Планування використання земель

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Лабораторна работа з дісципліни планування використання земель сільських населених пунктів

Населений пункт _________________________________

Район _________________________________

Область _________________________________

Кількість працездатного населення, А

 

Чол.

Молочно-товарна ферма

 

Корів

Свинотоварна ферма

 

Свиноматок

Складской комплекс

 

Тис. тон

Машино-ремонтний двір

 

Маш. трак.

Нафтобаза

 

М3

Кінно-бригадний двір

 

Роб. коней

1. Вивчення та обробка вихідного матеріалу, що містить інформацію про населений пункт.

Вивчаючи та аналізуючи вихідні матеріали результати оформляють в таблиці, креслення, графіки, рисунки. Основними з них є: схема міжселищного зв'язку, схема землекористування або схема внутрішньогосподарського планування, роза повторюваності вітрів (річна, літня, зимова), таблиці, що містять кліматичні, економічні та іншу інформацію.

Необхідно на опорному плані шляхом графічних вимірювань визначити фактичну площу всіх складових елементів жилої (сельтбищної) і виробничої зон та скласти експлікацію земель населеного пункту.

1.Експлікація земель в межах населеного пункту.

 

Елементи території

Площа, га

1.

Жилі квартали, всього:

 
 

В т. ч. одноповерхові жилі будинки

 
 

Двоповерхові блоковані

 
 

Двоповерхові жилі будинки секційного типу

 
 

Гуртожиток

 
 

Вільні землі в межах кварталів

 

2

Ділянки громадських закладів

 

3

Зелені насадження загального користування

 

4

Землі не придатні для забудови

 

5

Інші об’єкти чи землі

 

6

Інші не забудовані землі

 

7

Вулиці, площі, проїзди

 

Всього площа сельтбищної території

 

1

МТФ

 

2

СТФ

 

3

Складський комплекс

 

4

Машинно-ремонтний двір

 

5

Нафтобаза

 

6

Кінно - бригадний двір

 

7

Інші виробничі об’єкти

 

8

Господарські шляхи і проїзди

 

9

Зелені насадження спеціального призначення

 

Всього площа під виробничою зоною

 

Загальна існуюча площа населеного пункту

 

Аналізуючи стану існуючого жилого фонду, в навчальних цілях умовно приймаємо, що середня площа однієї існуючої квартири (рісн.) становить 40-45м2, а на одне місце в гуртожитку припадає 6м2 жилої площі.

Характеристика існуючого жилого фонду

Типи жилих будинків

Загальна кількість

Будинків

Із них придатні до подальшого використання

Кількість будинків

Кількість квартир

Площа однієї квартири

Жила площа, м2

Одноповерхові жилі будинки садибного типу, всього

         

В тому числі: 1-квартирні

         

2-квартирні

         

Двоповерхові жилі будинки блокованого типу, всього

         

В тому числі: 2-квартирні

         

4-квартирні

         

Двоповерхові жилі будинки секційного типу

         

Будинки для малосімейних, гуртожитки

         

Всього існуюча площа жилого фонду придатного до подальшого використання(Рісн.):

       

Σ =

2. Розвиток жилої (сельтбищної) зони. Розрахунок кількості населення на перспективу.

Основні параметри населеного пункту, при проектуванні чи плануванні та розвитку території вже існуючого населеного пункту розраховуються на перспективний період - 15-20 років.

Розрахунок кількості населення на перспективу виконується по методу трудового балансу, з використанням коефіцієнтів сімейності.

Визначення фактичної кількості населення на час складання проекту (Nф) здійснюється по формулі:

(чол)

Де А – кількість працездатного населення, зайнятого в сфері матеріального виробництва;

В – процент працездатного населення, зайнятого в сфері обслуговування - 15-20%;

С – процент непрацездатного населення (пенсіонери, інваліди, діти та ін.) - 40-50%.

Розрахунок кількості населення на розрахунковий період (15-20 років) здійснюється через коефіцієнти сімейності:

Фактичний коефіцієнт сімейності Кф =2 – 2.5;

Перспективний коефіцієнт сімейності Кп = 3 – 3.5.

Таким чином фактична кількість сімей розраховується, по формулі:

(сім.),

Відповідно кількість населення на розрахунковий період (Nп) визначається по формулі:

(чол),

3. Визначення необхідного об’єму жилого фонду, типів і кількості

жилих будинків.

Загальна потреба в житловому фонді (Ррозрах.) на розрахунковий період, визначається виходячи з норми жилої площі на 1 чоловіка (рроз.), рівної 21 м2, отримуємо

(м2),

Враховуючи об’єм зберігаємого існуючого жилого фонду, по всіх типах жилих будинків (табл.2), визначаємо потребу в новому житловому будівництві (Рнов.)

, (м2),

1.Розподіл жилої площі за типами жилих будинків.

