Приклад обчислення картографічної сітки в рівнокутній конічній проекції

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Обчислити в рівнокутній конічній проекції для карти України масштабу 1:2000000 прямокутні координати точок. Для побудови картографічної сітки (еліпсоїд Красовського) з частотою через 2° і визначити перекручування на всіх паралелях карти для наочності побудувати графік криві зміни масштабів довжин і площі. Постійні проекції знайти під умовою, що на двох заданих паралелях із широтами = 48° і = 50° масштаби дорівнюють одиниці. За вісь X прийняти меридіан з довготою від Гринвіча =30о Розташування меридіанів і паралелей на карті показано на мал 94. Схеми обчислень даних для побудови картографічної сітки і визначення перекручувань приведені нижче.

Мал 94 Розташування меридіанів і паралелей на карті України масштабу 1: 2000000.

6,631 0163

6,613 6233

А

0,017 3930

0,436 7044

0,413 6596

В

0,023 0448

0,754 7472

1. Обчислення постійних проекції І К

Схема 2

2. Обчислення полярних координат І

Схема 3

10°

Формули

48°

50°

9.8778025

9.8778025

9.616 6432

9.6401876

9.494 4457

9.5179901

0.312 2092

0.3296022

6.631 0163

6.6136233

Доп.

0.1221975

0.1221975

5.6989700

5.6989700

2.7643930

2.7643930

ДО

581,290

58l,290

Схема 1


Схема 4

Формули

46°

48°

49°

50°

52°

0.8778025

0.8778025

0.8778025

0.8778025

0.8778025

9.5927284

9.616 6432

9.6284560

9.6401876

9.6634505

9.470 5309

9.494 4457

9.506 2585

9.5179901

9.5412530

0.2954820

0.3122092

0.3208179

0.3296022

0.3477387 9

Доп.

9.7045180

9.6877908

9.6791821

9.6705978

6522613

2.7643930

2.7643930

2.7643930

2.7643930

2.7643930

2.468 9110

2.452 1838

2,443 57Si

2.434 7908

2.416 6543

294,382

283,259

277,700

272,139

261,008

3. Обчислення прямокутних координат х та у

Схема 5

Довгота від Гринвіча

30°

28°(52)

2б°(34)

24°(36°)

22°(38°)

20°(40°)

Формули

0°0'0",00

1°30'34",18

3°01'08",36

4°31'42",54

6°02'l6",72

10°

7°32'50",90

 

0,000

0,102

0,409

0,919

1.633

2,550

294,382

         

46°

294,382

294.280

293.973

293,463

292,749

291,832

1,000000

0,999 653

0,998 6l2

0,996 878

0,994 453

0,991 337

294.382

         
 

0,000 000

0,026 342

0,052668

0,078 954

0,105 187

0,131 347

0,000

7,754

15.504

23,243

30,965

38,666

 

11,123

11,222

11,516

12,008

12,694

13,577

294,382

         

48°

283,259

283,160

282,866

282,374

281,688

280,805

1,000000

0,999.654

0,998 6l2

0,99б 875

0,994 453

0.991 337

283,259

         

0,000000

0,026 342

0, 052 668

0,078 954

0,105 187

0,131 347

0,000

7,462

14,919

22,364

29,795

37,205

50º

22,243

22,337

22,621

23,093

25-753

24, 601

294,382

         

272,139

272,045

271,7б1

271,289

270,629

269,781

1,000000

0,999 654

0,998 6i2

0,996 875

0,994 453

0,991 337

 

272,139

         
 

0,000000

0,026 342

0,052 668

0,078 954

0,105 l87

0,131 347

 

0,000

7,169

14,333

21,486

28,625

35,745

 

33.374

33.464

33.736

34,19°

34,822

35.635

 

294,382

         

52°

261,008

260,918

260,646

2б0, 192

259, 560

258,747

 

1,000 000

0,999 654

0,998 612

0,99б 875

0,994 453

0,991 337

 

2б1,008

         
 

0,000 000

0,026 342

0,052 668

0,078 954

0,105 187

0,131 347

0,000

6,875

13,747

20,6про8

27,455

34,283

Примітка. Для меридіанів з довготами від Гринвіча 20, 22, 24, 26 і 28° ординати У мають від'ємне значення.

4. Обчислення масштабів довжин і площі

Схема 6

Формули

4бº

48º

49°

50°

52°

0,754 7472

       

294,382

283,259

277,700

272,139

261,008

222, 184

213,789

209,593

205,397

196,995

221 ,920

213,789

209,625

205,397

196,751

M

1,0011

1,0000

0,9998

1,0000

1,0012

P

1,0022

1,0000

0,9996

1,0000

1,0024

Криві зміни масштабів довжин і площі

Криві зміни масштабів довжин і площі

5. Значення прямокутних координат з початком, знесеним у південно-західний кут рамки карти

 

Довгота від Гринвіча

                 
 

Координати

                   

 

22°

24°

26°

28°

30°

32°

34°

36°

38°

40°

46º

X

1,633

0,919

0,409

0,102

0,000

0,102

0,409

0,919

1,633

2,550

 

У

1,305

8,757

16,496

24,246

32,000

59,754

47,504

55,243

62,965

70,666

48º

X

12,694

12,008

11,516

11,222

11,123

11,222

11, 516

12,008

12,694

13,577

 

У

2,205

9,636

17,081

24,538

32,000

39,462

46,919

54,5б4

61,795

69,205

50°

X

23,755

23,093

22,621

22,337

22,24?

22,357

22,621

23,093

25-755

24,601

 

У

3,375

10,514

17,667

24,831

32, 000

39.I69

46,333

53,486

60,625

67,745

52°

X

34,822

34,190

33,736

35,464

33,736

33,4б4

53,756

34,190

34,822

35,635

У

4,545

11,392

18,253

25.125

32, 000

38,875

45,747

52,608

59,455

66,283

Примітка. Для того, щоб не було від'ємних ординат, усі значення ординат проти обчислених збільшені на 32,000 см.

Приклад обчислення картографічної сітки в рівнокутній конічній проекції - 5.0 out of 5 based on 1 vote