Коротка характеристика села Єфремівка

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Коротка характеристика населеного пункту.

1.Організаційно господарська характеристика.

Населені пункт с. Єфремівка Первомайського району Харківської області являється центральною садибою Єфремівської сільської ради. Загальна площа села складає ___ га.

С. Єфремівка розташоване в північно-західній частині Первомайського району.

Відстань від адміністративного центру до основних пунктів зовнішніх зв'язків такі:

- до обласного центру м. Харкова – 68 км.

- до районного центру м. Первомайськ – 14 км.

- до найближчої залізничної станції – 7 км.

Зв’язок з обласним центром м. Харковом здійснюється по залізничній дорозі і автомобільному шляху.

До меж населеного пункту прилягають землі с-г. підприємства ТОВ «Світоч» загальна площа землекористування – 3228 га. Основний виробничий напрям господарства зерновий з розвиненим тваринництвом.

До складу виробничої зони ТОВ «Світоч» входить комплекс МТФ, що складається з 2-х корівників на 200 голів кожен, приміщення для молодняка на 150 голів, родільне відділення на 80 голів, телятник на 110 голів та кормоцеху. Також на території комплексу знаходиться котельня призначена для опалення зазначених споруд.

2.Природно-кліматична характеристика.

Клімат

Клімат району м’який, помірно-континентальний. В сезонному розрізі клімат характеризується м’якою зимою, теплою весною, теплим дощовим літом і нерідко сухою теплою сонячною осінню.

Кліматичний режим території населеного пункту характеризують дані багаторічних спостережень метеорологічної станції м. Первомайськ.

Середньомісячна і середньорічна температура повітря, в градусах

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Річна

Темп. пов

-7.0

-6.5

-1.7

6.5

14.2

17.1

18.1

18.0

13.9

6.9

0.5

-4.5

7,0

- максимальна температура повітря +370 С;

- мінімальна температура повітря - - 290С;

- середньорічна температура повітря +7,00 С;

- розрахункова для будівництва - -210С.

- середня багаторічна глибина промерзання ґрунту -45 см.

- максимальна глибина промерзання ґрунту -90 см.

Середня дата появи заморозків – початок жовтня, середня дата їх зникнення – кінець квітня. Продовжуваність без морозного періоду в середньому складає 170 днів.

Низькі температури повітря і глибоке промерзання ґрунту (до 1м) може призвести до вимерзання озимих культур в малосніжні зими.

Весняні і осінні заморозки представляють небезпеку для теплолюбивих культур.

Середньомісячна і річна кількість опадів

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Теплий

Період

Холод період

Рік

Опади

17

13

23

25

35

57

63

55

34

31

24

21

290

108

398

За період зі сніговим покривом випадає 140-145мм опадів.

Сніговий покрив установлюється в середині грудня і зникає в другій половині березня. Стійкий сніговий покрив на території населеного пункту тримається приблизно 100 днів, а максимальна висота снігового покриву складає 47см.

Найбільша кількість опадів випадає на протязі вегетаційного періоду і складає приблизно 70% від річної кількості.

Переважаючий напрямок вітрів зимою північно-східний та південний, літом - північно-східний та південний, на протязі року також - північно-східний та південний.

Періоди

Пн.

Пн. Сх.

Сх.

Пн. Сх.

Пд.

Пд. Зх.

Зх.

Пн. Зх.

Літо

15

12

12

15

15

13

11

13

Зима

10

11

12

17

17

15

14

12

Середньорічне

13

12

12

16

16

14

12

13

 Рельєф

Рельєф території населеного пункту та прилягаючих територій пересічений, з добре розвиненою яружно-балковою системою, але не глибокою.

Гідрографія

Гідрографічна сітка представлена річкою Кривий - Торець, що протікає з південно-західного боку населеного пункту та тимчасовими водотоками.

Ґрунти

Ґрунтовий покрив району представлений в основному глинистими та суглинистими чорноземами звичайними.

