Редагування цифрових карт місцевості

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Редагування цифрових карт

Редагування ЦКМ — це система керівництва процесами по створенню цифрових карт місцевості, заснована на вимогах, пропонованих до них, і технології їхнього виготовлення.

Мета і зміст редакційних робіт

Метою редагування створюваних цифрових карт місцевості є забезпечення їхньої високої якості для того, щоб ЦКМ найбільше повно відповідали своєму призначенню і пропонованим до них вимогам при мінімальних витратах часу, сил і засобів на їхнє виготовлення.

Редагування здійснюється на всіх етапах створення ЦКМ і включає:

— редакційно-підготовчі роботи;

— редагування в процесі підготовки вихідних картографічних матеріалів до цифрування, перетворення картографічної інформації в цифрову форму, обробки цифрової картографічної інформації і формування номенклатурного аркуша ЦКМ;

— перевірку і приймання закінчених видів робіт і готової продукції.

Редагування повинне забезпечувати високу якість ЦКМ;

При підготовці до цифрування з використанням графічного методу розподілу вихідної карти на номенклатурні аркуші ЦКМ рамки аркушів карти масштабу 1:25000 креслиться безпосередньо на вихідному картографічному матеріалі. Якщо зробити це не є можливим, рамки наносяться на оригінал службової інформації тушшю червоного кольору. Над рамкою аркуша вказуються код номенклатури, номер сегмента і номер оригіналу службової інформації. На нескладні за змістом аркуші карти на одній основі допускається підготовка декількох сегментів, які виділяються різним кольором. У зарамковому оформленні в цьому випадку вказуються елементи змісту, підготовлені до цифрування на даному пластику.

Нумерація об'єктів кожного сегмента повинна починатися з 1. Всі об'єкти, відображувані на цифрових картах місцевості, поділяються за характером локалізації на три групи: точкові, лінійні і майданні.

До точкового належать об'єкти, що мають розміри 50Х50м і менше. Положенню точкового об'єкта на місцевості відповідає головна точка позамасштабного умовного знака, що зображує його на карті.

До лінійних об'єктів належать лінійно-протяжні об'єкти, що мають ширину 50 м і менше, а також ізолінії. Положенню лінійного об'єкта на місцевості відповідає осьова лінія умовного знака.

До майданних об'єктів належать об'єкти, що мають розміри більше 50Х50м.

Цифрування майданних об'єктів відбувається за їх контурами. Якщо зображення майданного об'єкта перетинається рамкою аркуша карти, то за його межу приймається відрізок рамки на цій ділянці. Майданні об'єкти, зображені на топографічній карті без контуру, цифруються за лінією, що наноситься на оригінал службової інформації синім кольором по зовнішньому контурі малюнка умовних знаків цих об'єктів. На оригінал службової інформації також переносяться об'єкти, що належать до підготовлюваного сегмента, але зображені на інших оригіналах (наприклад, соляні розробки в сегменті 5, зображувані на оригіналі гідрографії).

Точкові об'єкти виділяються на оригіналах службової інформації колами синього кольору діаметром 2—3 мм із розривом у місці підпису висоти. Виділені точкові об'єкти нумеруються, починаючи з північно-західного кута аркуша карти, зліва праворуч і зверху вниз уздовж ліній кілометрової сітки. Номера об'єктів підписуються чорним кольором.

Об'єкт вихідної карти, що складається з ділянок з різними характеристиками, при підготовці до цифрування розділяється на об'єкти цифрової карти місцевості так, щоб у межах кожного з них характеристики були постійними. Як розмежування між такими об'єктами приймається середина відрізка, укладеного між підписами, що містять різні характеристики.

Підготовка до цифрування лінійних і майданних об'єктів відбувається наступним чином:

— визначається напрямок цифрування підготовлюваного об'єкта, наноситься і нумерується точка початку цифрування (для майданних і замкнутих лінійних об'єктів точка початку цифрування є одночасно точкою закінчення цифрування);

— у місцях, де напрямок цифрування не може бути однозначно встановлено оператором (наприклад, на замкнутому об'єкті), поруч із початковою точкою на оригінал службової інформації наноситься стрілка, що вказує цей напрямок;

— візуально простежується об'єкт (контур майданного об'єкта) на вихідному картографічному матеріалі, і в місцях розривів і складних перетинань ліній зображення об'єкта піднімається на оригіналі службової інформації блакитним кольором;

— визначається і наноситься точка кінця цифрування об'єкта. Основною вимогою до вибору послідовності нумерації об'єктів є забезпечення мінімальних витрат часу оператором на пошук наступних для цифрування об'єкта.

Вибір напрямку цифрування лінійних і майданних об'єктів визначається наступними правилами:

— при зчитуванні контуру майданного об'єкта сам об'єкт повинен знаходитися ліворуч;

— початкові точки цифрування майданних і лінійних об'єктів, що виходять на рамку аркуша карти, вибираються на рамці таким чином, щоб цифрування вироблялося від рамки;

— при зчитуванні лінійних об'єктів рельєфу (горизонталей, обривів, кар'єрів і т. п.) праворуч висота земної поверхні повинна бути менше їхньої висоти;

— при зчитуванні берегової лінії водна поверхня повинна знаходитися праворуч;

Редагування цифрових карт місцевості - 4.0 out of 5 based on 1 vote