Геодезична мережа 2 класу та геодезична мережа згущення

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Геодезична мережа 2 класу будується у вигляді однорідної за точністю просторової геодезичної мережі, що складається з рівномірно розміщених геодезичних пунктів існуючої геодезичної мережі 1 і 2 класів, побудованих відповідно до вимог Основних положень про державну геодезичну мережу СРСР 1954 - 1961 р., і нових пунктів, що визначаються відповідно вимогам цих Основних положень. Геодезична мережа 2 класу служить вихідною геодезичною основою для побудови геодезичної мережі згущення 3 класу і геодезичні мережі спеціального призначення з використанням методів супутникової геодезії і традиційних геодезичних методів.

Нові пункти геодезичної мережі 2 класу розміщаються на відстані 8-12 км один від іншого, а на території міських населених пунктів, великих промислових об'єктів - 5-8 км, їхнє положення визначається, як правило, відносними методами супутникової геодезії, а також традиційними геодезичними методами (тріангуляції, трилатерації, полігонометрії), що забезпечують точність визначення взаємного положення пунктів зі середньоквадратичними помилками величиною 0.03 - 0.05 метра при середній довжині сторін 10 кілометрів.

За вихідні пункти для визначення координат пунктів геодезичної мережі 2 класу приймаються пункти АГМ-1. Група нових пунктів геодезичної мережі 2 класу, що визначаються, повинна мати зв'язок не менш ніж із трьома пунктами АГМ-1.

Нормальні висоти марок верхніх центрів пунктів геодезичної мережі 2 класи повинні визначатися геометричним нівелюванням, що забезпечує точність взаємного положення пунктів за висотою із середньоквадратичною помилкою не більш 0,05 метра. У гірській і важкодоступній місцевості нормальні висоти можуть визначатися тригонометричним нівелюванням або GPS - нівелюванням, що виконується відносними методами супутникової геодезії з урахуванням висот квазигеоїда, отриманих із гравіметричних даних. У цьому випадку середньоквадратична помилка визначення взаємного положення суміжних пунктів за висотою не повинна перевищувати 0,20 метра.

На всіх нових пунктах геодезичної мережі 2 класу встановлюються по два орієнтирних пункту (ОРП) з підземними центрами на відстані від 500 до 1000 м. (на забудованій і закритій місцевості не менш 250 м) обов'язково з забезпеченням видимості (земля - земля) між пунктом мережі й орієнтирним пунктом. Середньоквадратична помилка визначення відстані між орієнтирним пунктом і пунктом мережі не повинна перевищувати 0,05 метра. Середньоквадратичні помилки визначення дирекціонних напрямків на орієнтирні пункти не повинні перевищувати 5".

Геодезична мережа згущення

Геодезична мережа згущення 3 класу будується з метою збільшення кількості пунктів до щільності, що забезпечує створення знімальної основи великомасштабних топографічних і кадастрових зйомок. Вона включає геодезичні мережі згущення 3 і 4 класів, що побудовані відповідно до вимог Основних положень про державну геодезичну мережу СРСР 1954 - 1961 років, і нові мережі згущення, що визначаються відповідно до вимог цих Основних положень. Нові пункти геодезичної мережі згущення 3 класу визначаються відносними методами супутникової геодезії, а також традиційними геодезичними методами: полігонометрії, тріангуляції і трилатерації. При цьому середньоквадратична помилка визначення взаємного положення пунктів у плані повинна бути не більш 0,05 метра. Вихідними пунктами для побудови геодезичної мережі згущення 3 класу служать пункти астрономо-геодезичної мережі 1 класу і геодезичної мережі 2 класу. У геодезичній мережі згущення 3 класу за можливістю повинна забезпечувати видимість (земля - земля) між суміжними пунктами мережі, а у випадку її відсутності на пункті закладається два ОРП відповідно до вимог цих Основних положень. Під час визначення пунктів геодезичної мережі згущення 3 класу методом полігонометрії прокладаються одиночні ходи або ходи з вузловими точками, що спираються на пункти більш високого класу. Якщо відстань між пунктами, що належать до різних ходів, менш 2 км, здійснюється взаємний зв'язок таких ходів.

Нормальні висоти марок верхніх центрів пунктів геодезичної мережі згущення 3 Класу повинні визначатися геометричним нівелюванням, що забезпечує точність взаємного положення пунктів за висотою із середньоквадратичною помилкою не більш 0,05 метра. У гірській і важкодоступній місцевості нормальні висоти можуть визначатися тригонометричним нівелюванням або GPS - нівелюванням, що виконується відносними методами супутникової геодезії з урахуванням висот квазигеоїда, отриманих із гравіметричних даних. У цьому випадку середньоквадратична помилка визначення взаємного положення суміжних пунктів за висотою не повинна перевищувати 0,20 метра.

Геодезична мережа 2 класу та геодезична мережа згущення - 5.0 out of 5 based on 1 vote