Геологічна будова

В геоструктурному відношенні територія населеного пункту знаходиться в межах Дніпровсько – Донецької западини.

В геологічній будові приймає участь відкладення палеогенової і четвертичної систем.

Відкладення палеогенової системи мають широке розповсюдження і представлені чотирма свитами: Канівська, бучакськой, київською і харківською.

Відкладення бучаксько-каневської свити мають повсемістне розповсюдження і залягають на глибині 135-185м. Літологічно вони представлені світло-сірими, темно-сірими, сірувато-зеленими різнозернистими пісками. Загальна потужність 20-40м.

Ці відкладення перекриваються потужною товщею відкладень Київської свити (потужність її 30-35м). Літологічно ці відкладення представлені щільними мергелями. Ще вище залягають відкладення Харківської свити, літологічно представлені темно-зеленими, зеленувато-сірими різнозернистими, переважно дрібнозернистими пісками, рідше пісчаниками. Потужність цих відкладень приблизно 40-50м.

Вище залягають відкладення четвертичної системи, суцільним покривом покриваючи досліджувану територію. Представлені вони лесовидними супісями і суглинками, пористими суглинками і алювіально-флювіоглаціальними пісками. Загальна потужність четвертичних відкладень складає порядка 60 м.

Гідрогеологічні умови

Гідрологічні умови території населеного пункту знаходяться в нерозривному зв’язку з геологічною будовою, тектонічною і фізико-географічними факторами.

На даній території можна виділити декілька водоносних горизонтів: алювіальний, харківський і бучаксько-каневський.

Алювіальний водоносний горизонт, приурочений четвертичним відкладенням має досить широке розповсюдження в даному районі. Водовміщаючі породи представлені лесовидними супісями і суглинками, з піщаними прослоюваннями в її товщі. Експлуатується цей горизонт при допомозі шахтних колодязів і бурових свердловин. Глибина залягання рівня ґрунтових вод коливається від 2 до 5м. весною можливий підйом рівня на 1м.-1.2м. Мінералізація цих вод складає 0.6-0.8 г/л, а загальна жосткість 2.3-3.6 мг-екв/л. Негативним фактором цих вод являється те, що вони легко піддані поверхневому забрудненню.

Ці води відносяться до гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвому типу. Вони прісні з підвищеним вмістом аміаку і заліза. Дані води широко використовуються для господарсько-побутових потреб.

Харківський водоносний горизонт, приурочений до харківських відкладень має широке розповсюдження і експлуатується буровими свердловинами для господарсько-побутових потреб господарств. Приурочений до пилуватих, кварцево-глауконітових, глинистим піскам. Даний горизонт володіє високо напірними властивостями. Води слабомінералізовані гідрокарбонатно-кальцієво типу. Водний горизонт залягає на глибині 60-80м.

Бучаксько-каневський водоносний горизонт, приурочений бучаксько-каневським відкладенням, широко розповсюджений і експлуатується багаточисленними буровими свердловинами на воду. Наявність в покриву водоносного комплексу мергелей Київської свити придає воді напорні властивості і одночасно слугує захистом від забруднення стічними водами.

Висота напору змінюється від 20 до 140м. якість води добра. Загальна жорсткість води становить 2.0-3.0 мг-екв/л. По типу води відносяться до гідрокарбонатно-натрієві.

Даний водоносний горизонт в мірі своїх високих статичних запасів, порівняно неглибокого залягання і хороших питтєвих властивостей являються одним із основних, рекомендованих для водопостачання.

По степені забезпеченості ресурсами підземних вод район відноситься до добре забезпечених.

Оцінка природних ресурсів

В результаті аналізу компонентних характеристик природних умов і ресурсів території населеного пункту та прилягаючих територій пропонуються слідуючі рекомендації по різним видам її господарського використання.

По кліматичним умовам дана територія придатна для сільськогосподарського виробництва, розвитку промислового і громадянського будівництва, а також короткострокового відпочинку.

