ArcCadastre

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса)

ArcCadastre – стислий загальний опис системи

ArcCadastre – програмний продукт, що призначений для рішення широкого кола завдань, що виникають під час створення, зберігання та обробки кадастрових даних. Розроблений Läntmateriet (Національна землевпорядна служба Швеції) спільно з компаніями ESRI, Leica Geosystems і Safe Software, що базується на сучасних інформаційних технологіях.

Програмна платформа

ArcCadastre розроблений на платформі ArcGIS. ArcCadastre складається з:

·  додатку ArcMap та ArCatalog, що входять до настільних продуктів ArcGIS, а також ArcObjects, який забезпечує функції роботи з просторовими даними та налагодження ArcCadastre.

·  Модуль ArcGIS Survey Analist, який призначений для вводу, зберігання та обробки результатів геодезичних вимірів.

·  Модуль FME Object і Safe Software Inc., що забезпечує імпорт та експорт даних в різних форматах.

ArcCadastre створений як багатоцільовий інструмент для роботи як з географічними, так і з непросторовими даними з інших баз даних. Можливості розширення функціональності ArcCadastre дуже великі завдяки використанню СОМ технології.

Зберігання та редагування даних

ArcCadastre постачається з двома основними моделями даних: для кадастру та великомасштабного картографування. Для зберігання даних, отриманих в результаті польових вимірів, ArcCadastre має спеціальну базу даних. ArcCadastre підтримує моделі зберігання даних для геодезичних вимірів, включаючи атрибути точок (наприклад, ім’я точки, середньоквадратична похибка, інформація про якість, метод виміру тощо). Користувачі можуть створювати свої власні моделі даних, або адаптувати наявні дані, використовуючи стандартні засоби розробки та функції ArcCatalog (ArcCadastre File Manager).

ArcCadastre зберігає географічні дані в форматі бази даних ArcGIS. В стандартному комплекті поставки підтримується персональна база геоданих, заснована на вбудованому Microsoft Jet Engine (MS Access). З використанням ArcSDE можливо створювати корпоративні бази геоданих і в інших СУБД, що підтримується: Microsoft SQL Server, Oracle 8i and 8i Spatial, IBM DB2, Informix.

Працюючи в середовищі ArcCadastre, можливо звернутися до будь-якого попереднього стану бази просторових даних.

При використанні персональної бази геоданих, що входять до складу ArcCadastre, декілька користувачів можуть одночасно проглядати дані, але редагувати її має можливість лише один з них. Для забезпечення можливості редагування кількома користувачами існують два шляхи в базі геоданих:

1) використання робочої області з можливістю автономного редагування фрагменту даних, наприклад, безпосередньо при проведенні польових робіт та

2) використання версій, що дає можливість багатьом користувачам одночасно редагувати центральну базу без вилучення даних та блокування об’єктів.

Опис бізнес – процесів

ArcCadastre дозволяє робити опис бізнес-процесів, що необхідні при проведенні кадастрових, землевпорядних та інших робіт. Послідовність необхідних операцій задається так званим Потоком робіт (Workflow). Кожна з операцій всередині потоку робіт зветься Завданням (Job). Поток робіт представлений у вигляді інтерактивної діаграми, що відображає послідовність завдань та стан процесу їх виконання. Завдання та потоки робіт настроюються користувачем та зберігаються у вигляді об’єктів бази даних ArcCadastre.

Функції роботи з даними

При роботі з просторовими даними доступні всі функції ArcMap та ArcCatalog. Завдяки модулю Survey Analist, ArcCadastre має широкі можливості обробки геодезичних даних, наприклад, зрівнювання мережі контрольних точок, розрахунок теодолітного ходу та розрахунок положення точок.

ArcCadastre підтримує обмін даними з іншими системами ГІС та САПР: AutoKa Transfer File, DXF, DWG, MID/MIF, DGN, Mapinfo TAB та KF85, а також покриття ArcInfo та шейп-файли. Передбачено обмін даними між ArcCadastre та геодезичними приладами Leika GSI, Sokkia SDR, Topcon, Trimble.

Публікація карт

В ArcCadastre передбачена можливість формування компоновки карт з використанням так званих групових стилів. Груповий стиль не містить посилань на інші джерела даних шарів. Один і той самий стиль може бути використаний для різних баз даних з однаковими типами об’єктів. ArcCadastre постачається з великою кількістю вже існуючих стилів.