№ пп

Типи жилих будинків

%

Жила площа, м2

1

Одноповерхові жилі будинки садибного типу, всього

60

 
 

В тому числі: 1-квартирні 60%

   
 

2-квартирні 40%

   

2

Двоповерхові жилі будинки блокованого типу, всього

30

 
 

В тому числі: 2-квартирні 50%

   
 

4-квартирні 50%

   

3

Двоповерхові жилі будинки секційного типу

5

 

4

Будинки для малосімейних, гуртожитки

5

 

Всього жилої площі новобудови (Рнов.):

100

 

Встановивши об’єм жилої площі в будинках різних типів, приступаємо до розрахунку кількості будинків даного типу.

Підбір типових проектів жилих будинків.

4. Всього запроектовано жилих будинків і в них жилої площі

№ пп.

Типи жилих будинків

Кількість будинків

Кількість квартир

Жила площа, м2

1

Одноповерхові жилі будинки садибного типу, всього

     
 

В тому числі: 1-квартирні

     
 

2-квартирні

     

2

Двоповерхові жилі будинки блокованого типу, всього

     
 

В тому числі: 2-квартирні

     
 

4-квартирні

     

3

Двоповерхові жилі будинки секційного типу

     

4

Будинки для малосімейних, гуртожитки

     

Всього запроектовано жилого фонду новобудови

     

5

Існуючий жилий фонд

     

Всього запроектовано жилого фонду (Ррозрах. ост.):

     

4. Визначення складу та розрахунок місткості громадських

Закладів і споруд.

Склад та кількості громадських закладів і споруд, їх проектно-планувальні параметри, повинні бути розраховані на повне забезпечення населення всими видами послуг.

5. Визначення складу та розрахунок місткості громадських

Закладів і споруд

№ пп.

Назва закладу

Розрах.

Одиниця

Вмістимість закладу

Норма земельної ділянки,

Га

Розрах. площа ділянки, га

Норма на 1000 жителів

Розрах. містк.

1

Сільська рада

Роб. місць

2-3

 

0.1-0.15

 

2

Контора господарства

Роб. місць

5-10

 

0.1-0.3

 

3

Відділення зв’язку,

Ощадкаса

Обєкт

1

1

0.1-0.15

 

4

Агрохімлабораторія

Обєкт

1

1

-

 

5

Школа

Місць

180-200

 

1.6- 2.0

 

6

Будинок культури

Гл. місць

260-375

 

0.3-0.5

 

7

Дитячий садок-ясла

Місць

70-90

 

40-45 м2/на місце не менш 0.3 га

 

8

Крамниці: продтовари

Роб. місць

4

 

0.05-0.1

 
 

промтовари

Роб. місць

4

 

0.05-0.1

 

9

Їдальня

Пос. місць

38-47

 

28-23 м2/на місце

 

10

Комбінат побут. обслуг.

Роб. місць

4-11

 

0.06-0.12

 

11

Лазня

Місць

5-10

 

0.2-0.4

 

12

Пральня

Кг. білиз/змін

100

 

0.1-0.2

 

13

Котельня

Об’єкт

1

1

0.3-0.5

 

14

ФАП з аптекою

Об’єкт

1

1

0.1-0.2

 

15

Стадіон

Об’єкт

1

1

1.5-2.0

 

16

Зупинка автобуса

Об’єкт

1

1

0.05

 

17

Пожежне депо

Машин

2

 

0.3-0.4

 

18

Інші існуючі об’єкти

         
             

Всього під громадськими закладами і спорудами

   

Підбір типових проектів громадських закладів і споруд.

5. Перспективи розвитку земель інших категорій в межа

Сельтбищної території.

Населений пункт має досить складну систему організації, до його складу входять землі різних категорій, що мають безпосередній вплив на його розвиток. Таким чином, щоб виконувати проектно-планувальні розрахунки необхідно володіти інформацією по всім категоріям земель.

Перспективи розвитку земель інших категорій в межах

Сельтбищної зони

№пп

Назва об’єкту та категорії земель

Площа ділянки

Існуюча

Розрахункова площа, га

1

     

2

     

3

     

4

     

Всього земель інших категорій в межах сельтбищної зони

   

6. Попередній розрахунок площі жилої (сельтбищної) зони

населеного пункту

Розрахунок площі земельної території, необхідної для розміщення населеного пункту, виконується окремо для жилої (сельтбищної) і виробничої зон.

