Грошова оцінка сільськогосподарських земель

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.17 (3 Голоса)

§ 35. Грошова оцінка сільськогосподарських земель

Згідно з вимогами, зазначеними у § 34 документів, "Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" і "Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" розрахунки грошової оцінки сільськогосподарських земель виконуються на основі ренти, яка створюється при виробництві зернових культур, за даними економічної оцінки земель 1987-1988 pp., шляхом знаходження добутку річної ренти Р З оцінюваних земель на термін її капіталізації Тк, Тобто:

Розрахунки виконуються окремо за видами сільськогосподарських угідь, тобто, по ріллі, багаторічних насадженнях, сіножатях і пасовищах, з висвітленням показників грошової оцінки земель по державі в цілому, а також по її регіонах (областях, районах), сільськогосподарських підприємствах і земельних ділянках.

Для грошової оцінки земель по державі обчислюють диференційовану ренту Д, Р. З орних земель при виробництві зернових культур, ураховуючи також розміри абсолютної А. Р. І загальної ренти З. Р. І використовуючи такі вихідні дані: У - середньорічну урожайність зернових з гектара, яка в 1986-1990 pp. становила 31,5 ц.; Ц - Середньорічну ціну реалізації центнера зерна в 1986-1990 pp., яка становила 17 крб.; В - Середньорічні виробничі витрати на 1 га при вирощуванні зерна за цей же період - 303 крб; Кн. р - Коефіцієнт норм рентабельності в економічній оцінці земель 1987-1988 pp.-0,35.

Застосовуючи вищенаведені позначення, диференційовану ренту з одного гектара ріллі обчислюють за формулою:

І за наведеними вихідними даними отримають її значення - 7,4 центнера. Враховуючи, що величина абсолютної ренти А. Р., Яка створюється на гірших за якістю землях, прийнята в Україні на 1 га сільськогосподарських угідь, становить 1,6 центнера, величина загальної ренти З. Р. Дорівнює:

Зазначимо, щоУ наведених розрахунках значення ренти обчислено в натуральних одиницях - центнерах зерна, які є більш надійними в умовах нестабільних економічних процесів, що супроводжуються інфляцією грошової одиниці. Але будь-яка вартісна оцінка неминуче вимагає урахування існуючого рівня цін на товари чи послуги, тому грошова оцінка сільськогосподарських земель пов'язується з цінами на сільськогосподарську продукцію, які діяли у попередній період.

Оскільки річна рента Р дорівнює добуткові загальної ренти на вартість одного центнера зерна, ціна одного гектара ріллі по Україні за формулою 9,1 у цінах 1986-1990 pp. в грошовому вираженні становила:

Г=9,0х17хЗЗ=5049 крб.

Користуючись даними додатка № 2 до "Порядку грошової оцінки земель...", де ціна за один центнер зерна у грошових одиницях 1992-1996 pp. визначена в 1,25 млн. укр. крб., ціна одного гектара ріллі дорівнюватиме:

Г=9,0х 125000x33=37125000 укр. крб.,

Або після 1 вересня 1996 р. в нових грошових одиницях - гривнях: Г=9,0х12,5хЗЗ=3712,5 грн. Диференційована рента з одного гектара інших сільськогосподарських угідь - багаторічних насаджень, сіножатей і пасовищ розраховується через співвідношення диференційованої ренти з цих угідь і диференційованої ренти з орних земель за даними економічної оцінки земель по виробництву зернових культур за формулою:

Д. Р.(б, с,п.)=Д-Р-цхД-Рчб. с.п.) Крб.:Д. Р. крб., (9.3), дє Д-Р-(б, с,п.) - диференційована рента з одного гектара багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ;

Д. Р.ц - диференційована рента з одного гектара ріллі в центнерах;

Д-Р-(в, с,п.) крб, - диференційована рента з одного гектара багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ у карбованцях, яка за даними економічної оцінки земель становить відповідно: 1563,9 крб.; 136,5 крб.; 55,7 крб.;

Д. Р. крб. - диференційована рента з одного гектара ріллі в карбованцях, яка за економічною оцінкою земель дорівнює 348,7 крб. Таким чином, використовуючи наведені вихідні дані за формулою (9.3), отримаємо диференційовану ренту з одного гектара багаторічних насаджень у центнерах зерна:

Д. Р.(б)=7,4 цх1563,9 крб.: 348,7 крб.=33,2 центнера. Загальна рента становитиме:

З. Р.(б)=33,2+1,6=34,8 центнера,

Річна рента:

Р(б)=34,8х 12,5=435,0 грн.,

А ціна одного гектара багаторічних насаджень дорівнює:

