Робота зі зйомочними даними ArcCadastre

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса)

Лекція 2. Робота зі зйомочними даними

Survey Analist

ArcCadastre використовує розширення Survey Analyst для управління даними зйомок.

Виміри, спостереження та зйомки точок (пунктів) зберігаються в Базі Геопросторових даних.

Survey Analyst є розширенням до структури ArcCadastre/ArcGIS, що дозволяє користувачам зберігати та працювати з вимірюваннями, отриманими з польових записів знімального обладнання та накопичувача даних. За допомогою Survey Analyst землевпорядники та ГІС-професіонали можуть об’єднувати та додавати величини ключових ГІС-операцій в організаці.

¨  Інтегрування зйомочних вимірювань в ваших базах геопросторових даних

¨  Покращення точності об’єктів, що картографуються

¨  Карти з новими ознаками, що базуються на пунктах зйомки (survey points)

¨  Організування даних зйомок в проектах

¨  Збереження даних про звіт з просторової точності пунктів зйомки

Survey - Database

Знімальна база даних (Survey Database) – це розширення до бази геопросторових даних, призначене для зберігання зйомочної інформації та внутрішнього оперування з ознаками наборів даних в геопросторовій базі даних. В базі даних (survey database) створюються зйомочні набори, в кожному з яких міститься один або декілька знімальних проектів. Знімальні набори даних – це набір обчислювань, вимірів та точок знімання, що розподілені в певній географічному районі. Це забезпечує структуру знімальних пунктів для бази геоданих як контролю геометричних ознак в ознаках класів.

При створенні знімальної бази даних, необхідно:

¨  Визначити просторові посилання

¨  Визначити пакети вимірювань

¨  Вибрати класи особливих ознак для уточненої зйомки (survey-aware)

Класи ознак уточнених зйомок (survey-aware)

Перевага існування зйомочних наборів даних як частини геобази даних, в тому, що можна при’єднати геометричні ознаки зі збереженими знімальними даними.

Ознаки, які поєднані зі знімальними даними, називаються ознаками уточненої зйомки (survey-aware features). За аналогією класи ознак в реобазі, що містять ці ознаки називаються уточнені ознаки класів (survey-aware features classes).

Знімальні пункти зберігаються в знімальній базі незмінних даних, забезпечуючи основу для контролю координат геометрії survey-aware features. Можна зробити прв’язку кожної знімальної точки в ГІС координатах та вершинами одної або декількох ознак. Прив’язані ознаки вершин не вимагають такого ж розташування як знімальні пункти.

Прив’язка знімальних пунктів до геометричних ознак

Користувач може створити зв’язок між знімальними пунктами та ознаками вершин, використовуючі інструменти зв’язків (Link tool) або команди зв’язків (Link command).

Інструмент зв’язку дозволяють користувачу виділити та перетягнути (snap and click) ознаку вершини та та прив’язати до відповідного зйомочного пункту; це створює зв’язки між ознаками вершин та знімальними пунктами.

Якщо є багато неприв’язаних ознак, що мають бути прив’язані до найближчих зйомочних пунктів, користувач може застосувати Link command замість Link tool. Link command працює з вибраними ознаками. Для кожної ознаки вершини команда знаходить найближчий зі знімальних пунктів та автоматично створює зв’язок. Перед початком команда дає можливість користувачу встановлювати допуск для пошуку знімальних пунктів.

Знімальні пункти

Результатом розрахунків в Survey Analist є геодезичні точки (survey points).

Survey points are non-customizable та мають фіксований набір атрибутів.

Одним з атрибутів є ім’я поля, яке в ArcCadastre є об’єктом правила присвоєння імен, що уточнює, який тип ознак точка представляє.

Для створення унікального імені (LMV) застосовується конвертор, який створює ім’я, що складається з 3-х частин, розділених зірочкою. В майбутньому це реалізується через концепцію plug-in.

Імпортування геодезичних даних через AGM

Файл необроблених даних (Raw data file)

Кожний прилад для польових вимірювань накопичує дані як правило, у власному, специфічному форматі даної групи інструментів. Ці необроблені спеціальні файлові дані переводяться в ArcCadastre у файл загальних вимірювань (AGM-file) перед імпортуванням в ArcCadastre.