7. Попередній розрахунок площі під жилу (сельтбищну) зону

П№ пп

Елементи території жилої зони

Кількість розрахункових одиниць

Норма площі ділянки на 1 розрахункову одиницю

Розрахункова

Площа, га

1

Площа жилих кварталів, всього:

     
 

В т. ч.: одноповерхові жилі будинки:

     
 

1-квартирні

 

0.25 га

 
 

2-квартирні

 

0.15 га

 
 

Двоповерхові з квартирами у двох рівнях:

     
 

2-квартирні

 

0.15 га

 
 

4-квартирні

 

0.10 га

 
 

Двоповерхові секційні, малосімейні

 

0.05га

 
 

Існуючі жилі будинки

     

2

Ділянки громадських закладів і споруд

     

3

Зелені насадження загального користування

 

15-25 м2 на 1 мешканця не менше 1.5га

 

4

Інші об’єкти чи землі

     

5

Землі не придатні для забудови

     

6

Інші незабудовані землі

     

7

Вулиці, площі, проїзди

 

15-17%

(від 1+2+3+4+5+6)

 

Всього під жилу (сельтбищну) зону

     

7. Розвиток виробничої зони. Перспективи розвитку земель інших категорій в межах виробничої зони.

Виходячи з результатів, що були отримані при вивченні та обробці вихідного матеріалу по характеристиці населеного пункту (пункт 1) розглядаємо можливості розвитку, в межах виробничої зони, окремих об’єктів чи земель, що не відносяться до категорії "землі сільськогосподарського призначення".

8. Перспективи розвитку земель інших категорій в межах

Виробничої зони

№пп

Назва об’єкту та категорії земель

Площа ділянки

Існуюча

Розрахункова площа, га

1

     

2

     

3

     

4

     

Всього земель інших категорій в межах

виробничої зони

   

8. Розвиток земель сільськогосподарського призначення.

Розрахунок площі ділянок під виробничі комплекси виконується по спрощеному методу. Спрощений метод розрахунку площі виробничих комплексів передбачає використання орієнтовних нормативів (укрупнених норм) земельної площі на розрахункову одиницю (на 1 голову тварин, тонну продукції, що зберігається, на один трактор і т. ін.).

9. Розрахунок площі під виробничу зону.

№ пп

Назва об’єкту

Кількість розрахункових одиниць

Норма площі

На 1 розрах. одиницю, м2, %

Розрахункова площа, га

1

МТФ (коріва)

 

80-100

 

2

СТФ (свиноматока)

 

120-180

 

3

Складський комплекс (тис. тон)

 

6-100

 

4

Машинно-ремонтний двір (трак.)

 

650-1000

 

5

Нафтобаза (м3)

 

10-30

 

6

Кінно-бригадний двір (роб. коней)

 

160-250

 

7

Інші виробничі об’єкти

     

8

Господарські шляхи і проїзди

 

7-10%

 

9

Зелені насадж. спец. призначення

 

15-20%

 

Всього під виробничу зону

     

Визначені за цими нормами площі земельних ділянок виробничих комплексів та площі інших виробничих об’єктів (табл. 8) складаються і збільшується на 7-10% (з урахуванням шляхів і проїздів між комплексами), а потім на 15-20% (з урахуванням зелених насаджень спеціального призначення в межах виробничих комплексів).

1. Баланс території населеного пункту

№ п/п

Елементи території населеного пункту

Площа, га

%

Площа на 1 розрахункову одиницю, м2

А. Жила зона

1

Площа жилих кварталів, всього:

     
 

В т. ч.: одноповерхові жилі будинки:

     
 

1-квартирні

     
 

2-квартирні

     
 

Двоповерхові з кв. у двох рівнях:

     
 

2-квартирні

     
 

4-квартирні

     
 

Двоповерхові секційні, малосімейні

     

2

Ділянки громадських закладів і споруд

     

3

Зелені насадження загал. користування

     

4

Інші об’єкти чи землі

     

5

Землі не придатні для забудови

     

6

Інші незабудовані землі

     

7

Вулиці, площі, проїзди

     

Всього під жилою (сельтбищною) зоною

     

Б. Виробнича зона

1

МТФ

     

2

СТФ

     

3

Складський комплекс

     

4

Машинно-ремонтний двір

     

5

Нафтобаза

     

6

Кінно-бригадний двір

     

7

Інші виробничі об’єкти

     

8

Господарські шляхи і проїзди

     

9

Зелені насадж. спец. призначення

     

Всього під виробничою зоною

     

Разом під жилою та виробничою зонами

     

2. Техніко-економічні показники проекту

№ п/п

Найменування показників

Одиниця виміру

Значення ТЕП

1

Кількість населення (Nп )

Чол

 

2

Площа сельбищної території

Га

 

3

Площа житлового фонду (з урахуванням існуючого, який зберігається)

М2

 

4

Щільність населення: нетто

Чол / га

 
 

брутто

Чол / га

 

5

Щільність житлового фонду: нетто

М2 / га

 
 

брутто

М2 / га

 

6

Коефіцієнт вуличної мережі

   

7

Довжина вуличної мережі на 1 чоловіка

Пог. м / чол

 

8

Площа вулиць на 1 чоловіка

М2/чол

 
Планування використання земель - 5.0 out of 5 based on 1 vote