Астрономо-геодезична мережа 1 класу та геодезичні мережі спеціального призначення

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Астрономо-геодезична мережа 1 класу.

 Астрономо-геодезична мережа 1 класу (АГМ-1) будується у виді однорідної за точністю просторової геодезичної мережі, що складається із системи рівномірно розміщених геодезичних пунктів, віддалених один від іншого на 50 -150 кілометрів.

АГМ-1 є геодезичною основою для побудови нових геодезичних мереж і забезпечення подальшого підвищення точності існуючої ДГМ із використанням методів супутникової геодезії.

Частина пунктів АГМ-1 являє собою постійно діючі станції GPS - спостережень і астрономо-геодезичні обсерваторії, на які виконується комплекс супутникових астрономо-геодезичних, гравіметричних і геофізичних спостережень, що забезпечують безперервне відтворення загальноземної геодезичної системи координат і редукування результатів спостережень і координатних визначень на єдину епоху з урахуванням релятивістських ефектів, припливних та інших рухів земної кори.

Інші пункти АГМ-1 - ці фундаментально закріплені на місцевості пункти, положення яких періодично визначається в рамках довгострокової програми функціонування ДГМ.

Система координат, що задається пунктами АГМ-1, узгоджується на адекватно рівні точності з фундаментальними астрономічними (небесними) системами координат і надійно зв'язана з аналогічними пунктами різних держав у рамках погоджених наукових проектів міжнародного співробітництва.

Просторове положення пунктів АГМ-1 визначається методами супутникової геодезії в загальземній системі координат з відносною помилкою дельта р/р = 1:10 8 (де дельта р - середньоквадратична помилка визначення геоцентричного радіуса р пункту).

Кожен пункт АГМ-1 повинен бути зв'язаний GPS-вимірами не менш ніж із трьома суміжними пунктами мережі. Пункти АГМ-1 повинні бути вставлені в мережу високоточного нівелювання, що дозволяє визначати перевищення нормальних висот між суміжними пунктами АГМ-1 із середньоквадратичними помилками не більш 0.05 метра.

На кожному пункті АГМ-1 виконуються і періодично повторюються визначення відхилень високоточних ліній зі середньоквадратичною помилкою 0,5». Кількість пунктів АГМ-1 і їх розташування визначається програмою побудови ДГМ.

Геодезичні мережі спеціального призначення

До геодезичних мереж спеціального призначення відносяться:

- просторові геодезичні мережі на геодинамічних полігонах;

- спеціальні геодезичні мережі для інженерно-геодезичного забезпечення будівництва, гірської справи й іншої мережі, що будуються відповідно вимогам технічних проектів, що розробляються різними відомствами для рішення спеціальних задач.

Геодезичні мережі спеціального призначення будуються за відносними методами супутникової геодезії, а також за традиційними методами тріангуляції, трилатерації і полігонометрії. У сейсмічних і техногенно активних районах країни на геодинамічних полігонах створюються просторові геодезичні мережі для вивчення сучасних рухів земної кори.

Кутові, лінійні, висотні, астрономо-гравіметричні виміри і супутникові спостереження в просторових геодезичних мережах виконуються з підвищеною точністю і приводяться до єдиної геодезичної системи для використання їх у процесі зрівноважування ДГМ. Створення геодинамічних полігонів, періодичність і точність геодезичних і гравіметричних вимірів на них визначаються нормативно-технічними документами, що затверджуються Укргеодезкартографією.

 

Астрономо-геодезична мережа 1 класу та геодезичні мережі спеціального призначення - 5.0 out of 5 based on 1 vote