Практичне заняття Взаємодія з інтерфейсом ArcCadastre

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Практичне заняття 1. “Взаємодія з інтерфейсом ArcCadastre”

Завдання №1 Початок роботи з ArcCadastre

Можна запускати програму 2-ма шляхами:

1- зі стартового меню:

- Запускають ArcCadastre, натискаючи кнопку Start на панелі завдань Windows.

- Запустити програму, натискаючи ArcCadastre

2- Із ArcCadastre/FileManager:

- Натискають Start ArcCadastre верхнього ряду кнопок ArcCadastre/FileManager.

Таким чином, коли ArcCadastre розпочнеться, з’явиться діалог Start на екрані, где можна запусти ArcCadastre, створюючи новий Job, відкриття існуючого Job або без Job.

Виберіть No Job та натисніть OK.

Верхня частина вікна програми ArcCadastre містить випадаюче меню, кнопки для функцій та інструментальных засобів.

Вікно програми розділено на два підвікна (панель). Ліва панель - зміст - перераховує всі шари на карті та всі елементи в кожному з шарів. Права панель - вікно карти – містить карту, яку Ви вибрали. У вікні карти Ви можете відображати картографічні дані двома шляхами: у вигляді даних (Data View) та карти (Layout View). Ви повинні використовувати Data View, коли Ви працєте з даними, Layout View – коли необхідно надрукувати дані, наприклад, кінцеву карту.

Завдання № 2 Створення Job з шаблона (Job template)

В цьому завданні Ви створите Job з заданого шаблону Job template. Job template містять всі необходні установки (settings), прив’язки (links) до даних, потоки робіт (workflows) та інше. Когда Ви створюєте новий Job всі установки з Job template копіюються в ваш Job. Прив’язки (links) до Job template розірвані, що робить можливим іншим користувачам працювати з тим же Job template для створення власного Job.

Ваш Job буде збережений в базі данных Job. База данных Job –геобаза даних (geodatabase), вдосконалений з моделлю даних для управління Job. Вы можете мати декілька баз даних Job для збереження вашого Job. Наприклад, Ви можете мати локальну базу данных Job на вашому персональному компьютері, до якого маєте доступ тільки Ви. Або можна мати іншу базу даних Job на сервері, доступ до якого мають декілька користувачів, можуть працювати з ти самим Job, хоча й неодночасно.

Коли дані додані у вікно карти, то можна бачити структуру шарів у таблиці змісту (Table of contents).

В нижній частині таблиці змісту знаходяться 3 таблиці, що звуться Демонстрація (Display), Джерело (Source) та Завдання (Job).

Display відображає шари даних, в порядку їх креслення. Шари зверху таблиці викреслені вище, ніж шари, що знаходяться в нижній частині таблиці. Можна перетягувати шари у списку та переставляти порядок креслення.

Source відображає шари кожного виду даних, що посилаються на папки або базах даних, в яких містяться дані шарів, перетягувати шари у списку та змінювати їх порядок не можна. До цієї таблиці звертаються, коли є необхідність знати де знаходяться дані з карти. Тут також відображаються будь-які таблиці, що можуть бути додані до карти як дані.

Job відображає параметри настройки для відкритих Job; тут міститься інформація про картографічні документи, стилі креслення (plotting style) приєднаних файлів, або зв’язок з власним sub-job. В цій таблиці також можливо змінювати настройки для job.

В процесі виконання завдання необхідно звернутись до workflow. Найпростіша форма workflow – це набір панелей, з яких можна вибрати різні шаги в процесі до його завершення. В більш складних workflow може бути обов’язковим виконувати деякі операції у визначеній послідовності, або іншим шляхом, до того, як процес закінчиться. Workflow може містити макроси та програмні цикли, що автоматизують шаги вашої роботи. Workflow створений для роботи професіоналів.

Workflow відкритий у власному діалоговому вікні, яке можна переміщувати на екрані. Діалогове вікно workflow (workflow dialog) є огляд робочого процесу. У верхній панелі видно шаг виконання роботи. Для виконання наступного кроку, необхідно зробити вибір у спадаючому меню Transition. В панелі Conditions необхідно виконати умови, для роботи у workflow.

Завдання № 3 Змінення стилю креслення (Plotting Style)

В цьому завданні ви будете додавати plotting style до карти.

ArcCadastre використовує plotting style для визначення як дані для презентації будуть виглядати на дисплеї та в друкованому вигляді. Plotting style містить кількість назв шарів з описами, яким чином кожний шар накреслений. Plotting style не містить будь-яку інформацію про джерела даних, тому можливо використовувати той же самий plotting style для будь-якої кількості любої інформації різних джерел даних. Це дає можливість для організації створювати бібліотеку, що містить готові до використання plotting style, що можуть бути використані кількома користувачами. Велика перевага у використанні plotting style для легкої та швидкої зміни вигляду карти. Наприклад, можете використовувати один plotting style для редагування карт та у подальшому для презентації. Можна бачити, який plotting style активний в даний момент у строці вище в Layers в table of contents.

Практичне заняття Взаємодія з інтерфейсом ArcCadastre - 4.0 out of 5 based on 1 vote