Проектор картографічний вертикальний ПКВ і робота на ньому

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Вертикальний картографічний проектор ПКВ

Містить у собі основу проектора з направляючими вертикальними стійками 1, кронштейн камери ламп 2, камеру ламп 3, вентилятор 4, об'єктивну частину 5, стіл з регулюючим пристроєм 6, привід з електропусковим пристроєм 7.

За направляючими вертикальними стійками 8, укріпленими на основі проектора, переміщається вгору і вниз кронштейн камери ламп 2.

Мал. 1. Вертикальний розріз проектора ПКВ

На правій стійці є шкала із сантиметровими позначками для вказівки відстані від матеріалу, поміщеного в камеру, до столу. Відлік за шкалою відбувається за допомогою індексу, укріпленого на каретці кронштейна.

Кронштейн камери ламп 2 складається з горизонтальних і похилих штанг. По горизонтальних штангах камера ламп може переміщатися в горизонтальному напрямку на величину до 400мм. це переміщення здійснюється за допомогою маховиків 9 — для грубої і 10 — для точного наведення. Камера ламп 3 для зміни масштабу проектування разом із кронштейном переміщається по вертикальних стійках.

Розташування хрестиків на притискному столі

Мал 2. Розташування хрестиків на притискному столі.

Усередині камери встановлені дві електролампи з дзеркальними рефлекторами 11 по 500 Вт кожна. На підвісному пристрої 12 під кутом у 45° до основи камери ламп укріплене відбивне дзеркало 13. У передню стінку камери вмонтований поворотний диск із притискним склом 14, до якого при проектуванні притискається вихідний матеріал. Розміри скла — 360X360 мм. Диск разом із притискним склом за допомогою гвинта 15 може повертатися у своїй площині навколо центральної точки на 45°, що допомагає орієнтувати певним чином зображення копійованого матеріалу на столі проектора. На склі вигравірувано п'ять хрестиків на відстані 85 мм один від одного за сторонами і 125 мм за діагоналлю (мал. 2). Ці хрестики використовуються для юстировки проектора і для встановлення необхідного масштабу проектування. Вихідний матеріал притискається до скла картотримачем або фототримачем. Картотримач застосовується при використанні матеріалів великого формату, а фототримач — при проектуванні аерознімків, фотознімків або невеликих малюнків. На дні камери ламп є кнопковий вимикач, яким одночасно включаються і виключаються лампи і вентилятор 4, укріплений на задній стінці камери ламп.

Вентилятор 4 призначений для охолодження камери і проектованого матеріалу, що нагріваються при роботі від ламп. Об'єктивна частина 5 приєднується до основи камери. Вона складається з розсувного міха 16, рамки з пересувним пристроєм 17 і конуса з об'єктивом 18.

Конус може встановлюватися в двох положеннях: об'єктивом усередину міха й об'єктивом назовні. При першому положенні конуса проектоване зображення збільшується, а при другому — зменшується. Максимальне збільшення або зменшення вихідного матеріалу може бути чотириразовим. На мал. 98 конус встановлений об'єктивом назовні. Фокусна відстань об'єктива F=300 мм. Опускання міха або його підйом здійснюється вручну по направляючих штангах 19 — при наближеній установці фокуса і за допомогою приводу 20 — при точній установці. У першому випадку попередньо варто відкріпити фіксатор 21.

Стіл з регулюючим пристроєм 6 має піднімальні гвинти, що дозволяють приводити стіл у горизонтальне положення за рівнем, а також нахиляти його в потрібному напрямку (до 5°). Для зручності роботи задніми піднімальними гвинтами є штурвали 22 з ланцюгами. Ніжки столу розсовуються, що дозволяє змінювати його висоту. Розмір столу — 1000X1000 мм.

Привід з електропусковим пристроєм. На основу проектора розташований електромотор потужністю 0,25 кВт і редуктор 7. Для керування роботою електромотора позаду на щиті в спеціальній коробці змонтований електропусковий пристрій 23. Електромотор запускається і зупиняється за допомогою натискання на подвійну кнопку 24, укріплену на столі. При обертанні мотора в ту або іншу сторону кронштейн камери ламп за допомогою спеціального пристрою піднімається або опускається по направляючих вертикальних стійках 8.

