Фінансування землевпорядкування

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.83 (3 Голоса)

Фінансуваня землевпорядних робіт

 Функції фінансів проектних організацій і джерела фінансування.

Під фінансовим господарством в проектних організаціях по землевпорядкуванню слід розуміти грошові відносини, які виникають в процесі господарської діяльності з фінансовою і банківською системами, підприємствами.

Проектні організації по землевпорядкуванню організовують свою господарсько-фінансову діяльність на основі господарського розрахунку, основними принципами якого є самоокупність і рентабельність, господарсько-оперативна самостійність, матеріальна зацікавленість.

Фінансове планування починають з визначення сум грошових надходжень за рахунок різних джерел фінансування. Забезпечення безперервного процесу виробництва, своєчасні розрахунки з фінансовими органами залежить від нормування і планування власних оборотних коштів, в процесі якого встановлюють джерела покриття їх потреби.

Фінансування землевпорядних робіт здійснюється за рахунок:

1)  Міністерства агропромислового комплексу - на землевпорядкування с.-г. підприємств;

2)  Держкомзему - на роботи по реалізації земельної реформи;

3)  Інших організації, громадян.

В останні роки збільшується асигнування на виконання землевпорядних робіт по реалізації земельної реформи. У зв’язку із збільшенням обсягів землевпорядних робіт по відведенню земель для державних і громадських потреб зростає питома вага асигнувань різних відомств на данні цілі.

Порядок фінансування землевпорядних робіт і контроль за дотриманням планово фінансової дисципліни.

Фінансування землевпорядних робіт здійснюється банківськими установами. Фінансові відносини між банківськими установами і проектними організаціями по землевпорядкуванню функціонують на підставі відповідних документів, основними з яких є:

1) договір на виконання робіт між замовником і проектною організацією;

2)  кошторис втрат;

3)  довідка замовника на забезпечення робіт по фінансуванням;

4) графік виконання і здачі робіт замовнику.

Крім того, для щомісячного отримання грошей з банку проектна організація представляє йому акти готовності робіт по об’єктах, а при їх завершенні один примірник накладної про здачу або відправку проектної документації замовнику.

Оплату виконаних землевпорядних робіт банк проводить по безготівковому розрахунку.

Для одержання кредиту проектні організації представляють банку довідку про обсяги незавершених робіт і джерела їх покриття. За видані кредити банк стягує з проектної організації 2% річних по термінових і 5% по прострочених кредитах.

Крім розрахунків із замовником через банківську систему проектні організації проводять фінансові операції по розрахунках з працівниками даних проектних організацій. Ці розрахунки здійснюють у вигляді заробітної плати за виконання роботи персоналу апарату управління, персоналу по експлуатації, обслуговуванню та ремонту будівель, виробничому персоналу.

На банківські органи покладена функція детальної перевірки відповідності планів проектно-вишукувальних робіт, планам фінансування та здійснення контролю при оформленні матеріалів фінансування виконаних робіт.

Однією із важливих умов виконання планів робіт є виготовлення і здача проектно-кошторисної документації в строк і достроково. З цією метою банківські органи проводять глибокий аналіз даних про фінансування і кредитування проектно-вишукувальних робіт, а також звітності по етапах робіт.

Банк має право перевіряти відповідність обсягів проектно-вишукувальних робіт і термінів їх закінчення матеріалами, представленим проектною організацією для оплати.

На проектно-вишукувальних організаціях по землевпорядкуванню, які допускають виконання непланових робіт, банки вживають такі заходи впливу:

-  не оплачують роботи по непланових об’єктах;

-  кошти на виплату заробітної плати по непланових об’єктах розглядають як перевитрати заробітної плати;

-  позбавляють керівників проектних організацій і замовників всіх видів премій на термін до 6 місяців.

Фінансування землевпорядкування - 3.7 out of 5 based on 3 votes