Громадський центр

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.19 (8 Голоса)

Проектування громадського центру

Багатогранне значення сельбищної зони сільського населеного пункту визначає наперед складний її функціональний зміст. Сельбищна зона включає ряд складових частин, кожна з яких виконує певні функції, але в той же час органічно пов’язана з іншими частинами, утворюючи єдиний багатофункціональний комплекс сельтбищної зони й загальну архітектурно-планувальну структуру. До таких складових частин належать: 1) громадський центр; 2) вулиці, бульвари, проїзди, майданчики для стоянки автомобілів; 3) територію житлової забудови; 4) територія для відпочинку, фізкультури та спорту (парки, сквери, водоймища); 5) захисні озеленені ділянки і смуги.

Першою дією при плануванні жилої зони є проектування громадського центру При якому вирішуються такі основні питання:

Кількість громадських центрів - встановляється в залежності від величини (людності) сільського населеного пункту. В селах з населенням до 5 тис. чоловік, як правило, створиться один загальноселищний громадський центр, в населених пунктах з кількістю мешканців більше 5 тис. чоловік, нарівні з загальноселищним центром можуть утворюватись підцентри місцевого (локального) значення по обслуговуванню населення жилих кварталів, що за умовами планувальної композиції віддалені на відстань більше 3 км віл загальноселищного центру.

При розміщенні громадського центру (центрів) необхідно враховувати такі основні вимоги:

- повинен бути добрий зв’язок між громадським центром (центрами) та під’їзними шліхами;

- до всіх частин жилої зони повинна бути найкоротша відстань, добрий зв’язок із жилими кварталами, зоною відпочинку і промисловою зоною;

- сприятливі природні умови розташування ділянки: поблизу відкритих водоймищ і зелених масивів на злегка підвищених плато або з невеликим схилом поверхні в оточенні мальовничого ландшафту місцевості і т. ін.;

- повноцінне використання існуючих громадських будівель і споруд, інженерного впорядкування;

- розвиток обґрунтованої архітектурно-планувальної композиції населеного пункту, тісний зв’язок з організацією вуличної мережі, жилої забудови та з іншими функціональними елементами.

Визначення раціонального типу просторової організації громадського центру. В залежності від конкретних умов просторова організація громадського, центру (центів) може здійснюватись за такими рішеннями:

Розширення головної вулиці - в невеликих населених пунктах (до 500 чоловік) на основі розширення головної вулиці до 30-35 м, в найбільш придатному для цього місці (у центральній частині із значно підвищеним рельєфом, перед існуючими громадськими будівлями і т. ін.);

Організація компактного простору - громадської площі, що утворена при перетинанні двох і більше вулиць. Такий громадський центр організовують в населених пунктах (з кількістю населення більше 500 чоловік), де створюються, як правило, значні по об’єму будинки багатопрофільних громадських закладів, громадська площа збільшених розмірів, система вулиць різного функціонального призначення та ін.;

Просторове подовження конфігурації - при наявності двох приблизно паралельно розташованих вулиць однакового функціонального призначення. В цьому випадку громадські будівлі розташовують по периметру простору, що забезпечує гарну доступність з боку жилих кварталів, які до них прилягають;

Системи громадських площ (майданчиків) - проектується, як правило, в найбільш великих селах (з населенням 3-5 тис. чол. і більше), з великим складом громадських закладів, будівлі яких характеризуються значними-розмірами і виразною архітектурою. Такі об’єкти розташовуються фронтально і мають біля себе функціональні майданчики, ведуча будівля в композиції забезпечується простором більших розмірів, що є основною частиною громадської площі.

"вільною" системою - доцільне при розташуванні громадського центру на березі відкритого водоймища, серед зеленого масиву, на ділянці із складним рельєфом. Характерна особливість є відсутність регулярних рішень. При розміщенні будівель, підходів до них, майданчиків різного функціонального призначення та інших об'єктів враховуються природні фактори, естетичне значення і вимоги функціональності.

Архітектурно-планувальна організація громадського центру

Визначення необхідного розміру - розмір громадської площі встановлюється в залежності від кількості населення в населеному пункті: від 500 до 1.0 тис. чол. - 0.25-0.30 га; від 1.0 до 2.0 тис. чол. - 0.30-0.50 га; від 2.0 до 3.0 тис. чол. - 0.40-0.50 га; віл 3.0 до 5.0 тис. чол. - 0.50-0.70 га; від 5.0 до 10.0 тис. чол. - 0,7-0,6 га; більше 10.0 тис. чол - до 1.0 га. Орієнтовно норма площі на одного мешканця приймається в межах 1.5-4.0 м2. Форма, конфігурація громадської площі може бути найрізноманітнішою.

При проектуванні площ чіткої геометричної форми перевага надається прямокутній співвідношенням сторін в межах від 1:1.5 до 1:1.8, а також трапецієвидні (рівнобедреній) і прямокутній. Не повинно бути надто видовжених площ.

Громадський центр - 3.1 out of 5 based on 8 votes