Літературні (інформаційні) джерела

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.67 (3 Голоса)

ЛІТЕРАТУРНІ (ІНФОРМАЦІЙНІ) ДЖЕРЕЛА

1. Андреішин М. В. "Про нормативну оцінку землі і плату за землю" Сільські обрії, № 4-6. Київ, 1997.

2. Аксенбнок Г. А. и др. «Земельное законодательство зарубежньїх стран», - М,. 1982.

3. Вервейко А. Б. "Землеустройство с основами геодезии", - Москва, 1988.

4. Войтенко С. П. "Шляхи розвитку кадастру в Україні". 36. "Інженерна геодезія", - Київ, 1997.

5. Володін H. A. "Исследование методов геодезических разбивочньїх работ..." канд. дисертація, Київ, КІБІ, 1974.

6. Володін М. О. «Державний земельний кадастр в нових економічних вимірах», Київ, 36. "Інженерна геодезія", 1998.

7. Володін М. О., Лізунова А. П. "Вимоги земельного менеджменту і кадастрова реформа", - Київ, 36. "Інженерна геодезія", 1999.

8. Гаврилюк Ф. Я. «Бонитировка почв» - Москва, «Висілая школа», 1970.

9.  Гнаткович Д. І. "Земельний кадастр: Экономика землепользования» - Львов, 1989.

10.Горлачук В. В. «Історія земельних відносин в Україні», Київ, 1999.

11.Довідник «Земельні відносини в Україні. Законодавчі акти і нормативні документи» - Київ, «Урожай», 1996.

12.Довідник з проведення земельних аукціонів в Україні. Київ, 1995.

13.Дж. Т. Холл. «Деякі питання реєстрації прав власності на нерухоме майно». Лекція. 25.06.1997.

14.Досвід зарубіжних країн в створенні земельних реєстраційних систем. Матеріали робочої групи Кабінету Міністрів України з розробки та впровадження національної системи реєстрації землі та іншого нерухомого майна. Київ, 1997.

15.Еталон технічної документації з грошової оцінки земель сільських населених пунктів, Київ, УААН. 1997.

16.Жолкевський П. Ф. «Вимоги до точності і якості картографічної інформації для реєстрації землі і права власності на неї». Науково-технічний збірник «Інженерна геодезія» № 39, Київ, 1998.

17.Земельний Кодекс України. Постанова Верховної Ради від 13 березня 1992.

18.Земельна реформа: законодавчі та нормативні акти. Збірник документів. Київ, 1996.

19.Інструкція з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ «6-зем, ба-зем, 6б-зем», «2-зем») Держкомзем України, 1998.

20.Карпінський Ю. О., Лященко А. А. «Системні аспекти розвитку регіональних і відомчих відносин ГІС в Україні». Тези доповідей третьої Всеукраїнської конференції з Геоінформаційних технологій, Київ, 1997.

21.Карнаухова Е. С. «Диференциальная и экономическая оценка земли» М, 1997.

22.Larsson G. "Land Registration and Cadastral systems." New York, 1991.

23.Леннарт Грей. «Информационные группы в системе банка даных о земле». 250996 SWEDESURVEY.

24.Лойко П. Ф. «Российская єдиная система создания (формирования) кадастрових дел, государственного учета и государственной регистрации прав на земельные участки и прочно связанное с ним недвижимое имущество» Информационньїй бюллетень. кадастр № 1 (8). Москва, 1997.

25.Лугіна В. Ф. "Еколого-економічні проблеми сільськогосподарського землекористування", Київ, 1998.

26.Магазинщиков Т. П. «Земельньїй кадастр», Львів, 1991.

27.Матеріали круглого столу: Розробка та впровадження Національної системи реєстрації прав на нерухоме майно. Київ, 7 жовтня 1997.

28.Маракулін П. П., Дмитренко В. Л., Розумний І. А. "Земельний кадастр". Київ, 1970.

29.Методические рекомендации по проведенню бонитировки почв. УААН. Киев, 1993.

30.Михасюк LP. "История земельного кадастра в западной Украине», «Вопросы географии». Москва, 1965.

31.Новаковський Л. Я. "Про стан реформування земельних відносин і створення територіальних умов для стабілізації та економічного розвитку агропромислового комплексу". Київ, "Землевпорядний вісник", 1998.

32.Овсищер А. Я., Кулакова Т. Я., Малахина Л. П., Ифкина Т. Е., Щербакова А. И. «Земельный кадастр стран Западной Европы, США и Канада», Москва, 1992.

33.Основні положення щодо створення планово-картографічної основи для реформування земельних відносин, ведення державного земельного кадастру, землевпорядкування, охорони та моніторінгу земель. Держкомзем України, 1997.

34.Панчук О. Я. "Державний земельний кадастр, його структура та призначення". "Землевпорядний вісник" № 1. Київ, 1997.

