Робота з шаблоном job (job template)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса)

Лекція 8. Робота з шаблоном job (job template)

В ArcCadastre job завжди створюється з шаблону job. Job успадковує всі визначення з шаблону. Після створення job всі зв’зки між job та шаблоном розриваються.

Шаблон job зберігається як. ajt файл в обраній директорії. Директорія шаблонів по замовченню є …\ ArcCadastre\Templates. Шаблони одного типу можуть зберігатися в одній директорії, а шаблони іншого типу – в іншій директорії.

Одним з головних документів в job є картографічний документ (Map Document) (.mxd) та принаймні один картографічний документ повинен буде добавлений (або приєднаний).

Файл Workflow (.xml) також є істотним в job та принаймні один Workflow повинен бути добавлений (або приєднаний). Інші файли, такі, як стилі креслення (Plotting Styles) та документи Word можуть бути включені (або приєднані) до шаблону job.

Як створити шаблон job

Діалог “Створити новий job” полегшує створення шаблону job через простий інтерфейс користувача. Діалог має 5 таблиць, кожна з яких визначає установочні параметри для кожного з аспектів шаблону job.

Загальна таблиця (General Tab): Визначає ім’я шаблону job та місце його зберігання. При організації шаблонів створюються нові директорії в директорії по замовчанню. ArcCadastre\Template та всі піддиректорії будуть показані в окремих таблицях.

Ім’я шаблона (ім’я файлу ajt) не є унікальним, тому можна створити декілька шаблонів job з таким же ім’ям (але не в іншій директорії).

Установки з ідентифікації

Оскільки ім’я шаблону не є унікальним, то для простеження шляху шаблону задається внутрішній унікальний ID шаблону, який може застосований, наприклад, для виявлення помилки.

Тип job застосовуються для розділення job на категорії. Наприклад, типовий job обробляє формування земельних ділянок, для цього застосовуються певні правила. Підтип job – це більш детальний рівень першого типу, наприклад, це може бути підрозділення (Subdivision). Обидва типи job повинні бути вибрані. При необхідності можна створити новий job або підтип job.

Тип job визначає унікальний (Globally Unique IDs) GUIDs. Значення встановлюється автоматично при створенні шаблону job. Кожний job, що буде створений з цього шаблону будуть автоматично присвоюватись ці значення.

Використання: Типи job можуть використовуватись для застосування правильного процесу обробки функцій. GUIDs переважно використовуються при обробці AceFeatures. AceFeatures порівнює поточний тип job та вирішує, чи це прийнятний тип. Якщо потрібно обмежити обробку специфічних AceFeatures певного типу job, то цей тип job необхідно встановити при реєстрації AceFeatures.

При стандартній роботі AceFeatures автоматично порівнює тип поточного job з заданим типом перед створенням або оновленням. Якщо тип не знайдено, операція переривається.

Установочні параметри дозволу

При визначенні дозволу для шаблону job визначають, яким користувачам дозволено працювати з ними та створювати job на основі шаблону; можна також обмежити права користувачів при редагуванні шаблону job.

Можна визначити права доступу до job, що створений з цього шаблону для персональних користувачів та для груп користувачів.

Можливі установочні параметри доступу:

Без доступу: Користувачі не може створити job або редагувати шаблон job.

Читання: Користувачі спроможні тільки створити job. Вони не можуть редагувати шаблон job.

Повний: Користувачі спроможні створити та редагувати шаблон job.

Установочні параметри для картографічного документу

Job має один або більше картографічних документів (Map Document) (*.mxd). Їх кількість залежить від типу job. Шаблон job повинен мати, принаймні, один картографічний документ. При необхідності використовувати різні установки/види можна додати інші картографічні документи та здійснити обмін між ними.

Map Document (*.mxd) застосовують для збереження картографічних установок. Вони створюються з картографічного шаблону (mxt.).

Якщо картографічний документ відкрито, необхідно:

1.  Відновити установки з часу останнього сеансу роботи. Вони не містять картографічних даних, але знають, як їх визвати (командою).

2.  Відкрити коректний Plotting Style

3.  Зменшити або збільшити карту, в залежності від того, як вона була закрита

4.  Установки інструментів будуть відновлені.

В шаблоні job можна конкретизувати, приєднаний чи ні файл картографічного документу.

Установки workflow

В таблиці Workflow та Role Extension необхідно вибрати файл workflow. Цей файл використовується як провідник для користувача в job. Директорія workflow розташована в папці …\ArcCadastre\Workflow. Для організації файлу workflow необхідно створити піддиректорію в директорії Workflow/

В шаблоні job необхідно вказати приєднаний файл workflowчи ні.

Role Extension є досконалим розширенням до системи правил доступу. Це додає динамічні права доступу як компонента до загальних правил доступу установок для команд. Якщо Role extension зареєстровано, воно з’явиться в списку Role extension.

Звязок з іншими файлами

Документи Word, Excel та Plotting Style можуть бути добавлені до шаблону job. Можна відкрити та редагувати ці документи з таблиці job в таблиці змісту (ТОС). Документи відкриваються в додатках під тими назвами як вони зареєстровані операційною системою.

Файли можуть бути приєднаним або не приєднаними.

Обробка шаблону job

Забезпечує доступ до всіх команд, що обробляються для шаблону job

Новий шаблон

Для створення шаблону job scratch (тимчасовий, тимчасова пам’ять). З’являється діалог “Створити новий job”, що полегшує створення шаблону job через простий інтерфейс.

Збереження поточного job як шаблону job

Можна створити шаблон job з існуючого job. Всі атрибути існуючого job будуть збережені в новому шаблоні та опис покаже, який job був з нього створений. Шаблон може редагуватись таким же чином, як і при створенні нового шаблону. Для збереження поточного job як шаблону job, необхідно відкрити job та вибрати function File\ Job Templates\Save Job as a Job Template або застосовувати інструменти job.

Створити новий шаблон з існуючого шаблона

Можна використовувати існуючий шаблон job для створення нового шаблону job. Атрибути всіх існуючих шаблонів job будуть збережені в новому шаблоні. Шаблон може редагуватися в такий же спосіб, як створювався новий шаблон. Зберігається поточний шаблон job як шаблон job, відкривши шаблон job та вибрати File\ Job Templates\New from Another Job Template або застосовувати інструменти job.

Редагування шаблону job

Після створення job з шаблону job будуть розірвані всі зв’язки між ними. Шаблон job може бути під корегований в будь-який момент. Можна, наприклад, додати картографічний документ (.mdx), стилі креслення та інші документи. Шаблон job може бути переміщеним шляхом видалення файлу шаблону у Windows Explorer (або у будь-якій іншій програмі обробки файлів ). По умовчанню, шаблон job зберігається у директорії …ArcCadastre\Templates.

Відображення властивостей шаблону job

Властивості шаблону job можуть бути відображені при застосуванні функції File\JobTemplates\Job Template Properties або з використанням Job Toolbar. Жоден з атрибутів не може редагуватись. Для редагування властивостей, необхідно використовувати “Редагування шаблону Job”.