Для включення ламп і регулювання їх розжарення служить реостат 25. Загальне включення проектора в електромережу здійснюється за допомогою рубильника або штепселя 26. Габарити проектора—1400Х1000Х3015 мм вага приладу — 1000 кг. При підготовці проектора до роботи необхідно виконати розрахунок його установки. Для цього визначається масштаб проектування по формулі

Де m — знаменник масштабу вихідного картографічного матеріалу, М - знаменник масштабу карти, що складається.

Наприклад, при складанні карти масштабу 1: 100000 по картографічному матеріалі масштабу 1:75000 масштаб проектування k = 75 000 1: 100 000 = 0,75.

Це значить, що при проектуванні камеру треба встановити так, щоб відстані між зображеннями хрестиків притискного скла на екрані були за сторонами 85 мм Х 0,75=63,8 мм і за діагоналлю 125Х0,75=93,8 мм.

Для досягнення цього визначається установка індексу, тобто відстань від використовуваного матеріалу до столу, при якому масштаб проектування буде дорівнює заданому (у нашому прикладі — 0,75). Установка індексу вибирається з таблиці, що складається, дослідним шляхом. При складанні таблиці виходять з того, що при масштабі проектування 1:1 відстань від столу до використовуваного матеріалу повинна бути 4F=1200 мм, тобто відлік за шкалою в цьому випадку повинен бути дорівнювати 120. У нашому прикладі масштабові проектування 0,75 відповідає в таблиці відлік за шкалою 123.

Закінчивши розрахунок установки, вмикають рубильник. Покажчик реостата повинен бути при цьому в положенні «затемнене» (повернути вліво до відмовлення). Кнопковим вимикачем включаються лампи і вентилятор. Після цього покажчик реостата повільно переводиться вправо до одержання необхідного розжарення ламп. Потім камера ламп проектора встановлюється на заданий масштаб проектування, тобто в таке положення, при якому індекс на каретці кронштейна буде вказувати за шкалою відлік, обраний з таблиці при розрахунку установки індексу. Це здійснюється натисканням на подвійну кнопку, укріплену на столі (натискання на червону кнопку повідомляє камері рух нагору, на чорну —вниз).

Різкість зображення досягається розтяганням міха об'єктивної частини. Встановлений масштаб проектування перевіряється виміром на столі відстаней між зображеннями хрестиків притискного скла; у нашому прикладі вони повинні бути рівні 85X0,75=63,8 мм за сторонами і 125X0,75=93,8 мм за діагоналлю. Після цього проектований матеріал у залежності від його формату притискається до притискного скла поворотного диска камери ламп картотримачем або фототримачем, і виконується орієнтування зображення і прикріплення підготовленого планшета або іншого матеріалу до столу проектора. Орієнтування зображення полягає в сполученні відповідних геодезичних пунктів і ліній координатної або картографічної сітки проектованого матеріалу і підготовленого планшета або іншого матеріалу.

Наближене орієнтування виконується простим переміщенням планшета або іншого матеріалу на столі, після чого планшет або інший матеріал закріплюється грузиками. Точне орієнтування виконується переміщенням камери ламп у горизонтальному напрямку повертанням поворотного диска камери ламп і зміною положення дошки столу за допомогою піднімальних гвинтів. При значній нерівномірній деформації матеріалу, а також при розходженнях у проекціях вихідних матеріалів і карти точного сполучення, що складається, пунктів або сіток домогтися неможливо. У цьому випадку перемальовування виконують вроздріб, домагаючись сполучення окремих ділянок карти.

Спроектоване зображення перемальовується за елементами у порядку їхнього значення. При цьому виконується і добір об'єктів, обумовлений призначенням карти, що складається, і особливостями місцевості, що картографується. Перемальовування, як правило, виконується в олівцем. По закінченню роботи на проекторі перед тим, як виключити лампи, треба покажчик реостата перевести в положення «затемнене» (повернути вліво до відмовлення).

Проектор картографічний вертикальний ПКВ і робота на ньому - 5.0 out of 5 based on 1 vote