Топологія бази геоданих

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.25 (2 Голоса)

Топологія бази геоданих в ArcGIS 8.3

Передмова.

Топологія, що встановлює просторові відносини між географічними об'єктами, є основною властивістю для гарантії якості даних. Топологія уможливлює проведення розширеного просторового аналізу і відіграє фундаментальну роль у забезпеченні якості бази даних ГІС..

топология

На моделі даних покриття Arcіnfo сотні тисяч користувачів ГІС в усьому світі дізнавалися про переваги топології, виконуючи операції Buіld І Clean У своїх базах даних. У версії ArcGIS 8.3 компанія ESRІ представляє новий набір засобів редагування, призначених для побудови і підтримки обумовлених користувачем топологічних відносин у базі геоданих. У ArcGIS 8.3 функціональність перевірки топології буде гарантувати цілісність даних, підтверджуючи відповідність об'єктів бази геоданих набору топологічних правил.

Однією з основних цілей версії ArcGIS 8.3 є додавання топологічної функціональності до бази геоданих. До цього топологія була властивістю моделі покриття Arcіnfo. Поява нової моделі бази геоданих у ArcGIS 8.3 розширює традиційні прикладні можливості топології, а також додає нові можливості в моделюванні просторових даних. Ця стаття познайомить Вас з поняттям топології бази геоданих і продемонструє це поняття на прикладі спрощеної моделі даних для земельних ділянок.

1.Топологія бази геоданих - двома словами.

Поняття топології було, до тепер, жорстко зв'язано з моделлю даних покриття Arcіnfo. Хоча операції buіld і clean будуть ще довгі роки залишатися ключовою частиною інструментарію користувачів Arcіnfo, модель даних бази геоданих забезпечує зовсім новий підхід до топології. У ArcGIS 8.3 користувачі пакетів ArcEdіtor і Arcіnfo одержали нові інструменти для визначення, перевірки і підтримки топології в базі геоданих.

Правила цілісності для топології покриття мають відповідний еквівалент у топології бази геоданих. Однак у топології бази геоданих є ряд переваг, недоступних у моделі покриття.

Користувачі можуть вказувати, які шари даних беруть участь у топології.

У тих самих топологічних взаєминах можуть брати участь кілька класів полігональних, точкових і лінійних об'єктів.

Існує багато просторових умов (топологічних правил).

Користувачі можуть встановлювати, які правила є придатними для відповідних шарів даних.

Топологічні відносини зберігаються в стандартній РСУБД.

Користувачі можуть виконувати операцію buіld лише частково для підвищення продуктивності.

Тобто, модель покриття є жорстко контрольованим середовищем, у якому постійно підтримується топологічна цілісність, задана цією моделлю. З іншого боку, топологія бази геоданих пропонує більш гнучке середовище, у якій користувач може застосувати більш широкий набір правил і умов для підтримки топологічної цілісності даних.

Навіщо потрібна топологія.

За допомогою топології просторовим даним привласнюється поведінка реальних ГІС-об'єктів. Топологія забезпечує можливість одержати відповіді на питання, що стосуються суміжності, зв'язності, близькості і збігу. В ArcGIS 8.3 топологія дає могутній і гнучкий спосіб формування правил, які використувуються для забезпечення і підтримки якості і цілісності просторових даних. Наприклад, Ви маєте можливість переконатися, що всі полігони ділянок утворять замкнуті контури, що вони не перекриваються і що між ділянками немає проміжків. Ви можете також використовувати топологію для перевірки просторових відносин між об'єктними класами. Наприклад, упевнитися, що лінії кордонів землевідводів у вашій моделі даних мають загальну співпадаючу геометрію з кордонами земельних ділянок

новая топология

Майстер побудови нової топології.

Майстер побудови нової топології.

Обрані класи об'єктів будуть брати участь у топології.

Топологічні відносини можуть розглядатися як просторові умови, що ви хочете застосувати до просторових даних. Програмне забезпечення ArcGIS 8.3 буде реалізовувати ці відносини і повідомить вам, якщо певна умова буде порушена. Для цього в ГІС програму повинні входити інструменти, що будуть "розуміти" просторові умови і забезпечувати пошук і виправлення будь-яких порушень цих правил.

Як топологія моделюється в базі геоданих.

У ArcGIS 8.3 топологія може бути задана для одного чи декількох об'єктних класів, що входять у набір класів. Топологічні відносини можуть бути встановлені для декількох класів точкових, лінійних і полігональних об'єктів. Топологія містить набір правил цілісності для просторових відносин разом з декількома важливими установками: кластерним допуском, рангами для класів об'єктів (для забезпечення координатної точності), помилками (порушеннями правил) і будь-якими виключеннями з правил, що ви установили. У версії 8.3 ArcEdіtor і Arcіnfo включають Майстер створення топології, що дозволяє вибирати об'єктні класи, що будуть брати участь у побудові топологічних взаємозв'язків і задавати відповідні параметри..

 

Топологія бази геоданих - 3.0 out of 5 based on 2 votes