Загальний порядок виготовлення складального оригіналу

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Складальний оригінал

У дійсній главі розглядаються питання, що відносяться до складання оригіналу карти, називаного складальним. Складальний оригінал, будучи оригіналом карти, повинен давати повну і ясну уяву про навантаження, наочність і читаність майбутньої карти.

Як правило, складальний оригінал (мал. 79) виготовляється в масштабі карти і креслиться в наступних фарбах: елементи гідрографії — зеленною, елементи рельєфу — коричневою, всі інші штрихові елементи змісту й оформлення оригіналу — чорною (тушшю).

Крім того, на складальному оригіналі зафарбовуються: площі лісів — світло-фіолетовою фарбою; водні простори — блакитною; полотно шосейних доріг і квартали з перевагою вогнестійких будівель — жовтогарячою, полотно поліпшених ґрунтових доріг і квартали з перевагою не вогнестійких будівель — жовтою; лінії координатної сітки кресляться червоною фарбою, за винятком їхніх виходів за внутрішньою рамкою аркуша, що проводяться чорною тушшю.

Координатна сітка наноситься на початку складання (для того, щоб при роботі на її лініях не розташовувати підписів). Зафарбування (слабкими фарбами) полотна шосейних і поліпшених ґрунтових доріг, а також кварталів у населених пунктах відбувається на складальному оригіналі після одержання з нього синьої копії для креслення видавничого оригіналу.

За оформленим в такий спосіб оригіналом карти можна скласти зразкове уявлення про те, якою буде карта за змістом після видання. Деякі відступи від фарб, прийнятих для видання карт, викликаються необхідністю фотографічного репродукування складального оригіналу. Зважаючи на те, що синій і фіолетовий кольори не сприймаються фотографічним шаром, елементи гідрографії на складальному оригіналі кресляться не синьої, а зеленою фарбою, площі лісів зафарбовуються не зеленою, а світло-фіолетовою фарбою. З метою економії часу заповнення контурів угідь значками лук, купин, садів тощо прийнято робити не за розмірами умовних знаків, а розріджено. З тих же розумінь усі підписи на складальному оригіналі кресляться волосним шрифтом, а зарамкове оформлення виконується з деякими спрощеннями.

В даний час для здешевлення виготовлення складальних оригіналів і підвищення якості одержуваних з них синіх копій упроваджуються, крім того, вдруковування підписів на складальний оригінал і показ площ, зайнятих елементами рослинності (чагарниками, лугами тощо) і ґрунтами (такирами, галечниками тощо), фоновим зафарбуванням замість заповнення їх умовними контурними значками.

Вдруковування підписів на складальний оригінал може виконуватися двома способами:

— підписи друкуються типографським способом на плюрі і потім переносяться на складальний оригінал;

— підписи друкуються на прозорій основі, вирізаються і наклеюються на аркуш целофану, накладений на складальний оригінал; потім з такого аркуша целофану позитивним копіюванням виготовляється друкована форма, з яким на офсетному верстаті підпису вдруковується на складальний оригінал.

Освоєння зазначених способів у 3—4 рази скоротить час, необхідний для виконання підписів вручну.

Показ площ, зайнятих елементами рослинності і ґрунтами, фоновим зафарбуванням застосовуються тоді, коли ці площі, загалом займають значну частину карти, що складається. Фонове зафарбування в цих випадках виконуються різними, добре помітними кольорами, але не відтворюються при фотографуванні фарбами, причому на полях складального оригіналу розміщують умовні позначки виконаних зафарбувань і пояснення до них.

Складання карт іноді виконується з відхиленнями від загального правила. Ці відхилення можуть бути викликані обмеженістю часу, особливостями району, що картографується, характером вихідних матеріалів, а також розуміннями економічної доцільності. Наприклад, в окремих випадках складання карти відбуваються з одночасною підготовкою її до видання. При цьому складальний оригінал не відпрацьовується, тому що в результаті відразу виходить видавничий оригінал. В інших випадках буває доцільніше виконувати складання не в масштабі карти, а в проміжному, як правило, більш великому масштабі. Одним із варіантів цього може бути складання в масштабах вихідних матеріалів на восківках, що накладаються на вихідні матеріали. При цьому на восківках всі елементи змісту кресляться з необхідною генералізацією. Після закінчення складання на восківках з останніх виготовляються фотокопії в масштабі карти, яка складається, що потім монтуються на спеціально підготовлений планшет. У результаті з’являється складальний оригінал, на якому для підвищення наочності зафарбовуються площі лісів і дороги вищих класів.

составительский оригинал карты

У загальному випадку робота з виготовлення складального оригіналу складається з трьох процесів:

— побудови геодезичної і математичної основ карти;

— перенесення вихідного зображення і складання змісту карти;

— зведень і зарамкового оформлення складального оригіналу карти.

Паралельно з усіма роботами по створенню карти ведеться складання формуляра-документа, що є паспортом карти.

У процесі складання карти виробляються контроль і приймання окремих видів виконаних робіт. Закінчений складанням оригінал карти піддається ретельній і всебічній коректурі, що має метою встановити його відповідність вимогам редакційних указівок (редакційного плану) і настанов.

Загальний порядок виготовлення складального оригіналу - 5.0 out of 5 based on 1 vote