Грошова оцінка земель водного фонду

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

37.3. Грошова оцінка земель водного фонду

Землі водного фонду, несучи багатопланове господарське, лікувальне, оздоровче, туристичне, а також і стратегічне функціональне навантаження, на відміну від земель інших категорій забезпечують людину найціннішою життєдайною сировиною і водночас готовим до вжитку продуктом, з яким конкурувати здатне хіба лише повітря. Тому вартісна оцінка земель, вкритих водою, вимагає особливо уважного вивчення, дослідження і урахування усіх ціноутворюючих факторів як єдиного засобу дня втілення у результаті грошової оцінки реальної ціни цих земель.

За запропонованими офіційними документами [57], [59], розрахунки грошової оцінки земель, що знаходяться під водою, виконуються за формулою:

Наведена формула свідчить, що в основу грошової оцінки земель, вкритих водою, покладено нормативний середньорічний економічний ефект, який утворюється в результаті використання водної маси, розташованої в межах земельної ділянки для забезпечення потреб людини, шляхом водопостачання в міста, села та на підприємства; виробництва гідро-електроенергії; зрошення земель, а також рибного господарства, водного транспорту; в оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, туристичних цілях.

Показник Ен Є частиною загальної суми усередненого ефекту, який утворюється внаслідок дії усіх вищезгаданих факторів використання земельної ділянки, розташованої під водою.

Загальна величина Ен Утворюється сукупним впливом причетних до цього чинників: виробничих фондів, земельних і водних ресурсів. Для водних об'єктів, що мають багатоцільове використання, ця частка встановлюється на рівні 0,33.

 

Таким чином, нормативний середньорічний економічний ефект від використання земельної ділянки під водою визначається за формулою:

Переходячи до розрахунку коефіцієнта, що враховує вплив факторів місця розташування земельної ділянки водного фонду, користуються формулою:

Значення даних коефіцієнтів з диференціацією за зонами різного ступеня зволоженості наведено в таблиці 9.12.

Четвертий компонент формули 9.24 - коефіцієнт, що характеризує якісний стан та екологічне значення водного об'єкта, обчислюється як сума двох коефіцієнтів: ,

Для розрахунків використовують середні орієнтовні значення цих коефіцієнтів, які містяться в табл. 9.13.

 

Останній коефіцієнт К3, що входить до формули 9.24, характеризує функціональне призначення водного об'єкта, враховуючи його використання для водопостачання, водозабезпечення в містах, селах на підприємствах, а також для розвитку гідроелектроенергетики, транспорту, зрошення, водного господарства, в оздоровчих і рекреаційних цілях. В залежності від функціонального навантаження водні об'єкти можуть бути: одноцільового, трьохцільового і багатоцільового використання.

Розрахункові значення орієнтовних величин коефіцієнта К, В залежності від функціонального навантаження на водний об'єкт, який перебуває в межах земельної ділянки, що оцінюється, наведені в табл. 9.14.

 

Якщо землі водного фонду не вкриті безпосередньо водою, а перебувають під гідротехнічними спорудами, водогосподарськими інженерними системами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, а також землі островів, грошова оцінка таких територій здійснюється з урахуванням їх фактичного використання, тобто з залученням до методики цього параграфа, методики розрахунків, що викладена в §3 5 і § 36.

Грошова оцінка земель водного фонду - 4.0 out of 5 based on 1 vote