Дані у базі геоданих

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Збереження і моделювання даних у базі геоданих.

База геоданих являє собою відкриту структуру для збереження і керування даними ГІС (просторова геометрія, таблиці, зображення), реалізовану в системі керування реляційними базами даних (РСУБД). База геоданих відповідає фундаментальній реляційній моделі даних, у якій кожен просторовий об'єкт і його атрибути зберігаються у виді рядка таблиці. Об'єкт представляє просторовий елемент реального світу чи об'єкт, що моделюється в даній ГІС (наприклад, земельна ділянка, будинок, ліхтарний стовп, ріка). Набір подібних просторових об'єктів (далі для стислості викладу будемо називати їх просто об'єктами), таких як ділянки ріки, зберігається в таблиці РСУБД і називається класом об'єктів. Набори зв'язаних класів об'єктів, що мають однакову просторову прив'язку, можуть бути організовані в більш велику структуру, називану набором класів об'єктів.

Кожен просторовий об'єкт у базі геоданих містить форму (геометрію) і може існувати сам по собі, на противагу моделі даних покриття, де, скажімо, полігони моделюються у виді наборів дуг і точок. Здатність збереження геометрії простого об'єкта (такого як полігон ділянки) є однією з переваг моделі бази геоданих, оскільки кожен просторовий об'єкт завжди доступний для відображення й аналізу.

Як топологія реалізується в ArcGIS 8.3

Топологія реалізується у виді набору правил цілісності, що визначають поводження просторово взаємозалежних географічних об'єктів і об'єктних класів. Топологічні правила, застосовані до географічних об'єктів чи до об'єктних класів у базі геоданих, дозволяють користувачам ГІС моделювати такі просторові відносини як зв'язність ( чи зв'язані лінії дорожньої мережі?) і суміжність ( чи існує проміжок між двома полігонами ділянок?). Топологія корисна також для контролю цілісності співпадаючої геометрії в різних класах об'єктів (наприклад, чи збігається берегова лінія з кордоном країни?).

ArcGIS 8.3 включає набір просторових операторів (інструментів редагування) для редагування загальної (спільної для різних об'єктів) геометрії і для виявлення помилок у просторових взаємозв'язках, що відбулися через порушення заданих користувачем правил.

Застосування топології в моделі даних ArcGIS 8.3 можна проілюструвати на прикладі простої бази геоданих, що містить дані про земельні ділянки(Parcels), землевідводи (Lots), лінії землевідводів (Lot Lіnes), будинки (Buіldіngs) і відповідне зображення (Іmagery).

бази геоданих

Візуальне представлення бази геоданих.

Ось приклад топологічних правил, що можуть бути задані для цих даних.

топология зем участков

Топологічні правила, застосовані до даних.

Дані у базі геоданих - 5.0 out of 5 based on 1 vote