Картографічний AGM файл (AGM Mapping file)

Коли вхідний файл (файл необроблених даних) перетворюється в AGM-file, перетворений файл (AGM Mapping file) використовується для транслювання кодів у вхідний файл. Ці коди вводяться в польові прибори на етапі розрахунків для ідентифікації параметрів, що вимірюються.

Наприклад, Код КБ може бути переведений в сигнал та обчислений як Кут Будинку.

Зауважимо, що деякі прибори можуть сприймати лише цифрові коди.

Наприклад, Код 100 може бути переведений в сигнал та обчислений як Кут Будинку.

AGM Mapping file також відіграє значну роль у визначенні класів ознак, що створюються.

AGM транслятор (AGM translator)

Це програма, що використовує специфічні необроблені дані з приладів разом з картографічним файлом як вхідні та переводить їх до AGM-file. Ця програма доступна як самостійний додаток (AGMFileConverter. exe) наряду з програмами ArcCadastre та ArcCadastre /Filemanager.

AGM файл

Це інструмент проміжного файлу, що створюється за допомогою програми перетворення AGM. Специфікація для цього формату файла надається за вимогою Lantmäteriet.

Конвертор AGM

Це plug-in в Survey Analist основа, що використовується при імпорті AGM файлу.

Картографічний файл (Mapping file)

AGM картографічний файл використовує INI формат, який дозволяє зберігати декілька логічно різних таблиць в одному файлі. Кожна логічна таблиця спирається на унікальне (секційне) ім’я.

Ви виділяєте таблицю яку бажаєте використати, вказавши ім’я файлу та секцію в файлі.

В кожній секції є номер ключа - вводу даних (Key=Data entries). Ключ є кодом для транслювання та дані є даними, що можуть бути використані замість ключа. Ключ повинен запускатись з лівої верхньої позиції у строці. Знак рівняння (=) повинен стояти відразу після ключа без проміжків. Дані справа від знаку рівняння може містити проміжки, але необхідно притримуватись основному правилу, що описано вище.

AGM картографічний файл також має значну роль у визначенні класів об’єктів, що створені та будуть призначені для актуальної уявної моделі даних.

При імпортуванні AGM-файлу зйомочні точки завжди створюються з координат або вимірювань, встановлених в AGM-файлі. Також можливо автоматично створювати ознаки, з’єднані з Зйомочними точками (Survey points). Також можуть створюватись ознаки точок а також полігоні/полілінії.

Ознаки точок

Перший пункт в переводі string retrieved (відновлена строка) з картографічного файлу в якості типу коду в назві зйомочних точок. Використання класів ознак точок визначено як другий пункт в трансляції string (строка).

Ознаки полігонів/поліліній

По-перше, при переводі визначають ознаки класів, що використовуються. Зйомочні точки створюються та приєднуються до кожного вузла в полілініях або полігонах. Якщо в подальшому ідентифікація кожної окремої зйомочної точки не є необхідною, можливо створити їх без подальшої конвертації LMV. В цьому випадку вони будуть названі VertexNN, де NN – поточний номер.

Примітка

Якщо уточнених класів об’єктів не існує в геобазі, це буде створено в ознаках наборів даних (dataset), щ називається SurveyedData.

Специфікація для формату умовних даних (data string)

Data string складаються з частей, що розділяються крапкою з комою (;)

Key=Data; Data2

В процесі польових вимірів коди вводяться для ідентифікації типів точок, поліліній, полігонів, що були обміряні. Три типи перетворень (трансляцій) знаходяться під рукою та визначаються в контексті, в залежності від того, де код знаходиться.

Специфікація створених даних точок

Першим пунктом завжди іде код типу, що використовується в назві зйомочної точки (areacode*typecode*runnignumber). Якщо ознаки створені та приєднані, ім’я класу уточнюється в другій частині. Нарешті, можна уточнити ознаки атрибутів, такі, як ім’я (третя позиція) та атрибути значень для зберігання (четверта позиція)

TRI= TRI; ControlPoint; PointType; 1

Специфікація створених даних полігонів/поліліній

Перша позиція завжди вказує на ознаки імені класу. Якщо необхідно друга та третя частина, то можна уточнити ознаки атрибуті імені та їх значень.

WPIPE100=Pipeline; PipelineType; 2

Переведення іншого

Коли AGM-Translator з чимось стикається, що може бути кодом картографічного файлу, який потребує трансляції. Наприклад, це може бути оператор-ідентифікатор, що може бути введений як ТВ та розширений Thomas Bylund на протязі трансляції AGM-файлу.

