Картографія як наука

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.50 (3 Голоса)

Предмет картографії

Картографія — наука про географічні карти, їхні властивості, способи створення і використання. Більш суворе визначення картографії як науки відображення і дослідження просторового розташування, моделювання взаємозв'язків, явищ природи, суспільства, у вигляді умовних знаків і моделей, що відбивають ті або інші сторони дійсності. Картографія підрозділяється на математичну картографію, складання і редагування карт, оформлення карт, видання карт, картознавство, організацію й економіку картографічного виробництва, оцифрування картографічних матеріалів.

Математична картографія має своїм предметом вивчення і розробку математичної основи карт, головним чином теорію картографічних проекцій.

Складання і редагування містить у собі вивчення і розробку способів камерального створення оригіналів карт, а також методики науково-технічного керівництва картографічними роботами.

Оформлення містить у собі вивчення і розробку способів графічного і барвистого оформлення карт і підготовку оригіналів карт до видання.

Видання карт має своїм предметом вивчення і розробку методів і технологій видання карт. Картознавство — навчання про географічні карти, історію їхнього розвитку і способи використання.

Організація й економіка картографічного виробництва має за мету вивчення і розробку методів планування й оперативного керівництва виробничо-господарською діяльністю картографічних підприємств.

Картографія тісно пов'язана з геодезією, топографією, географією і військовою наукою.

Геодезія має своїм предметом вивчення фігури і розміри Землі та створення мережі опорних пунктів, використовуваних для топографічних зйомок і складання карт. У геодезії у свою чергу застосовуються картографічні проекції для обчислення на площині прямокутних координат пунктів тріангуляції і полігонометрії.

Топографія містить у собі вивчення і розробку способів зйомок місцевості, у результаті яких створюються великомасштабні карти. Основою взаємозв'язку топографії і картографії служить єдність мети — створення повноцінних топографічних карт.

Географія озброює картографа знаннями, необхідними йому для правильного відображення картографічних явищ, і у свою чергу широко використовує карти як засіб географічного дослідження.

Широке застосування знаходять карти також у геології, ґрунтознавстві і ряді інших наук, пов'язаних з необхідністю відображення географічного розміщення досліджуваних явищ.

Картографія як наука - 3.3 out of 5 based on 3 votes