Розуміння концепції job (Job concept)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса)

Лекція 6. Розуміння концепції job (Job concept)

Кадастровий процес

В багатьох організаціях, законах, положеннях, інструкціях, процесах та заведених порядках часто суворо регулюється використання даних. Це типово у випадку формування нерухомостей, де декілька документів створюється та розсилаються зацікавленим сторонам.

Аналогічно, для картографічних цілей, необхідно створювати значну кількість об’єктів або вносити зміни до картографічної бази даних. Для відслідковування процесу та гарантування необхідно для організацій та контролю залучення вхідні та вихідні файли та великі обсяги дій, що послідовно виконуються (workflow). ArcCadastre підтримує та обробляє ці типи процесів через концепцію роботи (Job concept).

Job concept

В ArcCadastre Job – це основний механізм для обробки робочого процесу. Job організовує та підтримує процеси обробки всієї пов’язаної з цим інформації та установок, що належить до цього. Це має Workflow, який направляє користувача через Job та здійснювати моніторинг робочого процесу.

Job має наступні характеристики:

-  Функція Job – це організація та підтримка процесів, установок та інформації, що відноситься до Job. Це може включати програмні установки, джерела даних та функції геобаз даних, а також посилання до документів, що стосуються Job.

-  Job має технологічний ресурс (lifespan) впродовж якого підтримується загальна обробка всіх пунктів.

-  В кадастровому процесі Jobs звичайно застосовується для керування правовими вимогами, наприклад, процес буде зупинено, якщо не буде отримане правове схвалення до того, як процес буде розпочато.

-  Job може містити інші Jobs систематизовані в ієрархічному порядку; це підтримує логічну структуру верхнього Job в меньших під - Job.

-  Job базується на шаблоні Job та зберігається з унікальним ім’ям в базі даних Job

-  Job містить workflow

-  Job має принаймні один картографічний документ

-  Доступ до Job регулюється загальними правилами доступу до системи. Ця можливість може застосовуватись для обмеження доступу до цілого Job або до частини Job; обмеження встановлюються користувачами.

Без концепції Job

Без концепції Job в ArcCadastre, було б декілька небезпек:

·  Користувач міг не здійснити всі необхідні дії

Кадастрові положення – це довгий список чітко визначених етапів та вимог, що мають бути виконані для регулювання користування даними. В разі, коли такий workflow не буде здійснений системою, немає ніякої гарантії, що користувач не забуде або не пропустить будь-який етап.

·  Користувач може пропустити порядок здійснення процедури

Якщо спочатку користувач здійснював етапи у правильному порядку, в результаті можуть бути втрачені цивільні права. Порядок виконання кадастрової процедури представляє головний результат. Наприклад, всі сусіди мають бути проінформовані про розділ земельних ділянок навколо їх земель. Це має бути зроблено до, а не після видачі сертифікатів на нові земельні ділянки. Це є простою ілюстрацією важливості послідовності кадастрової процедури.

·  Користувач може прийняти хибне рішення та порушити правові положення

В деяких випадках користувачу не надається права приймати вільне рішення. Система повинна автоматично перевіряти необхідні умови та попереджувати (запобігати) користувача від випадкового або навмисного порушення правового положення. Наприклад, після надсилання сусідам повідомлення стосовно розділення, повинно пройти 2 тиждня перед видачею сертифікатів. В цьому випадку користувачу не може бути виданий сертифікат раніше вказаного періоду.

Огляд Job середовища

При роботі з концепцією job, користувачу необхідно лише запустити job певного типу. Після цього система оперує всім автоматично та запроваджує необхідне job середовище.

Середовище job складається переважно з:

·  Картографічний документ

Необхідний картографічний документ для оперування цим типом job створює та відкриває. Картографічний документ буде відображати просторові дані та навіть змінювати масштаб зображення до необхідного розміру.

·  Діалог workflow для керування підказування користувачу етапів роботи

Діалог workflow дає загальне уявлення про workflow процес та представляє користувачу умови для перевірки перед переходом до наступного етапу.

Як визначити Job?

Перший крок до запровадження концепції Job в ArcCadastre – це визначення для організації всі можливі роботи. Для цього необхідно визначити наступні функції для кожної роботи:

·  Спланувати свою роботу, використовуючи редактор workflow:

Workflow контролює весь життєвий цикл job та визначає які дії можуть та повинні бути зроблені впродовж робочого процесу.

·  Створити картографічний документ для використанні в job

Кожний job потребує застосування картографічних документів для введення установочних параметрів для відображення просторових шарів.

·  Створення plotting styles для використання в job

Включення plotting styles у job допомагає робити легкий перехід між різними презентаційними стилями.

·  Визначити документи, що мають бути включені до job

Такі документи, як Word, Excel або будь-які інші цифрові файли можуть бути додані до шаблону job.