Обробка підтипів (subtypes)

Використання підтипів в моделях баз даних – це шлях використання значень атрибутів для розрізнення, наприклад, класів. Таким чином, логічно можна бачити 2 різних типу класів. Атрибути для підтипів повинні бути числовими (цілі та довгі цілі).

Підтипи можуть бути логічно спрощені для створення ознак загального типу, а потім збережені коректні значення в атрибутах, що використовуються для підтипів. В цьому випадку, можливо уточнити, через картографічний файл встановити значення, що буде додане до імені атрибуту в кожному випадку особливі ознаки класу, що створені в процесі імпорту необроблених даних. Це зроблено додаванням двох додаткових блоків даних в трансляції ключів.

Ознаки точок

Key=Data; Data2; Data3; Data4

Data – це тип коду для використання в назві зйомочної точки.

Data2 – це назва ознаки класу точки, де ознака створюється спільно.

Data3 – це назва поля атрибуту в ознаці класу

Data4 – це значення зберігання в атрибуті поля.

Ознаки полігонів та поліліній

Key=Data; Data2; Data3

Це використовується для ознак кодів полігонів/поліліній. Зауважимо, що жоден з цього блоку даних не використовується для зйомочних точок.

Data – це назва ознаки класу ліній, де ознака створюється спільно.

Data2 – це назва атрибуту поля в ознаці класу.

Data3 – це ознака зберігання в атрибуті поля.

Діалог переводу файлу зйомочних точок (Survey File Translator Dialog)

Це основний діалог, за допомогою якого преводить необроблені дані файлу даних з регістратору даних (logger) до AGM файлу.

Плани (Shemes)

Звичайно є кілька типів регістраторів даних (logger), від різних провайдерів (продавців), в організації. Для покращення обробки даних з необробленого файлу даних можливо підготувати попередню схему (план) для різних комбінацій інструментів та установок. Відбираючи попередню схему, потім легко для користувача обробляти дані специфічними інструментами.

Самостійні додатки (Standalone application)

Діалог переводу файлу зйомочних точок – це самостійний додаток з назвою AGMfileConverter. exe. Додаток знаходиться в директорії ArcCadastre\Bin.

Команди в ArcCadastre/ArcCadastre/FileManager

Діалог переводу файлу зйомочних точок може також бути запущений з Tools-menu в ArcCadastre та ArcCadastre/FileManager.

Схема переводу (Translation Scheme)

Схема містить інформацію про необроблені дані з файлу формату, що використовують картографічний файл тощо.

Для уточнення шляху до текстового редактору, наприклад, Notepad, генерування AGM-файлу буде показано зразу після перетворення. Це дасть користувачу можливість для редагування файлу в ручному режимі перед proceeding. Наприклад, помилкові або зайві виміри можуть бути commented out.

Схеми зберігаються під звичайною назвою в файлі, що може бути розташований локально, або прив’язано до мережі, на загальному сервері. Декілька схем можуть бути збережені в одному файлі у внутрішньому форматі ini-file.

Персонально для кожного користувача діалог “запам’ятовує” останню схему, що відображалась на екрані як розділ по умовчанню наступного разу коли діалог буде показаний.

Після створення AGM файлу в попередніх діях може бути імпортовано з AGM конвертором. AGM конвертор доступний через “Import Survey Data Wizard”, що знаходиться в ArcCadastre та в ArcCadastre/FileManager.

В ArcCadastre виконуються наступні дії:

·  Користувач натискає праву кнопку на зйомочному шарі (survey layer) та вибирає “Data Import Survey Data ”

·  Вибрати проект, що імпортується

·  Вибрати “AGM Format Converter” як конвертор для зйомочних даних

·  Вибрати вхідний AGM файл

·  Вибрати систему координат, якщо вона відрізняється від тої, що є в зйомочному проекті; вона необхідна тільки якщо імпортуються координати

·  Якісна інформація про точки може бути надана, якщо імпортуються координати

·  Ввести ім’я логфайлу або інформацію логін

В ArcCadastre/FileManager виконуються наступні дії:

·  Користувач натискає праву кнопку на існуючому зйомочному проекті (survey project) та вибирає “Import Survey Data ”

·  Виконати такі ж дії, починаючи з 3 кроку...