Географічна карта

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Географічна карта та її елементи

Географічною картою називається зменшене узагальнене зображення земної поверхні на площині, побудоване за визначеним математичним законом, що показує за допомогою умовних позначок природні і суспільні явища відповідно до призначення даної карти.

Від інших зображень земної поверхні (фотографій, малюнків) географічну карту відрізняють:

-математичний закон побудови;

-використання умовних позначок;

-відбір і узагальнення зображуваних явищ; Математичний закон побудови полягає в тому, що для переходу від поверхні кулі або сфероїда до площини застосовуються картографічні проекції, що установлюють визначену залежність між координатами точок на поверхні кулі або сфероїда і координатами відповідних точок на площині і дозволяють враховувати перекручування плоского зображення. Використання умовних позначок дозволяє, зберігати на карті об'єкти місцевості, що не виражаються в масштабі карти; зображувати на карті рельєф земної поверхні, передавати не тільки зовнішній вигляд, але і внутрішні якості зображуваних об'єктів: породи лісу, типи населених пунктів, глибини боліт тощо (мал.1).

АЭРОЗЙОМКА МАСШТАБУ 1:20 000

АЭРОЗЙОМКА МАСШТАБУ 1:20 000

Фотографічне зображення місцевостікартографічне зображення місцевості

 

АЭРОЗЙОМКА КАРТА МАСШТАБУ 1:50 000

Мал.1. Фотографічне і картографічне зображення місцевості

Зображення в масштабі 1:50 000 ДО ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ

Зображення в масштабі 1:50 000 ДО ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ

ДО ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ ПІСЛЯ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ

ДО ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ ПІСЛЯ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ

Зображення в масштабі 1:50000 Зображення в масштабі 1:100 000

Зменшене до масштабу 1:100 000

ДО ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ ПІСЛЯ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ

ПІСЛЯ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇДО ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ

Зображення в масштабі 1:100 000, Зображення в масштабі 1:200 000

зменшене до масштабу 1:200000

Мал.2.Зображення населеного пункту в масштабах 1:50 000, 1:100000, 1:200 000

Добір і узагальнення зображуваних явищ дозволяють за допомогою умовних позначок відобразити на карті найбільш істотні об'єкти, явища і їхні відмітні ознаки.

Необхідність добору й узагальнення стає очевидним при зображенні того самого об'єкта, наприклад, населеного пункту, у різних масштабах (мал. 2).

В міру зменшення масштабу зображення стає більш дрібним і тому важче читається; для збереження наочності потрібен добір об'єктів місцевості, а також узагальнення і підкреслення її характерних рис. Цей процес називається картографічною генералізацією, ступінь якої залежить від призначення і масштабу карти, характеру місцевості, системи умовних позначок і інших факторів.

Зміст географічних карт складається з елементів геодезичної і математичної основ та елементів зображення місцевості. До першого належать опорні пункти і зв'язана з ними координатна сітка, до других — масштаб, картографічна проекція і система розграфлення карти на аркуші, до третіх — зображені на карті гідрографія, рельєф, рослинність, ґрунти, населені пункти, шляхи сполучення, кордони тощо. Часто під змістом карти розуміють тільки третю групу елементів.

На полях карти розміщені різні зведення, що пояснюють і доповнюють зміст карти, що звичайно називаються зарамковим оформленням.

Географічна карта - 5.0 out of 5 based on 1 vote