Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.75 (2 Голоса)

37.2. Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

Землі даної категорії внаслідок свого цільового призначення характеризуються, переважним чином, негосподарською функцією використання, тому обчислення грошової оцінки земель цієї категорії, на відміну від аналогічних обчислень, що були розглянуті вище, не спираються на капіталізований рентний дохід, а застосовують так званий показник нормативного середньорічного економічного ефекту.

Під цим показником ураховують приріст валового внутрішнього продукту, який створюється завдяки використанню земельної ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. У тих випадках, коли на землях цієї категорії обчислюється вартість ділянок, на яких здійснюється господарська діяльність, їх грошова оцінка виконується так, як визначено у попередньому підрозділі.

Для грошової оцінки земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення використовують формулу:

Для розрахунків використовують табл. (9.8), де наведено значення нормативного середньорічного економічного ефекту від використання земель цієї категорії.

 

 

Коефіцієнт, що враховує місце розташування, цінність та статус земельної ділянки, розраховують за формулою:

Значення коефіцієнта цінності Кц Для земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення Містяться В таблиці 9.9.

Значення коефіцієнта Кс, Що враховує статус об'єктів природоохоронного, оздоровчого та історико-культурного призначення, містяться в табл. 9.10.

Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення - 4.5 out of 5 based on 2 votes