Характеристика села Ставки

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Організаційно господарська характеристика населеного пункту

Населений пункт с. Ставки Печеніжського району Харківської області являється центральною садибою Ставищанської сільської ради. Загальна площа села складає __ га.

С. Ставки розташоване в північно-східній частині Печеніжського району.

Відстань від адміністративного центру до основних пунктів зовнішніх зв'язків такі:

-до обласного центру м. Харкова – 42 км.

-до районного центру сел. Печеніги. – 19 км.

-до найближчої залізничної станції – 0.9 км.

Зв’язок з обласним центром м. Харковом здійснюється по залізничній дорозі і автомобільному шляху.

До меж населеного пункту прилягають землі с-г. підприємства ТОВ «Східне» загальна площа землекористування – 3750 га. Основний виробничий напрям господарства зерновий з розвитком тваринництва.

До складу виробничої зони ТОВ «Східне» входять складський комплекс, МТФ та МРД. Складський комплекс складається із 2-х складів зерна на 150 т. та одного на 250 т., а також су жилки і млина. МТФ складається із корівників на 150 та телятника на 60 голів, кормокухня. До МРД входить гараж на 6 автомобілів та ремонтна майстерня.

Вся виробнича зона розташована в центрі села, що створює несприятливі санітарно-гігієнічні, зооветеринарні та ін. умови для проживання населення та соціально-господарського функціонування всього населеного пункту.

2.Природно-кліматична характеристика.

Клімат

Клімат району м’який, помірно-континентальний. В сезонному розрізі клімат характеризується м’якою зимою, теплою весною, теплим дощовим літом і нерідко сухою теплою сонячною осінню.

Кліматичний режим території населеного пункту характеризують дані багаторічних спостережень метеорологічної станції м. Чугуїв.

Середньомісячна і середньорічна температура повітря, в градусах

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Річна

Темп. пов

-7.0

-6.5

-1.7

6.5

14.2

17.1

18.1

18.0

13.9

6.9

0.5

-4.5

6.8

- максимальна температура повітря +370 С;

- мінімальна температура повітря - - 290С;

- середньорічна температура повітря +6.80 С;

- розрахункова для будівництва- -210С.

- середня багаторічна глибина промерзання ґрунту -80 см.

- максимальна глибина промерзання грунту -120 см.

Середня дата появи заморозків – початок жовтня, середня дата їх зникнення – кінець квітня. Продовжуваність без морозного періоду в середньому складає 170 днів.

Низькі температури повітря і глибоке промерзання ґрунту (до 1.2 м) може призвести до вимерзання озимих культур в малосніжні зими.

Весняні і осінні заморозки представляють небезпеку для теплолюбивих культур.

Середньомісячна і річна кількість опадів

Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Теплий

Період

Холод період

Рік

Опади

28

26

31

39

50

78

70

63

47

43

37

33

390

155

545

За період зі сніговим покривом випадає 140-145мм опадів.

Сніговий покрив установлюється в середині грудня і зникає в другій половині березня. Стійкий сніговий покрив на території населеного пункту тримається приблизно 100 днів, а максимальна висота снігового покриву складає 28см.

Найбільша кількість опадів випадає на протязі вегетаційного періоду і складає приблизно 70% від річної кількості.

Переважаючий напрямок вітрів зимою східний, літом-західний, на протязі року-західний.

Періоди

Пн

ПнСх

Сх

ПнСх

Пд

Пд Зх

Зх

Пн Зх

Літо

12

13

11

8

8

9

20

19

Зима

7

11

18

16

9

13

13

13

Середньорічне

10

12

15

10

9

11

17

16

Рельєф

Рельєф території населеного пункту та прилягаючих територій виражений, з розвиненою яружно-балковою системою.

Гідрографія

Гідрографічна сітка представлена рядом ставків, створених на основі яружно-балкової системи та тимчасовими водотоками, що проходять по середині населеного пункту і розділяють його на дві частини.

Ґрунти

Ґрунтовий покрив району представлений в основному чорноземами звичайними, чорноземами середньогумусними, чорноземами середньо суглинкові.

