Створення географічної карти

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.81 (8 Голоса)

Процес створення географічної карти

Карти масштабів 1:100000 і крупніше виходять у результаті зйомок або шляхом складання за різними джерелами, що називаються картографічними матеріалами. Всі інші карти створюються тільки шляхом складання. Створення карт методами топографічних зйомок розглядається в курсах топографії. Складання карт за матеріалами відносять, як показано вище, до області картографії. Основне розходження між цими двома шляхами полягає в тому, що при зйомці зображення місцевості малюється з натури або зі стереоскопічної моделі, а при складанні з картографічних матеріалів.

Як зйомка, так і складання є тільки частиною всього процесу створення карти, що у другому випадку підрозділяється на наступні чотири етапи.

Перший етап — редакційно-підготовчі роботи — містить у собі збір і вивчення картографічних матеріалів і вивчення географічних особливостей території, що картографується, і розробку керівних редакційних документів (редакційних указівок, редакційного плану, зразків карти тощо).При складанні топографічних і оглядово-топографічних карт вихідними керівними документами є наставляння, що випускаються, (інструкції) по складанню карт і умовні знаки. Всі інші редакційні документи уточнюють і розвивають положення цих основних посібників стосовно до конкретних умов району, що картографується.

Другий етап — складання оригіналу карти — складається з підготовки картографічних матеріалів до використання, побудови геодезичної і математичної основ карти (нанесення координатної сітки, опорних пунктів, рамки), перенесення з картографічних матеріалів необхідних елементів змісту карти, картографічної генералізації зображення і закріплення його тушшю і фарбами. У результаті виходить складальний оригінал карти, що піддається ретельній усебічній перевірці (коректурі) і виправляється відповідно до отриманих коректурних зауважень.

Третій етап — підготовка карти до видання — полягає в кресленні чистового видавничого оригіналу, необхідність якого викликається тим, що складальний оригінал за своїми графічними якостями не забезпечує високої якості відтворення карти в друці. У підготовку карти до видання входить також виготовлення спеціальних макетів, що пояснюють розподіл і використання фарб, якими видається карта.

Четвертий етап — видання карти — містить у собі виготовлення друкованих форм і друкування з них карт, у вигляді багатоколірних відбитків, що є кінцевим продуктом усього процесу створення карти.

На всіх етапах виготовлення карти ведеться її редагування, під яким розуміється науково-технічне керівництво, що має метою забезпечити високу якість змісту й оформлення карти. Редагування містить у собі проведення редакційно-підготовчих робіт, постійне керівництво складанням, підготовкою до видання і виданням карти, систематичний перегляд і контроль виконаних робіт, вивчення вимог споживачів карт. Організація і характер редагування залежать від способу створення карти, її змісту і картографічних матеріалів.

Створення географічної карти - 2.8 out of 5 based on 8 votes