Питання до іспиту з "Інженерної геодезії"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 Голоса)

Питання для самоконтролю та підготовки до іспиту з "Інженерної геодезії"

  1.   

Перевірки теодоліта Т30.

  2.   

Провішування та вимірювання ліній на місцевості.

  3.   

Ув`язка кутів у розімкнутих та зімкнутих теодолітних ходах.

  4.   

Системи географічних та прямокутних координат. Глобальна позиційна система визначення місцезнаходження (GPS).

  5.   

Одиниці вимірювань, що використовуються в геодезії.

  6.   

Схилення магнітної стрілки та зближення меридіанів.

  7.   

Прирости координат. Обчислення лінійної нев`язки розімкнутого теодолітного ходу.

  8.   

Зйомка внутрішньої ситуації бусоллю.

  9.   

Азимути, румби, дирекційні кути. Залежність між азимутами та внутрішніми кутами полігона.

  10.   

Азимути, румби, дирекційні кути. Схилення магнітної стрілки та зближення меридіанів.

  11.   

Перевірка візирної осі теодоліта. Колімаційна похибка.

  12.   

Прив`язка теодолітних ходів до пунктів геодезичної мережі.

  13.   

Форма та розміри Землі. Еліпсоїд обертання.

  14.   

Використання бусолі при зйомці внутрішньої ситуації. Способи бусольної зйомки.

  15.   

Залежність між азимутами, румбами та внутрішніми кутами полігону.

  16.   

Види геодезичних зйомок. Стадії робіт.

  17.   

Теодоліти. Будова теодоліта ТТ-5.

  18.   

Поняття про державні опорні геодезичні мережі.

  19.   

Побудова координатної сітки та плану за координатами.

  20.   

Способи визначення площ на планах та картах.

  21.   

Предмет та задачі геодезії.

  22.   

Визначення ціни поділки планіметра.

  23.   

Визначення площ на планах та картах за допомогою палеток. Масштаб площ.

  24.   

Загальна організація теодолітної зйомки.

  25.   

Вимірювання кутів теодолітом способом прийомів.

  26.   

Побудова плану за румбами та горизонтальними проекціями ліній.

  27.   

Пряма та обернена геодезичні задачі.

  28.   

План, карта, профіль.

  29.   

Обробка польових даних теодолітної зйомки.

  30.   

Історія розвитку геодезії.

  31.   

Позначення точок на місцевості. Вимірювання ліній.

  32.   

Рівнокутна поперечна циліндрична проекція Гаусса. Прямокутні координати Гаусса-Крюгера.

  33.   

Поняття про рівневу поверхню. Абсолютні та відносні висоти точок земної поверхні. Перевищення.

  34.   

Нівелірні знаки.

  35.   

Нівелювання ділянки поверхні місцевості.

  36.   

Способи інтерполювання горизонталей при нівелюванні поверхні землі.

  37.   

Зв`язуючі та проміжні точки при нівелюванні. Обчислення їхніх висот.

  38.   

Способи геометричного нівелювання.

  39.   

Види нівелювання та їх точність.

  40.   

Перевірки нівеліра.

  41.   

Загальна організація нівелювання траси лісовозної дороги.

  42.   

Розбивка пікетажу при нівелюванні траси.

  43.   

Винесення пікету на криву при розбивці пікетажу траси дороги.

  44.   

Загальна розбивка кривих.

  45.   

Детальна розбивка кругових кривих способом прямокутних координат.

  46.   

Суть геометричного нівелювання та його способи.

  47.   

Контроль нівелювання на станції. Посторінковий контроль журналу.

  48.   

Побудова плану прямих та кривих на профілі.

  49.   

Тригонометричне нівелювання.

  50.   

Обробка журналу нівелювання.

  51.   

Порядок проведення тахеометричної зйомки.

  52.   

Визначення висот тахеометричних станцій.

  53.   

Обробка польових даних при тахеометричній зйомці.

  54.   

Поперечники при поздовжньому нівелюванні.

  55.   

Обчислення площ механічним способом.

  56.   

Координатна сітка топокарт та користування нею.

  57.   

Обчислення площ аналітичним способом.

  58.   

«Іксові» точки при нівелюванні.

  59.   

Послідовність обробки відомості координат.

  60.   

Техніка нівелювання траси дороги.

  61.   

Нівеліри, будова, відліки по рейці.

  62.   

Обчислення ухилів та проектних висот точок на профілі.

  63.   

Загальні відомості про картографічні проекції.

  64.   

Основні елементи та головні точки кругових кривих.

  65.   

Зйомка ситуації та рельєфу при тахеометрії.

  66.   

Побудова профілю за заданим на топокарті напрямком.

  67.   

Умовні знаки топографічних карт.

  68.   

Зображення рельєфу горизонталями. Властивості горизонталей.

  69.   

Зйомка ситуації та рельєфу на тахеометричній станції. Абрис зйомки.

  70.   

Загальна організація тахеометричної зйомки.

  71.   

Форми рельєфу місцевості та їх зображення на планах і картах.

  72.   

Визначення географічних та прямокутних координат точки на топокарті.

  73.   

Побудова плану за даними тахеометричної зйомки.

  74.   

Визначення ухилу місцевості. Масштаб закладень та користування ним.

  75.   

Визначення проектних та робочих висот на профілі траси.

  76.   

Вимірювання кутів нахилу вертикальним кругом теодоліта.

  77.   

Побудова поздовжнього профілю траси дороги.

  78.   

Дешифрування аерофотознімків.

  79.   

Номенклатура топографічних карт.

  80.   

«Місце нуля» вертикального круга теодоліта-тахеометра.

  81.   

Обчислення ухилу проектної лінії, проектних та робочих висот на профілі.

  82.   

Поняття про мензульну зйомку.

  83.   

Висотне обгрунтування опорних точок тахеометричного ходу.

  84.   

Організація робіт при мензульній зйомці.

  85.   

Висотне обгрунтування пунктів геодезичної мережі при мензульній зйомці.

  86.   

Визначення перевищень та горизонтальних проекцій ліній кіпрегелем-автоматом КА-2.

  87.   

Планово-картографічні матеріали лісовпорядкування.

Питання до іспиту з "Інженерної геодезії" - 4.5 out of 5 based on 2 votes