Великий координатограф БК-2 і робота на ньому

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Великий координатограф БК-2 припускає роботу на аркушах формату 1000X1200 мм і забезпечує високу продуктивність у сполученні з необхідною точністю.

У координатографі БК-2 каретки пересуваються за допомогою високоточних гвинтів, а величина їх переміщення вираховується спеціальними лічильниками. Керування координатографом БК-2 здійснюється з одного робочого місця, де змонтовані всі необхідні пристосування. Схема пристрою координатографа БК-2 дана на мал. 95.

Схема пристрою координатографа БК-2

Мал. 1. Схема пристрою координатографа БК-2

Координатограф БК 2 (Мал 2) містить у собі стіл, вузол приводу 2, каретку X 3, каретку В 4, лічильники 5, електроприлад 6.

Стіл складається з металевої рами з ніжками і дерев'яною дошкою. Рама і дошка встановлюються в горизонтальне положення піднімальними гвинтами. У дошку врізані гнізда для притисків, якими прикріплюється планшет. На столі закріплена лампа загального освітлення 7.

Вузол приводу (мал. 3) складають усі механізми, що приводять у рух каретки X і Y. У передній його частині розміщені маховик, коробки швидкостей, лічильники і кнопковий перемикач наколок 8

За допомогою правого маховика 1 починає рухатись гвинт, що переміщає каретку Х, лівий маховик 2 обертає квадратний стрижень (мал.1), через який обертання передається гвинтові каретки У.

Коробки швидкостей дозволяють залишати постійними ціни поділки шкал лічильників при роботі в масштабах 1:25000, 1:50 000, 1:75000, 1:100000 і 1:150000. За допомогою голівок перемикачів 5 коробки швидкостей обох кареток включаються на необхідний масштаб, і шкали лічильників при роботі будуть показувати безпосередні значення координат у метрах. Цим самим виключається перенос значень координат у міліметри для того або іншого масштабу, необхідний при роботі на координатографах інших систем.

Загальний вид координатографа БК-2

Мал. 2. Загальний вид координатографа БК-2

Для закріплення кареток у будь-якому положенні на кришках коробок є закріпні гвинти 6.

Каретка X складається з трапецеподібної направляючої (мал. 1) із гвинтом, що веде каретку Y, і має три опори, дві пари направляючих роликів, що котяться по циліндричній направляючій вузла приводу, і опорний ролик кронштейна, що котиться по лівій стороні рами приладу. При юстировці координатографа каретка X особливими виправними гвинтами встановлюється перпендикулярно до її направляючої. Для пересування каретки від руки відкріплюється розтискна гайка, що зв'язує каретку з гвинтом X. Каретка X постачена двома контактами, що, торкаючись упорів на передньому і задньому кронштейнах вузла приводу, включають звуковий сигнал і тим попереджають, що каретка досягла крайнього положення.

Каретка Y рухається на роликах по трапецієподібній направляючій каретки X. З гвинтом Y (мал. 1) вона з'єднується розтискною гайкою; при розціпленій розтискній гайці каретка Y вільно переміщається від руки. З боків каретки укріплені дві електромагнітні наколки (мал. 1), що діють при натисканні на кнопки перемикача 8 (мал. 3). Для позначення на планшеті точок, що наносяться, у нижній частині наколки є пристосування, що маркірує. Кожна наколка при необхідності може замінятися мікроскопом. Обидві наколки використовуються при роботі на аркушах великого формату, коли однією наколкою не можна обробити їхнього краю, а також на аркушах малого формату — для прискорення побудови координатних сіток. Відстань між голками наколок може мінятися в межах 250 ±10 мм. Каретка «У» має такі ж звукові сигнали, як і каретка X. Знизу на кронштейнах наколок укріплені електролампочки для підсвічування при нанесенні точок.

Лічильники 3 і 4 (мал. 3), що враховують пересування кареток X і У, розташовані над коробками швидкостей. Обидва лічильники однакові за будовою. Кожний з них має дві шкали, верхню і нижню, розділені за колами на 100 частин.

