Практичне заняття Обробка зйомочних даних - Survey data

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Практичне заняття 2. “Обробка зйомочних даних ” (Survey data)

Survey data зберігається в базі даних зйомок (survey database), яка знаходиться в базі геоданих (geodatabase). Survey database ділиться на зйомочні набори даних, які входять до survey проекту. В кожному survey проекті може зберігатися кількість зйомочних точок, дані з геодезичних приладів та COGO розрахунків.

В моделі даних, що базуються на ArcFeatures можна активувати Job перед загрузкою даних. В межах цього заняття буде управління зйомочними даними, буде використовуватись геобаза даних, що містить моделі даних, орієнтовані на просту геометрію, що базується на стандартах об’єктів ESRI.

Завдання № 1 Створення порожнього картографічного файлу AMG (AMG Mapping file)

При переведенні з приладів специфічних необроблених файлових даних в загальний AMG-файл формат, необхідно мати картографічний файл. Картографічний файл – це зв’язок між кодами, введеними в польових вимірах, що були вимірені, та ознаками для формування в моделі даних.

Новий картографічний файл має лише одну секцію. Далі необхідно ввести кількість ліній з необхідними кодами для трансляції. Фактично використовується програма для формування списку кодів, що використовуються в GSI файлі, але спочатку необхідно запустити AGM Survey File Translator, створити, що підходить для цього набору даних, і запустити програму знов.

Завдання № 2 Створення плану (Create of a scheme)

Для створення комбінування плану як специфічного формату файлу з картографічним файлом запускають Survey File Translate. Він може бути запущена з програми ArcCadastre як окремий додаток.

Завдання № 3 Додавання даних до картографічного файлу (Mapping file)

Маючи список кодів, необхідно тільки виконати перший, приблизний перерахунок необроблених даних з data file.

Перед додаванням реальних даних до mapping file необхідно мати відомості про модель даних. Для цього таблиця точно визначає існуючі або очікувані використання кожного коду. Коли код втрачено, або не існує в mapping file, код буде використовуватись, так, як він є, без модифікації. Це означає якщо код не буде модифіковано, його буде втрачено з файлу.

Модель даних, що використовується, є дуже простою та містить ознаки класів для точок, полігонів поліліній та тексту. Кожна ознака класу має одне атрибутивне поле, що називається DetailType, де є текстовий опис типів, що деталізує ці ознаки.

Коли дані імпортовані, необхідно обновити mapping file додаванням відповідних кодів до цих атрибутивних полів.

Завдання № 4 Перехід GSI file до AGM-file

В попередньому завданні була зроблена підготовка для можливості переходу GSI - file, зауважимо, що попередні дії необхідні лише при наладці системи. Зроблені одного разу schemes та mapping file підготовили просто для виконання цього завдання.

Завдання № 5 Створення Survey Dataset та Survey Project

Тепер готується база даних для можливості управління знімальними даними. Преш за все необхідно створити Survey Dataset, в якому дані Survey Project можливо накопичувати та оброблювати.

Для цього необхідно запустити ArcCadastre та ArcCadastre/File Manager. Класи ознак SimpleLine, SimplePoit, SimplePolygon повинні бути об’єднані в цьому наборі зйомочних даних.

Завдання № 6 Імпортування контрольних точок до Survey Project

Розміщення вихідних (setup) необроблених файлових даних, використовуються декілька тачок, відомі як контролі. Ці точки обов’язково повинні бути представлені в зйомочному проекті при імпорті AGM-file, інакше вихідні дані не зможуть бути оброблені. Прості координати в табличній формі підходять для цих цілей, коли імпортувати за допомогою AsciiConverter, що є частиною Survey Analist.

Практичне заняття Обробка зйомочних даних - Survey data - 4.0 out of 5 based on 1 vote