Призначення цифрових карт місцевості і вимоги до них

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (2 Голоса)

Цифрові карти місцевості

Цифрова карта місцевості (ЦКМ) — цифрова модель місцевості, записана на магнітний носій у встановлених структурі і кодах стосовно до визначеної математичної основи, проекції і розграфленню, прийнятих для карт, і що відповідає встановленим для конкретного використання вимогам за точністю і змістом.

Цифрові карти місцевості призначені для автоматизованого вивчення й оцінки місцевості, виконання розрахунків при плануванні і проектуванні інженерних споруджень і рішення інших спеціальних задач в автоматизованих системах.

Цифрові карти місцевості повинні задовольняти наступним вимогам:

— створюватися з розподілом інформації на номенклатурні аркуші, що покривають місцевість у рамках аркушів топографічної карти масштабу 1:25000;

— створюватися в Системі координат 1942 р., у рівнокутній поперечно-циліндричній проекції Гаусса;

— забезпечувати можливість машинного визначення даних про місце розташування об'єктів і їхніх характеристик;

— включати цифрові значення кількісних, якісних характеристик і кодів об'єктів у Єдиній системі класифікації і кодування картографічної інформації;

— мати класифікацію об'єктів і елементів місцевості, що відповідають класифікації, прийнятої для українських топографічних карт масштабів 1:25000 і 1:50000;

— мати сумарну середню квадратичну помилку взаємного планового положення твердих контурів у межах номенклатурного аркуша ЦКМ не більш 50м; сумарну середню квадратичну помилку положення горизонталей по висоті не більш:

5м — для менш пересічних районів;

10м — для середньо пересічних районів;

20 м — для більш пересічних районів;

— додавати до масивів даних відповідних елементів змісту топографічної карти службово-довідкову інформацію (основні характеристики цифрової карти місцевості, наприклад: номенклатуру, грифа таємності, теоретичні розміри рамки аркуша топографічної карти, характеристики помилок цифрової інформації в плані і за висотою тощо);

— мати структуру уявлення інформації ЦКМ, що забезпечує можливість внесення змін і доповнень без перекручування наявних даних і погіршення їх точнісних характеристик.

Перелік об'єктів місцевості, що входять в цифрову карту, встановлюється в редакційних указівках (завданні).

Призначення цифрових карт місцевості і вимоги до них - 4.0 out of 5 based on 2 votes