Роботи по відведенню земель для державних і громадських потреб

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.83 (3 Голоса)

Організація виконання робіт по відведенню земель для державних і громадських потреб.

Землевпорядний процес по відведенню земель для державних і громадських потреб включає такі стадії:

1)  порушення землевпорядної справи;

2)  попереднє погодження місця розміщення об’єкта;

3)  підготовка і оформлення матеріалів на відведення земель;

4)  перенесення проекту в натуру;

5) виготовлення і видачу землевпорядних документів.

Землевпорядну справу порушують підприємства, організації та установи, зацікавленні у відведенні земельних ділянок. Підприємство подає клопотання до виконкому обласної Ради народних депутатів, в якому вказують цільове призначення, орієнтовну площу ділянки і бажане місце розміщення об’єкту.

До клопотання про відведення земель для державних і громадських потреб додають такі документи:

1)  виписку з рішення уряду про спорудження об’єкту;

2)  обгрунтування місця розташування об’єкту із вказівкою орієнтовного розміру земельної ділянки, наміченої до відведення;

3)  викопiювання із схеми районного планування або схеми землевпорядкування району.

Виконком обласної Ради в місячний строк розглядає клопотання, яке надійшло на відведення земель і при згоді на це доручає відповідному райвиконкому створити комісію для даних цілей. Райвиконком у 5 денний термін призначає робочу комісію.

Для розміщення об’єкта будівництва комісія в натурі вибирає декілька варіантів і за результатами роботи складає акт, в якому дається характеристика земельних ділянок з точки зору продуктивності земель і орієнтованих сум втрат народного господарства у зв’язку з їх відведенням.

Акт вибору ділянки і планово-картографічні матеріали з варіантами розміщення об’єкту складають у 3 примірниках, оформляють підписами членів комісії та печатками організацій і закладами, які вони представляють. Матеріали попереднього вибору земельної ділянки погоджують із зацікавленими землевласниками та землекористувачами, які дають письмовий висновок з даного питання. Після погодження один примірник райвиконком подає обласному управлінню земельних ресурсів, яке в 5 денний строк дає облвиконкому висновок з цього питання. Другий і третій примірники видають підприємству та землевласникам(землекористувачам) на землях яких намічено розміщення об’єкту.

Облвиконком розглядає матеріали і в межах своєї компетенції видає дозвіл на проведення вишукувальних і проектних робіт на вибраній земельній ділянці.

Після складання і затвердження проекту будівництва організація подає облвиконкому заяву на відведення земельної ділянки.

Облвиконком в 10 дений термін розглядає матеріали і доручає відповідному філіалу інституту землеустрою виконати роботи по складанню проекту відведення земель.

Підготовчі роботи по складанню проекту відведення земель включають ознайомлення з матеріалами попереднього погодження вибору земельної ділянки, збирання додаткових планово-картографічних матеріалів, обстеження в натурі земельної ділянки, і визначення втрат у зв’язку з відведенням земель.

Проектні роботи по відведенню земель починають із складання графічного креслення, за яким обчислюють проектні площі ділянки в цілому і по угіддях, а потім складають експлікацію земель. Проект супроводжують пояснювальною запискою. Складений проект подається на розгляд і погодження. Розглянутий райвиконкомом проект подається обласному управлінню земельних ресурсів, яке із своїм висновком подає їх на затвердження облвиконкому, який по тих питаннях, які в межах його компетенції приймає рішення про відведення земель. Це рішення є підставою доля перенесення проекту в натуру. Відведена ділянка закріплюється на місцевості межовими знаками з прив’язкою до зовнішніх границь землеволодінь.

Результати перенесення проекту в натуру оформляється актом, кий складається у 3 примірниках. В акті вказують площі відведеної земельної ділянки, термін початку використання земельної ділянки, кількість встановлених межових знаків. До акту додають схему земельної ділянки з промірами границь і експлікацією земель.

Після перенесення проекту в натуру оформляють землевпорядні документи. Оформляють державний акт на право постійного користування землею, довгостроково користування землею, короткострокового користування землею.

Виправлені документи і матеріали брошурують у землевпорядну справу виготовляють 3 примірниках: 1 – замовнику, 2 – райвиконкому, 3 – проектній організації.

Землевпорядний процес по цих роботах охоплює 2 етапи. Перший етап включає клопотання землевпорядної справи і попереднє погодження місця розташування об’єкта. Другий етап характеризується відповідним порядком вилучення і відведення земель в користування, безпосередньо пов’язаний з виконанням землевпорядних робіт.

Роботи по відведенню земель для державних і громадських потреб - 4.7 out of 5 based on 3 votes