Вузол приводу координатографа БК-2

Мал. 3. Вузол приводу координатографа БК-2

При повному оберті верхньої шкали нижня переміщається на один розподіл. Ціна однієї поділки верхньої і ціна однієї поділки нижньої шкал лічильника для масштабів 1:25000, 1:50000, 1:100000 і 1:150000 щодо місцевості є величинами постійними і відповідно рівні 5 і 500 м. Працюючи в інших масштабах, коробку швидкостей переключають на той масштаб, при якому нанесення за координатами точок буде здійснюватися простіше й зручніше. Наприклад, для роботи в масштабі 1:200000 коробці швидкостей включають на масштаб 1:100000; у цьому випадку один оберт верхньої шкали або один оберт нижньої, означаюче пересування на плані на 5 мм, у масштабі 1:200000 буде відповідати переміщенню на місцевості на 1000 м, тобто ціна однієї поділки верхньої і ціна однієї поділки нижньої шкал будуть відповідно рівні 10 і 1000 м.

На задній стороні основи лічильника поміщена голівка перемикача лічильника, що має зріз. Вона може встановлюватися в трьох позиціях:

— зрізом нагору — показання шкал лічильника зростають при обертанні маховика за годинниковою стрілкою;

— зрізом уліво — лічильник відключений від коробки швидкостей, і його шкали можуть обертатися за допомогою розташованої попереду лічильника голівки ручного приводу 10 (мал. 3);

— зрізом униз — показання шкал лічильника зростають при обертанні маховика проти годинникової стрілки.

Наявність перемикального пристрою дозволяє встановлювати на шкалах лічильників нульовий або необхідний відлік (при положенні голівки перемикача зрізом уліво), а також домагатися того, щоб показання шкал лічильників завжди зростали з віддаленням кареток від початку координат. Наприклад, при положенні голівок перемикачів лічильників зрізом униз показання шкал лічильників зростають при обертанні маховиків проти годинникової стрілки, причому в цьому випадку каретка X рухається в напрямку від робочого місця, а каретка У - ліворуч праворуч, тобто тут умовний початок координат знаходиться в південно-західному куті прикріпленого до столу планшета.

Зверху на лічильниках встановлені електролампочки для освітлення шкал 9 (мал. 3).

За шкалами лічильників відбуваються точні відліки. Для наближених відліків і контролю при роботі на верхніх гранях направляючих кареток нанесені шкали із сантиметровими розподілами; крім того, координатограф постачений трьома знімними стрічками 7 (мал. 3), що натягаються поверх шкал. На одній з них нанесені розподіли для масштабу 1:25 000, на другій - для масштабів 1:50 000 і 1:100000 і на третій - для масштабів 1 :75000 і 1:150 000.

Електроприлади координатографа 6 (мал. 2), змонтовані в одному вузлі, прикріплено до рами столу і закрито кожухом. Лампа загального освітлення працює безпосередньо від електромережі, а інше електроустаткування (лампочки для підсвічування, наколки, звукові сигнали) —через понижуючий трансформатор.

Габарити приладу — 1600X1765X980 мм, розмір дошки столу — 1080Х XI300 мм, вага приладу — 250 кг.

Підготовка координатографа БК-2 до роботи

— прилад підключається до електромережі;

— коробки швидкостей обох кареток включаються на необхідний для роботи масштаб;

— натягаються знімні стрічки з розподілами для необхідного масштабу (для наближених відліків);

— за допомогою притисків прикріплюється до столу координатографа планшет;

— у випадку, якщо передбачається працювати двома наколками, встановлюється відповідно до масштабу відстань між голками наколок (24 або 25 см)

— регулюються висота наколок над планшетом та інтенсивність друкування пристосувань, що маркірують;

— каретки X і У від руки переводяться в початкове положення, для чого вони попередньо роз'єднуються з ведучими гвинтами поворотом важелів розтискних гайок;

— показання на шкалах лічильників приводяться до нуля або до необхідного відліку (координатам початкової точки), що виконується обертанням голівки ручного приводу шкал лічильника при положенні голівки перемикача лічильника зрізом уліво;

— голівки перемикачів лічильників ставляться в таке положення, при якому показання шкал лічильників будуть зростати з видаленням кареток від початку координат.

Нанесення на планшет координатної сітки, геодезичних пунктів і вершин кутів рамки аркуша на координатографі БК-2 виконується в тій же послідовності, що і на координатографах інших систем.

На координатографі БК-2 можна визначати, крім того, координати будь-яких точок і відстані між ними. Для цього одна з наколок заміняється мікроскопом, що пересуванням кареток установлюється над необхідною точкою, після чого за шкалами лічильників кареток X і У відраховуються координати цієї точки.

Для виміру відстаней планшет укладається на столі координатографа таким чином, щоб вимірювана лінія розташувалася паралельно осі X або У. Відстань між точками отримаємо різницею їх абсцис або ординат.

Великий координатограф БК-2 і робота на ньому - 5.0 out of 5 based on 1 vote