Робота зі стилями креслень (Plotting style)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса)

Лекція 5. Робота зі стилями креслень (Plotting style)

Що таке Plotting style?

ArcCadastre використовує Plotting style для того, що визначитись як буде виглядати презентація даних на екрані на в друкованому вигляді. Plotting style складається з декількох назв шарів з описом яким чином кожен шар креслиться.

Опис Plotting style може бути для точок, що накреслені, ліній, полігонів або тексту. Оскільки Plotting style не містить джерел даних для шарів, це же самий Plotting style може бути використаний для різних баз даних з тією ж структурою ознак.

Plotting style містить інформацію про різні шари, порядок, в якому вони викреслені, масштаб тощо. Plotting style зберігається в форматі бази даних MS Access та має розширення *.pstyle.

Чому використовують Plotting style

-  Легке застосування різних умовних позначень та властивостей для значних наборів даних за допомогою однієї кнопки.

-  Можливість створення кількох презентацій для одного набору даних.

-  Розділення між посиланнями джерел даних шарів та властивостями презентацій слоїв:

файл Plotting style (*.pstyle) показує властивості презентацій шарів, не містить посилань на джерела даних;

набір Plotting style (*.pds) містить посилання тільки на джерела даних, але не має інформації стосовно властивості презентаційних шарів.

Plotting style проти файлів шарів

Plotting style мають таку ж концепцію, як і файли шарів: всі властивості, необхідні для презентації шарів встановлюються один раз: масштаб, умовні позначення, тощо. Все це може бути використано для інших джерел даних, що мають таку ж структуру та типи ознак.

Файл шарів:

Властивості шарів з посиланнями на джерела даних

Plotting style

Властивості шарів без посилань на джерела даних

Для застосування інших наборів даних:

Файл шарів: зміна джерел даних (один до одного), необхідно редагувати посилання на джерела даних в файлі шарів

Plotting style: застосування Plotting style напряму, не потребує змін в Plotting style.

Підтримка джерел даних

Типи шарів в ArcCadastre, що використовуються в Plotting style є функції шарів для точок, ліній полігонів та тексту.

Типи шарів, що підтримуються в Plotting style ArcCadastre:

-  Ознаки (геобази даних, покриття, шейпи)

-  Анотації

-  Групи шарів

-  CAD ознаки

-  ArcIMS ознаки

Типи шарів, що не підтримуються в Plotting style ArcCadastre:

-  Растри

-  CAD креслення

-  ArcIMS зображення

-  TIN – покриття

-  Дані зйомок

-  Ознаки вимірів

Створення Plotting style

Новий Plotting style створюється автоматично при додаванні даних до порожньої структури. Не потрібно ніяких команд або інструментів з GUI (Graphical User Interface – графічний інтерфейс користувача) для створення Plotting style.

Для створення нового Plotting style

-  Почати з порожньої структури даних

-  Додати дані з геобази даних (або з будь-якого іншого джерела даних, що підтримується) для очікуваного класу ознак в цій структурі даних

-  Створений шар знаходиться в новому Plotting style

-  Визначити властивості шарів (умовні позначення тощо)

-  Зберігти Plotting style

Застосування Plotting style

При застосуванні Plotting style до шарів в структурі даних TOC (Table of Contents – Таблиця змісту) шляхом вибору “Зміна Plotting style” з контекстного меню структури даних, шари в TOC підбираються до шарів в Plotting style. Вигадане (alias) ім’я ознак класів (назва каталогу для покриттів ознак класів), типи шарів та типи шейпів здійснюють цей підбор.

Базується відповідно до підбору результатів, якщо:

Ø  Перехресний підбір шарів здійснено успішно:

Набір презентаційних властивостей шарів використовує установки, що зберігаються в Plotting style.

Ø  Шари в Plotting style, але не знайдені в TOC

Шари добавлені в TOC з набором презентаційних властивостей шарів, що використовує установки для зберігання в Набір презентаційних властивостей шарів використовує установки, що зберігаються в Plotting style. Однак, з часу дозування, plotting style не зберігає посилання на джерела даних і вони мають переривчастий характер.

Ø  Шари в TOC, але не знайдені pstyle

Шари в TOC, але не знайдені в Plotting style знаходяться в новій групі шарів “Remaining” (залишкові) тільки після креслення групи шарів в TOC. Базуючись на властивостях Plotting style для обробки залишкових даних умовні знаки для них можуть бути випадковим набором даних або набором фіксованих позначень.

Набори даних plotting

Типовими наборами даних plotting є: геобази даних, покриття або набори різних джерел даних, таких, як шейпи, класи функцій (features) в персональних або SDE геобазах даних тощо. Набори даних plotting можуть зберігатися як бази даних MS Access з розширенням. pds.

Можна додати набор даних plotting до:

-  активної структури даних

-  існуючого plotting style

Коли додається набір даних до активної структури даних, створюється новий plotting style і шари переміщуються в нього.

При додаванні набору даних до існуючого plotting style шари переміщуються в залишкові дані в цьому plotting style.

Зміна набору даних Plotting

Можна змінити набір даних Plotting. Коли заміна зроблена, шари в наборі даних Plotting підібрані до шарів в plotting style.

Шари в наборі даних Plotting, що не підібрані до шарів в plotting style знаходяться в новій групі шарів, що звуться залишкові дані (Remaining Data), які можна побачити відразу після останнього шару plotting style.

Ці шари не відносяться до нового plotting style, але вони мають нещільне з’єднання з ними. Коли plotting style змінено, шари залишкових даних також використовуються для підбору до шарів в новому plotting style.

Коли змінюється набір даних plotting в plotting style, деякі з попередніх шарів в plotting style можуть втратити свої джерела даних. Ці шари відображаються з “сірою” кнопкою (яка в даний момент є недоступною) та червоним знаком оклику.

Plotting style та структура даних (Data frame)

Функції шарів в структурі даних згруповані в одну або більше спеціальних груп шарів, що звуться групи шарів plotting. Групи шарів plotting складаються з plotting style та приєднаними наборами даних plotting (посилань на джерела даних). Набір даних plotting являє собою, як правило, кількість функцій класів з реобази даних або комбінацію будь-яких типів джерел даних, що підтримуються.

Установки Plotting style

Загальні установки для всіх нових plotting style можуть бути встановлені через діалог Інструменти-Опції (Tolls-Options) в Plotting style tab. Це полегшує надання новим plotting style при створенні всі необхідні установки (всі відразу).

Додаткові установки

Фіксований метод: якщо перевірено (if checked), то залишкові дані будуть накреслені з фіксованими умовними позначеннями, що відновлені з вказаного файлу стилів. В разі, якщо не перевірені, залишкові дані кресляться за допомогою випадкових символів.

Завжди запит при збереженні:

Якщо вікно мітки (check box) “Завжди запит при збереженні” (Always ask for save) відмічено, нагадування збереження Plotting style виникає завжди при зміні Plotting style, коли картографічний документ закривається тощо. Нагадування не з’являється коли Plotting style переміщується.

Для “Нового Plotting style” нагадування з’являється обов’язково.

Використання установок visible та expanded from

Картографічний документ (.mdx) містить інформацію про таблиці змісту в двох різних формах: стандартна інформація та Plotting style інформація. Якщо таблиця змісту змінена, зміни не збережуться в Plotting style. Коли картографічний документ збережено, то буде відмінність між Plotting style та картографічним документом.