Поземельна книга

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.00 (10 Голоса)

Пример чистой незаполненной поземельной книги. Книга ведется, заполняется на украинском языке. Скачать поземельную книгу в формате  Word можно по ссылке в конце страницы. При заполнение книги не допускаются исправления и изменения.

 

Поземельна книга

№ __________________

Дата відкриття Поземельної книги ___________________________

Дата закриття Поземельної книги ____________________________

 

ЗМІСТ ПОЗЕМЕЛЬНОЇ КНИГИ

З/п

Дата

Назва розділу

Прізвище, Ім’я , По батькові

Підпис

1.

 

Опис земельної ділянки

_________________________________

_________________________________

 

2.

 

Опис будівель та споруд на земельній ділянці

   

3.

 

Кадастровий план земельної ділянки

   

4.

 

Опис правових документів земельної ділянки та об’Єктів нерухомості

   

5.

 

Інформація щодо власника (користувача) земельної ділянки

   

6.

 

Опис правового режиму на земельній ділянці

   
         
         
         
         

1. Опис земельноЇ ділянки

Кадастровий номер ділянки _______________

Попередній кадастровий номер _______________________________________

Місце розташування земельної ділянки

область Автономна Республіка Крим _

район _______________________________________

населений пункт М. Сімферополь ________ адреса _________________________________

(назва вулиці)

додаткові дані про місце розташування __________________________________

Площа згідно з право встановлювальним

Документом, га.

_____ га

Категорія земель Землі житлової та_____

громадської забудови

Вид цільового призначення Будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд

Грошова оцінка земельної ділянки Грн.

(значення грошової оцінки)

Склад земельних угідь, га

Ріллі _______________- га

Багаторічних насаджень - Га

Під будівлями та іншими _ га

_______________________________________ _____________________

Начальник О. М. Черненко Дата ______________ Підпис ______________ М. П.

Сімферопольського

Районного ( міського ) управління ( відділу ) земельних ресурсів

Запис про закриття аркуша Дата _________ П. І.Б. _________ Підпис ______________ М. П.

Розділ 1 , аркуш ___

2.Опис будівель та споруд на земельній ділянці

П/п

Кадастровий

Номер будівлі

( споруди ) або її частин

Поштова адреса

Функціональне призначення

Кількість

Поверхів

Загальна площа

(частини ) м

Приміт-ка

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Начальник О. М. Черненко Дата ______________ Підпис ______________ М. П.

Сімферопольського

Районного ( міського ) управління ( відділу ) земельних ресурсів

Запис про закриття аркуша Дата _________ П. І.Б. _________ Підпис ______________ М. П.

Розділ 2 , аркуш __3.

3. Кадастровий план земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки 01 101 000 00: 02:________ _

Попередній кадастровій номер ___________________________________________

Єксплікація угідь:

Всього : ___________ га

Із них :

Рілля – га;

Багаторічних насаджень – га;

Під будівлями та іншими – ______________га

Маштаб 1:500

Опис суміжних меж :

 

Від А до Б – ______________________________________________________________

Від Б до В – ______________________________________________________________

Від В до Г – ______________________________________________________________

Від Г до А _______________________________________________________________

Від ______________________________________________________________

 

Начальник О. М. Черненко Дата ______________ Підпис ______________ М. П.

Сімферопольського

Районного ( міського ) управління ( відділу ) земельних ресурсів

Запис про закриття аркуша Дата _________ П. І.Б. _________ Підпис ______________ М. П.

Розділ 3 , аркуш ____

4. Опис правових документів земельної ділянки та об’Єктів нерухомості

П/п

Назва документа

Серія документа

Номер документа

Дата видачі документа

( укладання угоди )

Дата реєстрації документа в Книзі реєстрацій / реєстраційний номер

Додат-кові дані

             
             
             
             
             
             
             

Начальник О. М. Черненко Дата ______________ Підпис ______________ М. П.

Сімферопольського

Районного ( міського ) управління ( відділу ) земельних ресурсів

Запис про закриття аркуша Дата _________ П. І.Б. _________ Підпис ______________ М. П.

Розділ 4 , аркуш

5. Інформація щодо власника ( користувача ) земельної ділянки

 

Фізична особа

З/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Ідентифіка-ційний

Код

Дата

Народження

Паспортні дані

( серія, № , коли і ким виданий

Громадян-ство

Адреса проживання

Додаткові дані

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

_______________

_______________

________________

___________

___________ ______________________

_______

_________________

Україна

______________

______________

______________

 
               
               

Юридична особа

З/п

Повна назва юридичної особи

Ідентифікаційний

Код згідно з ЄДРПОУ

Організаційно – правова форма господарювання

Місце та дата реєстрації постійно діючого органу

Адрес постійно діючого органу

Додаткові дані

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             

Начальник О. М. Черненко Дата ______________ Підпис ______________ М. П.

Сімферопольського

районного ( міського ) управління ( відділу ) земельних ресурсів

Запис про закриття аркуша Дата _________ П. І.Б. _________ Підпис ______________ М. П.

6.Опис правового режиму на земельній ділянці

З/п

Суб’Єкт права ( № з/п,

Розділ 5 )

Вид права

Правовий документ

( № з/п, розділ 4 )

Частка права

Дата виникнення права

Дата припинення права

Дата реєстрації в кадастровій системі

Додаткові дані

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 

Опис правового режиму на об’Єкт нерухомості

З/п

Суб’Єкт права ( № з/п,

Розділ 5 )

Вид права

Правовий документ

( № з/п, розділ 4 )

Частка права

( в долях )

Дата виникнення права

Дата припинення права

Дата реєстрації в кадастровій системі

Додаткові дані

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                 
                 
                 
                 
                 
                 

Начальник О. М. Черненко Дата ______________ Підпис ______________ М. П.

Сімферопольського

Районного ( міського ) управління ( відділу ) земельних ресурсів

Запис про закриття аркуша Дата _________ П. І.Б. _________ Підпис ______________ М. П.

Розділ 3 , аркуш _______

Скачати - Поземельну книгу

Поземельна книга - 3.0 out of 5 based on 10 votes