Коротка характеристика населеного пункту

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Коротка характеристика села Берегове

1.Організаційно господарська характеристика.

Населені пункт с. Берегове Харківського району Харківської області являється центральною садибою Берегівської сільської ради. Загальна площа села складає ___ га.

С. Берегове розташоване в північній частині Харківського району.

Відстань від адміністративного центру до основних пунктів зовнішніх зв'язків такі:

- до обласного центру м. Харкова – 114 км.

- до районного центру м. Харкова – 144 км.

- до найближчої залізничної станції – 5 км.

Зв’язок з обласним центром м. Харковом здійснюється по автомобільному шляху та залізниці.

До меж населеного пункту прилягають землі с-г. підприємства ТОВ «Мрія» загальна площа землекористування – 4345 га. Основний виробничий напрям господарства зерновий з розвиненим тваринництвом.

До складу виробничої зони ТОВ «Мрія» входить комплекс МТФ який складається з 2-х корівників на 200 голів та телятником на 110 голів.

2.Природно-кліматична характеристика.

Клімат

Клімат району м’який, помірно-континентальний. В сезонному розрізі клімат характеризується м’якою зимою, теплою весною, теплим дощовим літом і нерідко сухою теплою сонячною осінню.

Кліматичний режим території населеного пункту характеризують дані багаторічних спостережень метеорологічної станції м. Харкова.

Середньомісячна і середньорічна температура повітря, в градусах

Місяці I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Річна
Темп. пов -7.0 -6.5 -1.7 6.5 14.2 17.1 18.1 18.0 13.9 6.9 0.5 -4.5 5,0

- максимальна температура повітря +370 С;

- мінімальна температура повітря - - 290С;

- середньорічна температура повітря +5.00 С;

- розрахункова для будівництва - -210С.

- середня багаторічна глибина промерзання ґрунту -30 см.

- максимальна глибина промерзання ґрунту -50 см.

Середня дата появи заморозків – початок жовтня, середня дата їх зникнення – кінець квітня. Продовжуваність без морозного періоду в середньому складає 170 днів.

Низькі температури повітря і глибоке промерзання ґрунту (до 1м) може призвести до вимерзання озимих культур в малосніжні зими.

Весняні і осінні заморозки представляють небезпеку для теплолюбивих культур.

Середньомісячна і річна кількість опадів

Місяці I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ТеплийПеріод Холод період Рік
Опади 17 13 24 25 35 57 63 55 34 31 25 21 290 110 400

За період зі сніговим покривом випадає 140-145мм опадів.

Сніговий покрив установлюється в середині грудня і зникає в другій половині березня. Стійкий сніговий покрив на території населеного пункту тримається приблизно 100 днів, а максимальна висота снігового покриву складає 47см.

Найбільша кількість опадів випадає на протязі вегетаційного періоду і складає приблизно 70% від річної кількості.

Переважаючий напрямок вітрів зимою східний, літом-західний, на протязі року-північно-західний.

Періоди Пн ПнСх Сх ПнСх Пд Пд Зх Зх Пн Зх
Літо 12 13 11 8 8 9 20 19
Зима 7 11 18 16 9 13 13 13
Середньорічне 9 11 11 15 10 10 14 21

Рельєф

Рельєф території населеного пункту виражений з ухилом місцевості направленим до русла річки Широка, що огинає територію населеного пункту «підковою». Рельєф прилягаючих територій пересічений, з розвиненою яружно-балковою системою, але не глибокою.

Гідрографія

Гідрографічна сітка представлена річкою Широка, яка огинає село Берегове «підковою» по напрямку схід-північ-захід.

Ґрунти

Ґрунтовий покрив району представлений в основному легко - і середньо суглинкові чорноземи.

Геологічна будова

В геоструктурному відношенні територія населеного пункту знаходиться в межах Дніпровсько – Донецької западини.

В геологічній будові приймає участь відкладення палеогенової і четвертинної систем.

Відкладення палеогенової системи мають широке розповсюдження і представлені чотирма свитами: Канівська, бучакськой, київською і харківською.

Відкладення бучаксько-каневської свити мають повсемістне розповсюдження і залягають на глибині 135-185м. Літологічно вони представлені світло-сірими, темно-сірими, сірувато-зеленими різнозернистими пісками. Загальна потужність 20-40м.

Ці відкладення перекриваються потужною товщею відкладень Київської свити (потужність її 30-35м). Літологічно ці відкладення представлені щільними мергелями. Ще вище залягають відкладення Харківської свити, літологічно представлені темно-зеленими, зеленувато-сірими різнозернистими, переважно дрібнозернистими пісками, рідше пісчаниками. Потужність цих відкладень приблизно 40-50м.

Вище залягають відкладення четвертинної системи, суцільним покривом покриваючи досліджувану територію. Представлені вони лесовидними супісями і суглинками, пористими суглинками і алювіально-флювіоглаціальними пісками. Загальна потужність четвертинних відкладень складає по рядка 60 м.

Гідрогеологічні умови

Гідрологічні умови території населеного пункту знаходяться в нерозривному зв’язку з геологічною будовою, тектонічною і фізико-географічними факторами.

На даній території можна виділити декілька водоносних горизонтів: алювіальний, харківський і бучаксько-каневський.

