Практичне заняття Імпорт-Експорт даних

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.25 (2 Голоса)

Практичне заняття 4. “Імпорт/Експорт даних”

Завдання № 1. Написання файлу трансляційної таблиці

Це загальна ілюстрація як може бути створено файл трансляційної таблиці для існуючої геобази даних.

На різних етапах завдання буде створено геобазу даних, створено нові класи ознак, присвоєні імена полігонам; здійснено імпорт з шейп-файлу.

Завдання № 2. Імпортування шейп-файлу до геобази даних

В цьому завданні буде здійснено імпортування шейп-файлу до створеної геобази даних.

Завдання № 3. Експорт з геобази даних до AutoCad.DWG файлу

Після старту ArcCadastre необхідно додати геобазу даних до карти, потім карту експортувати до нового AutoCad файлу.

Завдання № 4. Імпортування з файлу даних Intergraph Design

На цьому етапі буде імпортовані дані з файлу Intergraph Design. Після старту створюється геобаза даних та новий клас ознак, після чого створюеться новий файл трубопроводів, оновлюється файл схем (schema) для імпортування полігонів в dgn файл. Створений новий schema файл включають до головного schema файлу для Intergraph/Microstation. Після цього імпортують дані Intergraph Design до геобази даних.

Практичне заняття Імпорт-Експорт даних - 2.0 out of 5 based on 2 votes