Роботи по встановленню меж сільської ради

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Організація виконання робіт по формуванню території встановленню меж сільської  Ради.

Територія сільської або селищної Ради н. д. формується із земель усіх без винятку землеволодінь і землекористувань, виходячи з принципу компактності території. Вона включає землі всіх категорій незалежно від їх цільового призначення.

Землевпорядні роботи по формуванню території і встановленню меж сільських і селищних Рад народних депутатів включають такі стадії:

1)  підготовчі роботи;

2)  розробка схеми формування територій сільських та селищних Рад народних депутатів в межах адміністративного району;

3)  розробка, погодження і затвердження проектів формування території і встановлення меж сільських і селищних Рад народних депутатів;

4)  виготовлення проектної документації;

5) перенесення проекту в натуру.

На стадії підготовчих робіт необхідно насамперед встановити склад сільських Рад народних депутатів в межах адміністративного району з віднесенням конкретних населених пунктів до відповідних Рад. Одночасно з цим збирають і вивчають вихідні данні про природні і соціально-економічні умови району в цілому та окремих його частин. Для відображення всіх даних збирають і аналізують планово - картографічні матеріали. Стадія підготовчих робіт завершується польовим обстеженням території району з попереднім погодженням суміжних меж сільських або селищних Рад народних депутатів. Результатом польового обстеження меж оформляють актом.

Схеми формування території сільських та селищних Рад народних депутатів розробляють на планово-картографічні матеріали на всю територію адміністративного району, тобто на карті земель району в М 1:50000 – 1:25000. Території сільських та селищних Рад формують з урахуванням існуючої системи розселення населення і перспективи його розвитку, розміщення землеволодінь і землекористувань, гідрографії рельєфу місцевості.

На підставі розробленої схеми формують територій сільських та селищних Рад складають проекти формування території і встановлення меж. Проектування здійснюють на планах внутрігосподарського землеустрою у М 1: 25000 – 1:10000. На території сільських або селищних Рад визначають границі особливо цінних продуктивних земель, а також земель заповідників, національних парків. Крім того, на графічні матеріали наносять границі та площі земель запасу, агровиробничих груп та відповідні показники оцінки земель.

У процесі проектування межі уточнюють на місцевості в присутності представників суміжних сільських та селищних Рад, про що складають акт польового обстеження та погодження суміжних меж.

Проекти формування території і встановлення меж сільських та селищних Рад розглядаються і погоджуються повноважними представниками сільських Рад та представниками зацікавлених землевласників та землекористувачів. Їх матеріали розглядають на сесії сільської Ради і з їх висновками подають на розгляд районної Ради народних депутатів, яка затверджує проектні рішення по кожній сільській Раді.

Проектна документація по формуванню території і встановленню меж сільської Ради складається із текстових і планово-картографічних матеріалів. Текстові включають пояснювальну записку і документи погодження і затвердження проекту. Пояснювальна записка містить завдання на розробку проекту, технічно-економічні показники, коротку характеристику району, особливості формування території і встановлення меж сільських та селищних Рад, їх загальну площу та склад земельних угідь, короткий опис виконаних робіт.

Матеріали погодження і затвердження проекту включають акти польового обстеження меж та їх погодження суміжними Радами, протоколи розгляду проекту сільськими Радами, рішення районної Ради народних депутатів про затвердження проектів, і рішення обласної Ради народних депутатів про його затвердження

Планово-картографічні матеріали проекту складаються із карти-схеми формування територій і креслення перенесення проекту в натуру.

Землевпорядна справа по складанню цих проектів виготовляється у трьох примірниках, з яких перший видається сільській Раді, другий – районній Раді, а третій у проектний орган.

 

Роботи по встановленню меж сільської ради - 4.0 out of 5 based on 1 vote