Робота з базою даних job (job database)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса)

Лекція 9. Робота з базою даних job (job database)

Функції бази даних job

База даних job є реобазою даних з моделями даних, спеціально розроблених для обробки job. База даних job містить всю інформацію про поточний job, таку, як ім’я, статус, поточний стан в workflow та інше. Тут також міститься інформація про геометричний розмір кожного job, що потребує визначення координатної системи та просторового розміру при здійсненні кожного job. Правила доступу до команд також міститься в базі даних job.

Як створюються база даних job

База даних job створюється з шаблону геобази даних. Інсталяція ArcCadastre містить шаблон бази даних job, він знаходиться в папці \ArcCadastre\Templates. Базаданих job має розширення */agt (ArcCadastre geodatabase template).

При створенні бази даних job необхідно визначити просторові посилання для майбутнього набору даних. Вони включають: координатну систему – будь-яку географічну або спеціальну проекцію – та координатні домени – мінімальні x, y,z середнє значення та їх точність. Після визначення координатної системи обирають цю систему, використовуючи існуючі функції набору даних або автономні функції класів, як шаблони, або можна вибрати географічну або запроектовану координатну систему.

Можна мати декілька баз даних для зберігання job. Наприклад, при існуванні локальної бази даних на персональному комп’ютері користувача, на якому працює тільки він та має права доступу, може існувати інша база даних job на сервері, права доступу до якого мають інші користувачі та мають можливість працювати з тим самим job.

Типи баз даних

Оскільки база даних job є Геобазою даних, то вона може бути створена як локальна Геобаза даних (формату Access) або як предметна область SDE. Геобаза даних (основана на будь-якому SDE, що підтримується DBMS). Вибір базується на параметрах організації та кількістю користувачів.

·  Локальна (персональна Геобаза даних)

Можна користуватися Геобазою даних в окремому підрозділі або в невеликій організації.

·  Віддалена (Геобаза даних SDE)

При наявності поточної ліцензії SDE можна використати її для установки центральної бази даних.

Параметри (установочні) звязків бази даних

Починаючи процес, в якому необхідна наявність бази даних, треба виділити базу даних job, при цьому відкриється діалог зв’язків бази даних job (Job Database Connections). Якщо один раз задати зв’язки бази даних job, ця база даних буде автоматично обиратися на панелі бази даних job для інших job та команд діалогу прав доступу.

База даних job необхідна при обробці:

·  Jobs.

·  Команд прав доступу.

Параметри бази даних job:

Ім’я: Необов’язкове ім’я для зв’язку бази даних, що додається.

Властивості зв’язку

·  Для локальних баз даних це буде шлях до персональної Геобази Дани

·  Для віддаленої бази даних job це буде шлях до файлу зв’язку SDE (*.sde)

Обробка jobs в базі даних

Jobs створений з шаблону job та збережений під унікальною назвою (ID) в базі даних job. Коли робиться запит на створення job, ArcCadastre зчитує інформацію з шаблону job (workflow, картографічні документи та файли) та в базі даних job створює новий запис для job.

Створення jobs:

ArcCadastre копіює workflow, картографічні документи та файли з шаблону job (або якщо він був приєднаний до шаблону job, це копіюється з визначеного шляху) до бази даних job та приписує створений ID для job. Після створення job, розриваються всі зв’язки до шаблону job та документів. Всі дані job зберігаються в базі даних job.

Шаблони job також присвоюють унікальний внутрішній ідентифікатор при їх створенні. Цей ідентифікатор зберігається як атрибут і при створенні job можна виявити, з якого шаблону створений job.

При необхідності добавлення файлу до поточного job шляхом копіювання, цей файл копіюють в новий запис в базі даних job, він отримує ID цього job.

Відкриття job:

При відкритті job, ArcCadastre витягує всі дані job з бази даних job до тимчасової папки.

Закриття job

При закритті job, ArcCadastre оновлює базу даних job та переміщує її у тимчасову папку.

Обробка файлів в базі даних job

Модна добавити файли (будь-які цифрові документи) до job. В залежності від вибору при добавленні файлу (приєднаний файл/скопійований файл): база даних оновлюється або змістом файлу або тільки шляхом до файлу.

Якщо застосовується приєднаний файл:

В базі даних job зберігається шлях до файлу, доступ до файлу можливий прямо з системи файлів. При закритті job та відкритті знов файл звертається до шляху, записаному в базі даних job.

Якщо застосовується копійований файл:

Файл зберігається в базі даних job при закритті та відкритті його: файл витягаються з бази даних job та переноситься до тимчасової папки job.

Картографічний документ

При створенні job з шаблону, головний картографічний документ в шаблоні копіюється до нового job та відображається як загальний картографічний документ (Common Map Document) в таблиці job. При відкритті загального картографічного документу створюється персональна копія (Personal).

Job завжди повинен мати принаймні один головний картографічний документ, що створений з шаблону job. Цей документ, на відмінність від додаткових картографічних документів, не можуть бути віддаленим.

При створенні job необхідно знайти картографічний документ шаблону job та додати дві папки (загальну та персональну). Спершу буде додано до загальної папки, відкрито і доступна користувачу копія буде автоматично створена у персональній папці.

Якщо користувач робить будь-які зміни або корегування до картографічного документу, це не вплине на інших користувачів, коли вони будуть відкривати job, новий картографічний документ буде створений з загального.

Загальний картографічний документ (Common map document)

Загальний картографічний документ може бути доданий до відкритого job. При натисканні правої клавіші миші на Загальне (Common) можна вибрати або додати приєднаний файл в базу даних або його копію. Картографічний документ буде добавлений як Загальний картографічний документ. При відкриванні документа буде добавлена його копія до персональної папки.

Персональний картографічний документ (Personal map document)

Додатковий картографічний документ може бути добавлений з TOC. Натискають праву клавішу миші на Personal та додають файл. mxd.

При використанні команди для створення нового (або відкриття існуючого) документу, є можливість добавити документ як персональний картографічний документ коли він закритий. Цей тип документу не може бути приєднаний, оскільки приєднання існує лише в job.

Кожного разу, коли відкривається інший картографічний документ, це не впливає на діалог workflow або поточний стан цього workflow. Таким чином, можна рухатись між картографічними документами як завгодно та підтримувати job workflow.