ArcCadastre програмне забезпечення

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса)

Лекція 1. Вступ

ArcCadastre – це пакет програмного забезпечення, що відповідає вимогам до кадастрових робіт для накопичення, управління, обробки та презентації географічних, кадастрових та знімальних даних.

Об’єднавши потужню платформу GIS світового класу (ESRI ArcGIS) з багатоманітними землевпорядними функціями (ESRI Survey Analist) у поєднанні з найбільш повним конверторм форматів (Safe Software’s Feature Manipulation Engine), додавши численні розширення та переробки та об’єднавши все це в один пакет на досвіді Läntmateriet (Національна землевпорядна служба Швеції).

ArcGIS-ArcEditor платформа GIS

ESRI Survey Analist геодезичні функції

Safe Software FME конвертування форматів

Компонентами кадастрового процесу є: правові процедури (продаж, дарування або інші правові форми володіння) та просторові об’єкти (може бути поділ, об’єднання або просто цілий об’єкт).

Кадастр та геодезичні зйомки – це дві сторони земельного менеджменту. Геодезичні зйомки є основою для будь-якої земельної трансакції, в той час як кадастрова реєстрація надає легальної сили трансакціям.

Згідно системи кадастрового менеджменту необхідно задіяти наступне:

Концепція завдання (Job Concept)

Завдання – ключове слово в Кадастровій інформаційній системі. Управління кадастровими даними часто регулюється стандартними процесами. Таким чином, з правової точки зору цілісність даних зберігається. Існують різні типи процесів, в залежності від суті поточного завдання.

Коли робота в процесі виконання, визначені робочі процеси наступні. Численні документи можуть бути створені та надіслані задіяним сторонам. Також числення кількість ознак може бути предметом зміни в базі даних. Декілька файлів даних можуть бути використані як для вводу/виводу. Цим наголошується необхідність організації роботи методами при яких можливо відслідити всі елементи роботи.

Завдання Потоку робіт (Jobs work flow)

Кожна кадастрова процедура виконується у строго встановленій послідовності. Це послідовність “Потоку завдань” для коректної автоматизації кадастрових процедур та повинна набирати чинність також і в кадастровій картографічній системі.

Інтеграція геодезичних даних

Кадастрові додатки використовуються для обміру власності та реєстрації, оскільки межі ділянки повинні бути задокументовані та є доказом для будь-яких ревізій. Також важливо мати інформацію стосовно точності та достовірності даних.

Для цих цілей кадастрові додатки повинні мати технологію, яка забезпечувала б зв’язок між геодезичними приладами та ГІС, а також геодезичною базою даних для зберігання геодезичних даних польових вимірювань та зв’язку з даними, що зберігаються і точками вимірювань.

Різні види вимірювань та обробки, такі як корегування контрольної мережі та висот і розрахунок положень точок повинні управлятися системою таким же чином, як і обробка даних, які можуть бути експортовані до вимірювальних приладів для детального розрахунку в натурі, а також підтримка імпорту/експорту між різними вимірювальними приладами.

Безпека додатків (Application security)

Безпека додатків відноситься до привілеїв користувачів у вигляді доступу до різних розширених функцій всередині системи. В кадастрових агенціях, де є декілька департаментів, користувачі кожного з департаментів об’єднані в “Групи користувачів” які взаємодіють з кадастровим картографуванням, але з обмеженнями відповідно до їх завдань.

Безпека даних (Data security)

Кадастрова база даних є важливим офіційним сховищем інформації про нерухому власність та власників. Доступ до цієї інформації (бази даних) може бути наданий лише користувачам з певними повноваженнями, і виключно ці користувачі мають прав вносити зміни в базу даних згідно обмеженої правової процедури.

Можливості ArcCadastre

ArcCadastre пропонує унікальне рішення для управління кадастровою інформацією з забезпеченням інтеграції з інструментарієм та функціями для:

-  Інструмент для збору, підтримки та управління геодезичними даними та кадастровою інформацією.

-  Можливість використовувати ArcCadastre для підтримки формування нерухомостей та картографування, ArcCadastre надає можливість обробляти географічну інформацію разом з польовими вимірюваннями та даними, що імпортовані з інших систем

-  ArcCadastre можна використовувати не тільки для управління даними кадастрових карт, але й даним інших велико - та середньомасштабних карт. Наприклад, ArcCadastre може бути використаний для картографування комунальних споруд, таких, як комунікації та інше

-  Управління завданнями з потоками робіт в ArcCadastre допомагають оперувати документацією у повсякденній роботі та полегшує її

-  Моделі даних ArcCadastre є об’єктно-орієнтованими та відкриті для розширень, ArcCadastre оснащений базовою моделлю даних для кадастрової інформації. Ця модель може бути розширена в залежності від особливих потреб користувача

-  Можливість моделі custom features в базі даних забезпечує якісний контроль та недоторканість даних при роботі в середовищі з багатьма користувачами

-  Для найбільшої безпеки системи права доступу використовують як функціональність операційної системи. Тільки особлива частина ArcCadastre управляється внутрішньо в програмі

-  Геодезичні задачі, такі як картографування та польові виміри підтримуються як прості в користуванні та обробці

-  Можливість легкого імпорту/експорту географічних даних багатьма шляхами з геодезичних приладів

-  Трансформації та система проекцій можуть бути вибрані з розширеного списку, до якого можуть бути додані власні формули

-  ArcCadastre надає весь необхідний інструментарій для виводу даних на карту або екран у найбільш вигідний спосіб; легкий показ результатів роботи. Можливість створювати карти для публікації та створення інтерактивних демонстрацій, до яких приєднані рапорти, графіки, креслення, фото та інші елементи даних

-  Стиль креслення використовується для керування презентаціями карт, як на екрані, так і друкованих. За допомогою стилів креслення легко змінити презентацію картографічних даних. ArcCadastre поставляється з великою кількістю картографічних шаблонів.

Компоненти ArcCadastre

ArcCadastre складається з таких 3-х додатків:

ArcCadastre File Manager – додаток для управління даними; використовуючи ArcCadastre/File Manager можливо управляти та адмініструвати дані.

ArcCadastre - картографічний додаток; використовується для візуалізації, редагування та управління просторовим геодезичними даними; містить всі ознаки та функції ArcMap з додатковими функціями.

Workflow editor - додаток для дизайну потоків робіт, для легкого створення та редагування діаграм потоків робіт через графічну візуалізацію

Всі три додатки інтегровані разом.

ArcCadastre File Manager

ArcCadastre/File Manager є інтегрованою частиною ArcCadastre та за функціями схожа до ArcCatalog ArcGIS. ArcCadastre/File Manager об’єднує всі ознаки та функції ArcCatalog з додатковими функціями.

Використовуючи ArcCadastre/File Manager можливо:

-  створювати нові персональні бази даних;

-  створювати та адмініструвати геодезичні бази даних

-  швидко контролювати та адмініструвати географічні бази даних та таблиці

-  створювати приєднання до загальної (багатьох користувачів) бази даних

-  створювати та редагувати метадані.

Workflow editor

Використовується для створення та редагування workflow. Workflow editor працює з графічними візуалізаціями workflow. ArcCadastre Workflow editor підтримується UML стандарт, комплектує workflow та зберігає як файл формату xml. Workflow editor це інструмент для діалогового створення різноманітних діаграми (дінамічних, умовних та діаграм подій).