Алювіальний водоносний горизонт, приурочений четвертичним відкладенням має досить широке розповсюдження в даному районі. Водовміщаючі породи представлені лесовидними супісями і суглинками, з піщаними прослоюваннями в її товщі. Експлуатується цей горизонт при допомозі шахтних колодязів і бурових свердловин. Глибина залягання рівня ґрунтових вод коливається від 2 до 5м. весною можливий підйом рівня на 1м.-1.2м. Мінералізація цих вод складає 0.6-0.8 г/л, а загальна жосткість 2.3-3.6 мг-екв/л. Негативним фактором цих вод являється те, що вони легко піддані поверхневому забрудненню.

Ці води відносяться до гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвому типу. Вони прісні з підвищеним вмістом аміаку і заліза. Дані води широко використовуються для господарсько-побутових потреб.

Харківський водоносний горизонт, приурочений до харківських відкладень має широке розповсюдження і експлуатується буровими свердловинами для господарсько-побутових потреб господарств. Приурочений до пилуватих, кварцево-глауконітових, глинистим піскам. Даний горизонт володіє високо напірними властивостями. Води слабомінералізовані гідрокарбонатно-кальцієво типу. Водний горизонт залягає на глибині 60-80м.

Бучаксько-каневський водоносний горизонт, приурочений бучаксько-каневським відкладенням, широко розповсюджений і експлуатується багаточисленними буровими свердловинами на воду. Наявність в покриву водоносного комплексу мергелів Київської свити придає воді напірні властивості і одночасно слугує захистом від забруднення стічними водами.

Висота напору змінюється від 20 до 140м. якість води добра. Загальна жорсткість води становить 2.0-3.0 мг-екв/л. По типу води відносяться до гідрокарбонатно-натрієві.

Даний водоносний горизонт в мірі своїх високих статичних запасів, порівняно неглибокого залягання і хороших питтєвих властивостей являються одним із основних, рекомендованих для водопостачання.

По степені забезпеченості ресурсами підземних вод район відноситься до добре забезпечених.

Оцінка природних ресурсів

В результаті аналізу компонентних характеристик природних умов і ресурсів території населеного пункту та прилягаючих територій пропонуються слідуючи рекомендації по різним видам її господарського використання.

По кліматичним умовам дана територія придатна для сільськогосподарського виробництва, розвитку промислового і громадянського будівництва, а також короткострокового відпочинку.

В ґрунтовому покриві переважають легко - і середньо суглинкові чорноземи. Використовуються ґрунти під зернові, кормові і технічні культури.

З точки зору розвитку містобудування територія населеного пункту в основному придатна для всіх видів будівництва. Виключенням являються ділянки з високим рівнем залягання ґрунтових вод, де необхідні великі затрати на інженерну підготовку територію. Ці території, як правило, приурочені до пойми річки Широка та її приток.

По санітарно-кліматичним умовам будівництво підприємств (виходячи з умов містобудування) слід рекомендувати з підвітряної сторони, щоб шкідливі викиди промислових підприємств не потрапляли на сельбищну частину населеного пункту.

Соціально – економічна характеристика населеного пункту.

Функціональна організація.

Територія с. Шведове по призначенню та характеру використання підрозділяється на наступні зони: сельбищну, санітарно-захисну, виробничу.

Виходячи з умов рельєфу місцевості, санітарно-гігієнічних вимог під сельбищну зону відводиться територія існуючого села.

В даній зоні найбільш щільна забудова, жилі будинки та громадські будівлі в капітальному та задовільному стані.

Сельбищна територія складається з жилої забудови, зони відпочинку, культурно побутових будівель.

Транспортні та пішохідні зв’язки.

Головний в’їзд в село Берегове зі сторони дороги обласного знач.

Існуюча вулична мережа має системний характер розміщення та має частково тверде покриття переважно на головних вулицях. Благоустрій вулиць знаходиться в незадовільному стані.

Транспортне сполучення з районним та обласним центрами здійснюється по маршруту с. Берегове - м. Харків з кількістю рейсів 4 щоденно та транзитними маршрутами.

Житлова забудова

Житлова забудова зосереджена вздовж вулиць та представлена одноповерховими будинками з присадибними ділянками з нерівномірною щільністю забудови. Присадибні ділянки мають різну форму та площу.

Громадський центр.

Громадський центр несформований. Громадські заклади представлені наступними об’єктами:

№ п/п

Назва закладів

Кількість об’єктів

Розрахункова вмістимість

Характер будівлі

Форми власності

Державна

Колективна

Приватна

1

Школа

1

85

Спец. 40%

+

   

2

Магазин

1

2

Спец. 50%

+

   

3

Буд. культ.

1

100

Спец. 30%

+

   

Зона відпочинку

Під зону відпочинку використовуються р. Широка та прилеглі до неї території. Спеціально облаштовані місця для відпочинку по берегам річки відсутні.

Благоустрій.

Рівень благоустрою населеного пункту – низький.

Джерелом водопостачання для одноповерхових жилих будинків являються шахтні колодязі. Громадські заклади та виробничі комплекси забезпечуються водою з водонапірних башт та артезіанської свердловини.

Село Берегове газифіковане з частковим підключенням до будинків.

Теплопостачання – індивідуальне.

Село має часткову телефонізацію та повністю електрифіковане, забезпечене радіо і телевізійним зв’язком.

Система очищення і каналізація – місцеві.

Озеленення на присадибних ділянках, вулиць, громадського центру – недостатнє.

Коротка характеристика населеного пункту - 5.0 out of 5 based on 1 vote