Г(б)=435,0хЗЗ=14355 грн. Аналогічно розраховується вартісна оцінка гектара інших сільськогосподарських угідь по державі, зокрема по сіножатях:

Д. Р.(С)=2,9 центнера; З. Р(С)=4,5 центнера. Р(с)=56,25 грн.; Г(с)=1856,25 грн. По пасовищах:

Д. Р(п)=1,2 центнера; З. Р(„)=2,8 центнера. Р(П)=35,0 грн; Г(„)=1155,0 грн. Диференційовану ренту з гектара сільськогосподарських угідь по регіонах (областях, районах) держави, розраховують, користуючись даними економічної оцінки земель по цих регіонах 1987-1988 pp. за формулою:

Д. Р.р=Д. Р.цхД. Р.р (крб.) : Д. Р. Крб. (9.4), де Д. Р.р - диференційована рента з гектара ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей і пасовищ по регіону, в центнерах; Д. Р.Р (крб.) - диференційована рента з гектара ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей і пасовищ за даними економічної оцінки земель по виробництву зернових культур по регіонах, у карбованцях; Д. Р. крб. - диференційована рента з гектара ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей і пасовищ за даними економічної оцінки земель по виробництву зернових культур по державі, в карбованцях. Якщо, для прикладу, виконати грошові розрахунки вартості одного гектара ріллі по Київський області, користуючись відповідними даними економічної оцінки землі по цьому регіону (диференційована рента з одного гектара ріллі у Київський області по виробництву зернових культур становила 567,4 крб. [50]) за формулою (9.4), отримаємо диференційовану ренту з одного гектара ріллі, в центнерах:

Д-Р. р (ріллі) М цх567,4 крб.: 348,7 крб.=12,04 ц.

Загальна рента по регіону з одного гектара ріллі:

З. Р.р (ріллі) ~ 12,04+1,6=13,64 ц.

Річна рента:

Р. р (ріллі) 13,64x12,5=170,5 грн.

Вартість одного гектара ріллі по Київський області становить:

Г-р (ріллі)=170,5хЗЗ=5626,5 грн.

Аналогічно виконуються грошові розрахунки вартості одного гектара інших сільськогосподарських угідь: багаторічних насаджень, сінокосів, пасовищ і по інших регіонах держави.

Для вартісної оцінки угідь сільськогосподарських підприємств, межі яких не зазнали змін від часів економічної оцінки земель в 1987-3988 pp., використовують формулу:

Д. Р.„=Д. Р.рхД. Р.п {крб.): Д. Р.р (крб.) (9.5),

 

Де Д. Р.„ - диференційована рента з гектара ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей і пасовищ по підприємству, в центнерах; Д. Р.Р - диференційована рента з гектара ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей і пасовищ по району, в центнерах; Д-Р-п (крб.) - диференційована рента за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, багаторічних насаджень, сіножатей і пасовищ по підприємству, в карбованцях; Д. Р.р (Кр6.) - диференційована рента з гектара ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей і пасовищ по району, в карбованцях. Якщо межі сільськогосподарського підприємства зазнали змін внаслідок процесів перерозподілу земель, диференційована рента з гектара сільськогосподарських угідь цього підприємства вимагає уточнення. її обчислюють з урахуванням нової експлікації агровиробничих груп ґрунтів по сільськогосподарських угіддях за допомогою шкал економічної оцінки земель за формулою:

Застосування у грошових розрахунках вартості земель сільськогосподарських угідь по підприємству формули (9.5) нічим практично не відрізняється від вищенаведених розрахунків за формулою (9.4). Що стосується розрахунків за формулою (9.6), її використання вимагає проведення підготовчого етапу, в процесі якого складають відомість вихідних даних, табл. 9.1, де по підприємству наводять агровиробничі групи ґрунтів, їх шифр, назву з уточненими площами по сільськогосподарських угіддях, а також показники диференційованої ренти по агровиробничим групам ґрунтів. Ці дані вибирають або розраховують, користуючись картограмою агровиробничих груп ґрунтів, а також матеріалами економічної оцінки по виробництву зернових культур з гектара сільськогосподарських угідь за агровиробничими групами ґрунтів підприємства.

Для визначення вартості окремої земляної ділянки сільськогосподарських угідь, що перебувають у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб, розраховують шкали грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів за формулою:

Для розрахунку бала бонітету гектара орних земель по базовому сільськогосподарському підприємству використовують формулу:

Грошова вартість усієї земельної ділянки сільськогосподарських угідь - Fj розраховується як сума добутків вартості одного гектара відповідних агровиробничих груп ґрунтів на їх площі за формулою:

Грошова оцінка сільськогосподарських земель - 3.0 out of 5 based on 3 votes