Лекции

Управления земельными ресурсами, цель и задачи дисциплины
Изыскания в земельном проектировании
Инженерно-геологические изыскания
Опасные геологические исследования
Геоморфологические исследования
Планування робіт районної землевпорядної служби
Звітність в організаціях по землевпорядкуванню
Роботи по внутрігосподарському землевпорядкуванню
Роботи по відведенню земель для державних і громадських потреб
Роботи по встановленню меж сільської ради
Видача державних актів на право користування землею
Роботи по довгостроковому використанню земельних ресурсів
Наукова організація праці в землевпорядкуванні
Організація виконання землевпорядних робіт у проектній організації
Оплата праці землевпорядних робіт
Госпрозрахунок, собівартість землепорядних робіт
Фінансування землевпорядкування
Планування землевпорядкування
Складання річних планів землевпорядних робіт
Землевпорядні роботи. Їх нормування
Організація управлінської праці землевпорядних робіт
Організаційна структура управління землевпорядкуванням
Управління землевпорядкуванням. Методи
Суть та основи управління землевпорядкуванням
Землевпорядкування. Планування робіт