Геологічна будова

В геоструктурному відношенні територія населеного пункту знаходиться в межах Дніпровсько – Донецької западини.

В геологічній будові приймає участь відкладення полеогенової і четвертичної систем.

Відкладення палеогенової системи мають широке розповсюдження і представлені чотирма свитами: Канівська, бучакськой, київською і харківською.

Відкладення бучаксько-каневської свити мають повсемістне розповсюдження і залягають на глибині 135-185м. Літологічно вони представлені світло-сірими, темно-сірими, сірувато-зеленими різнозернистими пісками. Загальна потужність 20-40м.

Ці відкладення перекриваються потужною товщею відкладень Київської свити (потужність ії 30-35м). Літологічно ці відкладення представлені щільними мергелями. Ще вище залягають відкладення Харківської свити, літологічно представлені темно-зеленими, зеленувато-сірими різнозернистими, переважно дрібнозернистими пісками, рідше пісчаниками. Потужність цих відкладень приблизно 40-50м.

Вище залягають відкладення четвертичної системи, суцільним покривом покриваючи досліджувану територію. Представлени вони лесовидними супісями і суглинками, пористими суглинками і алювіально-флювіоглаціальними пісками. Загальна потужність четвертичних відкладень складає порядка 60 м.

Гідрогеологічні умови

Гідрологічні умови території населеного пункту знаходяться в нерозривному зв’язку з геологічною будовою, тектонічною і фізико-географічними факторами.

На даній території можна виділити декілька водоносних горизонтів: алювіальний, харківський і бучаксько-каневський.

Алювіальний водоносний горизонт, приурочений четвертичним відкладенням має досить широке розповсюдження в даному районі. Водовміщаючі породи представлені лесовидними супісями і суглинками, з піщаними прослоюваннями в її товщі. Експлуатується цей горизонт при допомозі шахтних колодязів і бурових свердловин. Глибина залягання рівня грунтових вод коливається від 2 до 5м. весною можливий підйом рівня на 1м.-1.2м. Мінералізація цих вод складає 0.6-0.8 г/л, а загальна жорсткість 2.3-3.6 мг-екв/л. Негативним фактором цих вод являється те, що вони легко піддані поверхневому забрудненню.

Ці води відносяться до гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвому типу. Вони прісні з підвищеним вмістом аміаку і заліза. Дані води широко використовуються для господарсько-побутових потреб.

Харківський водоносний горизонт, приурочений до харківських відкладень має широке розповсюдження і експлуатується буровими свердловинами для господарсько-побутових потреб господарств. Приурочений до пилуватих, кварцево-глауконітових, глинистим піскам. Даний горизонт володіє високо напірними властивостями. Води слабомінералізовані гідрокарбонатно-кальцієво типу. Водний горизонт залягає на глибині 60-80м.

Бучаксько-каневський водоносний горизонт, приурочений бучаксько-каневським відкладенням, широко розповсюдженний і експлуатується багаточисленними буровими свердловинами на воду. Наявність в покриву водоносного комплексу мергелей Київської свити придає воді напорні властивості і одночасно слугує захистом від забруднення стічними водами.

Висота напору змінюється від 20 до 140м. якість води добра. Загальна жорсткість води становить 2.0-3.0 мг-екв/л. По типу води відносяться до гідрокарбонатно-натрієві.

Даний водоносний горизонт в мірі своїх високих статичних запасів, пірівнянно неглибокого залягання і хороших питтєвих властивостей являються одним із основних, рекомендованих для водопостачання.

По степені забезпеченості ресурсами підземних вод район відноситься до добре забезпечених.

Оцінка природних ресурсів

В результаті аналізу компонентних характеристик природних умов і ресурсів території населеного пункту та прилягаючих територій пропонуються слідуючі рекомендації по різним видам її господарського використання.

По кліматичним умовам дана територія придатна для сільськогосподарського виробництва, розвитку промислового і громадянського будівництва, а також короткострокового відпочинку.

В ґрунтовому покриві переважають в основному чорноземи звичайні, чорноземи середньогумусні, чорноземи середньосуглинкові.

