Способи камерального складання карт

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.75 (2 Голоса)

Камеральне складання карт

Лабораторна робота

СКЛАДАННЯ ЧАСТИНИ ЛИСТА ТОПОГРАФІЧНОЇ КАРТИ МАСШТАБА 1:25000 ПО ЗМЕНШЕНОЇ БЛАКИТНОЇ КОПІЇ ЛИСТА КАРТИ МАСШТАБУ 1:10000.

Ціль: ознайомитися з одним з можливих способів камерального складання карт.

Матеріали і прилади: зменшена блакитна копія карти масштабу 1:10000, координатограф, література (4..8).

Завдання:

1. Установити номенклатуру планшета, у якій знаходиться крапка А с заданою широтою В и довготою L.

2. Обчислити за допомогою таблиць роботи (4) координати X, Y кутів трапеції.

3. На координатографі побудувати картографічну сітку карти масштабу 1:25000.

4. На блакитної копії топокарты масштабу 1:10000 вичертити ситуацію і рельєф для карти масштабу 1:25000 з урахуванням генералізації; наклеїти накреслену карту на відповідний ділянку основи з картографічною сіткою.

5. Зарамкове оформлення: підписати виходи кілометрової сітки, вичертити хвилинну шкалу, зовнішню рамку, указати зближення меридіанів, масштаби, висоту перетину горизонталей.

Порядок виконання роботи

1. Крапка А задана координатами:

L=39(35(37(.18 B=50(2915(.43

Установлюють номенклатуру трапеції масштабу 1:25000, у якій розташована крапка А (мал.8). Попередньо обчислюють номера зони N і пояса P:

N=L(/6+1=39(/6+1=6+1=7

P=B(/4+1=50(/4+1=12+1=13

При розподілі виділять целую частина частки. Номенклатура карти масштабу 1:25000-М-37. Номер колони визначають як суму N+30. Довгота осьового меридіана шестиградусной зони

L0=6°N-3=39°

Визначають широти паралелей і довготи меридіанів, що обмежують лист карти масштабу 1:100000 (див. мал.8). Для розглянутого приклада широта північної паралелі В=Р*4°=13*4°=52°, широта південної паралелі В2=52°-4°=48°.

Довгота західного меридіана

L1=L0-3=39-3=36°

Довгота східного меридіана

L2=39+3=42°

Номенклатура листа карти масштабу 1:100000. Розміри листа по ширині 20¢ і довготі 30¢. Крапка А розташована на листі М-37-56 між паралелями із широтами В1=50°20¢, У2=50°40¢ і меридіанами з довготами L1=39°30¢, L2=40°00¢.

Номенклатура листа карти масштабу 1:50000. Розміри листа по широті 10¢, по довготі 15¢. Крапка розташована на листі, обмеженому паралелями із широтами В1=50°20¢, У2=50°30¢ і меридіанами з довготами L1=39°30¢, L2=39°45¢. Номенклатура: У.

Номенклатура листа карти масштабу 1:25000. Розміри листа по широті 5¢, по довготі 7¢30². Току А розташована на листі, обмеженому паралелями із широтами В1=50°25¢, У2=50°30¢ і меридіанами з довготами L1=39°30¢, L2=39°37¢30². Номенклатура: М-37-56-в-а.

2 Обчислюють довготи li крапок вершин трапеції М-37-56-в-а від осьового меридіана в кутовій мері

li=Li-L0

Де Li - довгота меридіанів, що обмежують поле карти (див. мал. 8); L0-довгота від Гринвіча осьового меридіана. За допомогою таблиць роботи (4) по координатах Li, Bi і довгота li знаходять значення координат вершин трапеції масштабу 1:25000. Результати обчислень записують у табл. 17.


Рис.8. Разграфка і номенклатура аркушів карт

Таблиця 17- Координати кутів трапеції листа карти масштабу 1:25000

В

L1

L0

l1=L1-L0

39°30¢00²

39°00¢00²

+0°30¢

L2

L0

l2=L2-L0

39°37¢30²

39°00¢00²

+0°37¢30²

Абсцисса

В1 50°25¢x1 5587411.9 50°25¢x4 5587479.1

В2 50°30¢x2 5596681.8 50°30¢x3 5596749.0

Ордината

В1 50°25¢y2 35537.6 50°25¢y4 4422,0

B2 50°30¢y2 35475.2 50°30¢y3 44344.0

Условные ординаты

B1 Номер зоны Номер зоны

(y1+500 км) (y4+500км)

B2 Номер зоны Номер зоны

(y2+500 км) (y3+500км)

Сближение меридианов

Пояс М

В1 g1 0°23¢07² g4 0°28¢54²

В2 g2 0°23¢09² g5 0°28¢56²

Размеры рамок трапеции

В асм ссм dсм

50°25¢ 35.54

50°35.48 35.48 37.08 51.34 82.29

трапеція

3.На координатографі в масштабі 1:25000 по координатах X, Y будують крапки кутів трапеції, прочерчивают лінії координатної сітки. Виконують зарамкове оформлення. Перевіряють правильність графічних побудов, вимірюючи женевською лінійкою сторони ас, аю, з і діагоналі d трапеції (7).

4. На блакитної копії карти масштабу 1:10000 з урахуванням генералізації вичерчують ситуацію і рельєф на ділянці розміром 2x2 км у районі розташування крапки А.

5. Задана ділянка карти вклеюють на підготовлену основу. Крапку А знаходять по широті і довготі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

1. Вахрамеева Л. А., Бугаевский Л. М., Козакова З. Л. Математическая катрография.-М.: Недра, 1986.-286с.

2. Вахромеева Л. А. Картография.-М.:Недра, 1981.-224с.

3. Салищев К. А. Картоведение.- М.:МГУ, 1982.-408с.

4. Таблицы координат Гаусса-Крюгера и таблицы размеров рамок и площадей трапеций топографических съемок.-М.: Госгеолтехиздат, 1963.-500с.

5. Условные знаки, образцы шрифтов и сокращения для топографических карт масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000.-М.: Недра, 1971.-120с.

6. Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000.-М.: Недра, 1976.-80с.

7. Методические указания, программа, контрольные работы 1, 2 по курсу “Математическая картография” (для студентов 4 курса картографической специальности)/ Cост. Л. А. Вахромеева.-М.: МИИГАиК, 1986.-36 с.

Способи камерального складання карт - 2.5 out of 5 based on 2 votes