·  Визначити права доступу до команд

Для підтримки суворого контролю доступу до програми, можна визначити необхідні права доступу до команд в ArcCadastre на кожній стадії процесу workflow.

·  Визначити користувачів даного типу job

Доступ до job регулюється загальними правилами доступу до системи. Ця можливість може бути застосована для обмеження доступу до цілого job або частини job для деяких користувачів.

·  Створення шаблону job

Після підготовки всіх необхідних елементів job, все це буде міститись в шаблоні job.

Створення Job Workflow

Редактор Workflow застосовується для створення та редагування Workflow. В редакторі Workflow працюють з графічною візуалізацією даного Workflow. Редактор ArcCadastre Workflow притримується UML стандартів та зберігає завершений Workflow як xml файл. Загалом, редактор Workflow призначається більше для настройщик (customizers), ніж для користувачів.

Редактор Workflow допомагає створювати діаграми станів за допомогою станів, переміщень, подій та умов; це інструмент для інтерактивного створення діаграм станів.

Job та шаблон Job

Job створюється з шаблону Job; при створенні Job розриваються всі зв’язки між Job та шаблоном Job.

Відповідальними за створення та підтримка шаблону Job є системний адміністратор або проектувальник (прикладний настройщик (customizers)). Користувач не може бути залучений до процесу управління шаблону job, він може лише бути проінструктованим який шаблон job можна застосувати, коли йому необхідно створити job.

Життєвий цикл job

Вся обробка даних в ArcCadastre здійснюється в контексті job. Job має життєвий цикл.

Створення нового job

Job ідентифікується завдяки унікальному імені. Job може бути створений як за допомогою визначеного шаблону, що підтримує спеціалізовану обробку даних, або як новий порожній job. Якщо було застосовано шаблон, програмні установки негайно оновляться згідно зі змістом вибраного шаблону.

Job містить два типи даних:

Програмні установки: включають панель інструментів та меню, поточні таблиці змісту тощо; цей тип даних автоматично зберігається та відновлюється системою без втручання користувача.

Зв’язки з даними, такими, як документи, бази даних та інші job: залежать від установок job, приєднання можуть бути добавлені до job автоматично або інтерактивно поточним користувачем. Механізм підтримки job є іераххічним.

Закриття job

Звичайно job обробляє дані впродовж заданого періоду часу, іноді різними користувачами. Коли job закрито, вся інформація, що його стосується та необхідна для відновлення, автоматично зберігається разом з job.

Відкриття job

Закритий job може бути знову відкрито для продовження роботи. Це може бути зроблено в будь-який час, на будь-якій робочій станції, що поточно працює з ArcCadastre, користувачем, що має права доступу. Система автоматично відтворить стан, в якому job було закрито.

Ієрархія jobs в ArcCadastre

Робота з job регламентується певною кількістю правил. Не дозволяється випадково закінчувати або переривати job. Наприклад, оскільки різні job залежать один від одного, вони не можуть бути випадково витерті. Різні правила застосовуються до вертикальних та горизонтальних відношень між jobs (див. ілюстрацію). Вертикальні зв’язки застосовуються для підтримки організації роботи в невеликих пакетах (підпорядкований, sub job). Вищий (Super) job при цьому виконує роль оболонки та подає сигнал всім частинам job, що робота завершена. Горизонтальні зв’язки застосовуються у випадку, коли job залежить від результатів іншого job (попередника). Якщо попередній job був перерваний, весь ланцюг наступного job також вважається переваним або невірним.

Вертикальні відношення:
J4 є Sub Job до J2 та J1 є Super Job
,Горизонтальні відношення:
J3 є попереднім до J2 та J5 є послідуючим до J2 
J5 є попререднім Job до J6.
J6 є послідуючим Job до J5.

 

Job не може бути завершений або прерваний якщо він містить AceFeatures (функція повинна бути переміщена першою).

Super job не може бути завершений до того, як Sub job не закінчено або не перервано.

Super job не може бути видалено незалежно від його Sub job. Зв’язок між jobs після цього буде переміщено.

Послідуючий job не може бути завершено або перервано, поки попередній job не буде завершено.

Послідуючий job може бути прерваний тільки після того як буде прерваний попередній job.

Послідуючий job може бути видалено незалежно від попереднього.

Попередній job може бути видалений лише після завершення послідуючого.

Практичне заняття 6. “Розуміння концепції Job

В цьому завданні буде створено Job з шаблону Job, які буде збережено з унікальним визначенням (ID) в базі даних Job. Job має workflow та може бути приєднаний до інших Job в ієрархічному порядку. В цьому занятті буде вивчено створення Jobs в ієрархічному порядку та відношення між ними.