35.Панчук О. Я. "Реформа земельного кадастру". Київ, "Землевпорядний вісник" №2, 1998.

36. Положение о кадастре. Звіт міжнародної федерації геодезії від
23.01.1994. Матеріали XX конгресу FiG.

37.Положення по земельно-кадастровій інвентаризації земель населених пунктів, Держкомзем України, 1997.

38.Проекти Законів України "Про державний земельний кадастр" Держкомзем 1998-1999.

39. "План впровадження земельної реєстраційної системи Торренс на Україні". Підготовлено компанією "УМА інжініерінг ЛТД" на замовлення Уряду україни, 1993.

40."Про програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру". Постанова Кабінету Міністрів України від 2.12.97.

41."Почвоведение" Под ред. Ковдьі В. А., Розанова В. Г., Москва, 1988.

42.Рокар Фрідріх "Значення автоматизованої карти нерухомості (ALK) і Автоматизованої книги нерухомості (ALB) для старої/нової столиці Берлін". Берлін, ФРГ, 1996.

43.«Справочник по землеустройству».Под ред. Новаковского Л. Я., Киев, 1989.

44.Стандартная систематическая классификация землепользования ЕЗК. Матеріали 37 пленарної сесії конференції європейських статистиків. Женева, 1989.

45.Третяк A. M. "Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні", Київ, 1998.

46.Харченко Б. З. «Итоги работ по землеустройству и обследованию почв на Украине и проблема земельного кадастра». Матеріали наради географів по питанням земельного кадастру і оцінки земель, Львів, 1963.

47.Указанім по классификации пахотнмх земель, по пригодности почв для возделования основних сельскохозяйственньгх культур и определению оптимальной структури посевов в хозяйствах УССР. Киев, 1988.

48.Чабанюк B. C. "Вступ до ГІС. Загальні визначення". Лекція. 7.04.1997.

49.Черемшинський М. Д. "Огляд досвіду зарубіжних країн в створенні земельних реєстраційних систем". Лекція 10.07.1999.

50.Економічна оцінка земель в Україні, інститут Укрземпроект, Київ, 1989.

51.Юльстад Барбру «Землепользование и общественное планирование». Марієфред, Швеція, 1995.

52.Юрченко А., Будзилович І. "Закон прийнятий. Проблеми пов'язані з ним, залишаються (деякі нотатки до Закону України "Про оренду землі)". Право України, № 6, 1999.

53.Генри Харрисон «Оценка недвижимости» Учебное пособие, Москва, 1996.

54.Інструкція про порядок ведення Поземельної книги. Київ, Держкомзем, 1998.

55.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку державної реєстрації договорів оренди землі", 25 грудня 1998, № 2073.

56.Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок подання заяви (клопотання) про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення та форму державного акта на право власності на землю", 24 березня 1999, №440.

57.Постанова Кабінету Міністрів України, 30 травня 1997 № 525 "Про методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).

58.Еталон технічної документації грошової оцінки земель м. Бровари Київської області, Держкомзем, 1998.

59.Порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) від 29 серпня 1997 року № 86/19/148/86/76/88. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 1997 року за № 477/2281.

60.Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 року № 1355 "Про програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру".

61.Українські класифікатори форм власності на землю (УКФВЗ), цільового використання землі (УКЦВЗ), Держкомзем, 1998.

62.Розвиток земельної реєстрації. Інформаційний бюллетень № 2, Проект ТАСІС, Київ, 1998.

63."Сільське господарство реформується" Вісник проекту паювання сільськогосподарських земель. № 10, Київ, 1998.

64.Трусова Л. Є. "Практичні аспекти сучасного стану реєстрації в Україні". Матеріали Круглого столу 7 жовтня 1997 року, Київ.

65.Le Cadastre Fransias. Paris, 1985.

66."Land Registration" Chamber's Encyclopaedia, London, 1955.

67. D. Harris, N. Land "Land reformin in Eastern Europe: Where now?" Матеріали XXI конгресу FIG, Брайтон, 1998.

68. Jurg Kanfmann і Daniel Steudler "Modern Cadastres", FIG, Брайтон, 1998,

69. W. Hawerk "Marketing cadastral Data in Germany", XXI конгрес FIG, Брайтон, 1998.

69. M. Ross Jayne "The Suitable for use versus the Multiple - use Approach to
valuation and temporal perceptions of risk". FIG, Брайтон, 1998.

70. Tommy Sterberg "Cadastral systems in Developing Countries". FIG, Брайтон, 1998.

71. Michael J. D. Brand "Global spatial data infrastructure (GSDI) - current developments", FIG, Брайтон, 1998.

Літературні (інформаційні) джерела - 4.7 out of 5 based on 3 votes