В ґрунтовому покриві переважають глинистими та суглинистими чорноземами звичайними. Використовуються ґрунти під кормові, технічні і зернові культури.

З точки зору розвитку містобудування територія населеного пункту в основному придатна для всіх видів будівництва. Виключенням являються ділянки з високим рівнем залягання ґрунтових вод, які складають від 5 до 18м., де необхідні великі затрати на інженерну підготовку територію. Ці території, як правило, приурочені до пойми річки та її притк.

По санітарно-кліматичним умовам будівництво підприємств (виходячи з умов містобудування) слід рекомендувати з підвітряної сторони, щоб шкідливі викиди промислових підприємств не потрапляли на сельбищну частину населеного пункту.

Сприятливі кліматичні умови і живописні ландшафти Лісостепу створили умови для розвитку курортно - санаторної сітки і баз відпочинку.

На території району знаходяться мінерально-сировинні ресурси, котрі можна використовувати для будівництва і переробки на цегляно-черепичні матеріали, до них відносяться будівельні піски та глина.

Соціально – економічна характеристика населеного пункту.

Функціональна організація.

Територія с. Єфремівка по призначенню та характеру використання підрозділяється на наступні зони: сельбищну, санітарно-захисну, виробничу.

Виходячи з умов рельєфу місцевості, санітарно-гігієнічних вимог під сельбищну зону відводиться територія існуючого села.

В даній зоні найбільш щільна забудова, жилі будинки та громадські будівлі в капітальному та задовільному стані.

Сельбищна територія складається з жилої забудови, зони відпочинку, культурно побутових будівель.

Транспортні та пішохідні зв’язки.

Головний в’їзд в село Єфремівка зі сторони села Плєщєєвка.

Існуюча вулична мережа має системний характер розміщення та має частково тверде покриття переважно на головних вулицях. Благоустрій вулиць знаходиться в незадовільному стані.

Транспортне сполучення з районним та обласним центрами здійснюється по маршруту с. Єфремівка - м. Первомайськ з кількістю рейсів 3 щоденно та транзитними маршрутами.

Житлова забудова

Житлова забудова зосереджена вздовж вулиць та представлена одноповерховими будинками з присадибними ділянками з нерівномірною щільністю забудови. Присадибні ділянки мають різну форму та площу.

Громадський центр.

Громадський центр несформований але деякі об’єкти зосереджені в одному місці, що добре впливає на його формування. Громадські заклади зосереджені в північній і східній частині населеного пункту і представлені наступними об’єктами:

№ п/п

Назва закладів

Кількість об’єктів

Розрахункова вмістимість

Характер будівлі

Форми власності

Державна

Колективна

Приватна

1

Школа

1

120

Спец. 30%

+

   

2

Клуб

1

100

Спец. 20%

+

   

3

ФАП

1

3

Спец. 50%

+

   

4

Дит. садок

1

35

Спец. 40%

+

   

Зона відпочинку

Для зони відпочинку використовується масив зелених насаджень в північній частині села, що прилягає до території школи, на якої існує організована спортивна площадка та річка Кривий-Торець і прилягаюча до неї територія. По берегам річки спеціалізовані місця відпочинку відсутні.

Благоустрій.

Рівень благоустрою населеного пункту – низький.

Джерелом водопостачання для одноповерхових жилих будинків являються шахтні колодязі та водорозбірні колонки. Двоповерхові жилі будинки, громадські заклади та виробничі комплекси забезпечуються водою з водонапірних башт та артезіанської свердловини.

Село Єфремівка газифіковане з частковим підключенням до будинків.

Теплопостачання – індивідуальне.

Село має часткову телефонізацію та повністю електрифіковане, забезпечене радіо і телевізійним зв’язком.

Система очищення і каналізація – місцеві.

Озеленення на присадибних ділянках, вулиць, громадського центру – недостатнє.

Коротка характеристика села Єфремівка - 4.0 out of 5 based on 1 vote