Топологічні правила та параметри

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Топологічні правила.

Топологічні правила можуть бути задані для об'єктів усередині об'єктного класу чи для об'єктів, що належать декільком об'єктним класам. Прикладами правил можуть служити наступні умови: полігони не можуть перекриватися, лінії не повинні мати висячих вузлів, точки повинні лежати в межах кордонів полігона, між полігонами не повинно бути проміжків, лінії не повинні перетинатися, точки повинні бути розташовані на кінцевих точках ліній. Топологічні правила також можуть бути задані для підтипів об'єктного класу.

Топологічні правила

Правила використовуються для завдання просторових відносин між об'єктами усередині об'єктного класу, а також між об'єктами різних класів.

топкарта

Топологічні правила вимагають, щоб будинки (синій) не заходили за кордон ділянок (жовтий), і щоб границі землевідводів мали загальні співпадаючі геометричні елементи з полігонами землевідводів. Після запуску Перевірки, виявляються і відображаються помилки (фіолетовий).

ArcGIS 8.3

У включені 25 готових топологічних правил. Надалі їхнє число зросте.

Топологія бази геоданих гнучка - ви можете вибрати, які правила будуть застосовуватися до даних класу чи об'єктів набору класів об'єктів.

Топологічні параметри.

Кластерний допуск схожий на допуск нерозрізненості. Це відстань, на якому вершини вважаються співпадаючими. Вершини і кінцеві точки, що попадають у межі кластерного допуску, замикаються в процесі перевірки топології.

Ранги координатної точності задаються на рівні класу об'єктів і визначають, скільки об'єктів класу можуть потенційно бути пересунуті стосовно об'єктів інших класів при перевірці топології. Чим вище ранг (одиниця є максимальним значенням), тим менше об'єктів буде пересунуто в процесі перевірки топології..

Ранги координатної точност

Задані значення рангу означають, що вершини в класі об'єктів землекористування будуть замкнуті на вершини класу об'єктів ліній землевідводів, якщо вони знаходяться в межах величини кластерного допуску.

Топологічні правила та параметри - 5.0 out of 5 based on 1 vote