Використовуються ґрунти переважно під зернові, кормові і технічні культури.

З точки зору розвитку містобудування територія населеного пункту в основному придатна для всіх видів будівництва. Виключенням являються ділянки з високим рівнем залягання ґрунтових вод, де необхідні великі затрати на інженерну підготовку територію. Ці території, як правило, приурочені днищам балок, та заболоченим місцям навколо ставків.

По санітарно-кліматичним умовам будівництво підприємств (виходячи з умов містобудування) слід рекомендувати з підвітряної сторони, щоб шкідливі викиди промислових підприємств не потрапляли на сельбищну частину населеного пункту.

Сприятливі кліматичні умови і живописні ландшафти Лісостепу створили умови для розвитку курортно - санаторної сітки і баз відпочинку.

На території району знаходяться мінерально-сировинні ресурси такі як: пісок, бутовий камінь, глина, котрі можна використовувати під будівництво і переробку цегляно-черепичної сировини.

Соціально – економічна характеристика населеного пункту.

Функціональна організація.

Територія с. Кирилівка по призначенню та характеру використання підрозділяється на наступні зони: сельбищну, санітарно-захисну, виробничу.

Виходячи з умов рельєфу місцевості, санітарно-гігієнічних вимог під сельбищну зону відводиться територія існуючого села.

В даній зоні найбільш щільна забудова, жилі будинки та громадські будівлі в капітальному та задовільному стані.

Сельбищна територія складається з жилої забудови, зони відпочинку, культурно побутових будівель.

Транспортні та пішохідні зв’язки.

Головний в’їзд в село Кирилівка зі сторони дороги обласного значення, що проходить в південно-східній частині населеного пункту. Через село проходить міжгосподарська дорога. Із заходу від населеного пункту проходить залізниця Харків-Чугуїв. Дане розташування села забезпечує хороші зв’язки з іншими населеними пунктами та основними пунктами збуту продукції.

Існуюча вулична мережа має без системний характер розміщення та має частково тверде покриття переважно на головних вулицях. На її формування має вплив рельєф та гідрографічні умови. Благоустрій вулиць знаходиться в незадовільному стані.

Транспортне сполучення з районним та обласним центрами здійснюється транзитними маршрутами та залізницею.

Житлова забудова

Житлова забудова зосереджена вздовж вулиць та представлена одноповерховими будинками з присадибними ділянками з нерівномірною щільністю забудови. Присадибні ділянки мають різну форму та площу, а також в межах житлової забудови присутні ділянки призначені для ведення особистого селянського господарства.

Громадський центр.

Громадський центр несформований але існуючі громадські заклади розташовані вздовж однієї вулиці. Громадські заклади представлені наступними об’єктами:

№ п/п

Назва закладів

Кількість об’єктів

Розрахункова вмістимість

Характер будівлі

Форми власності

Державна

Колективна

Приватна

1

Буд. культури

1

120

Спец. 40%

+

   

2

Серед. школа

1

200

Спец. 20%

+

   

3

Дит. садок

1

45

Спес. 20%

+

   

4

Крамниця

1

2

Спес. 50%

   

+

Біля будинку культури знаходиться монумент загиблим воїнам.

Зона відпочинку

Для зони відпочинку використовується система ставків та прилеглі до них території. Спеціально облаштовані місця відпочинку на берегах ставків відсутні.

Благоустрій.

Рівень благоустрою населеного пункту – низький.

Джерелом водопостачання для одноповерхових жилих будинків являються шахтні колодязі. Двоповерхові жилі будинки, громадські заклади та виробничі комплекси забезпечуються водою зі свердловини через водонапірні башти.

Село Кирилівка газифіковане з частковим підключенням до будинків.

Теплопостачання – індивідуальне.

Село має часткову телефонізацію та повність електрифіковане, забезпечене радіо і телевізійним зв’язком.

Система очищення і каналізація – місцеві.

Озеленення на присадибних ділянках, вулиць, громадського центру – недостатнє.

Характеристика села Ставки - 5.0 out of 5 based on 1 vote