Промислові, сільськогосподарські об'єкти та дорожня мережа на цифровій карті

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Промислові, сільськогосподарські і соціально-культурні об'єкти як сегмент цифрової карти

При підготовці до цифрування промислових, сільськогосподарських і соціально-культурних об'єктів особлива увага звертається на правильний добір будинків і будівель, що відносяться до промислових об'єктів. Будинки і будівлі, підготовлені до цифрування в сегменті населених пунктів, у даний сегмент не включаються.

Не мають огороджень комплекси промислових, сільськогосподарських і соціально-культурних об'єктів і виділяються контуром на оригіналі службової інформації на відстані 0,2—0,3 мм від крайніх об'єктів замкнутою ламаною лінією синього кольору. Комплекси, що мають огородження, готуються до цифрування за зображенням огородження.

Спорудження комплексу, що не ввійшли до складу сегмента, готуються до цифрування як самостійні об'єкти.

У випадку, коли квартали й окремо розташовані будівлі не нумеруються, відомість кодування заповнюється за результатами цифрування.

При підготовці до цифрування відкритих соляних розробок використовується оригінал гідрографії, а для кар'єрів — оригінал рельєфу.

Дорожня мережа і дорожні спорудження як сегмент цифрової карти.

При виділенні об'єктів дорожньої мережі керуються наступними основними правилами:

— дороги готуються до цифрування в послідовності від вищого класу до нижчого (у першу чергу, починаючи з північно-західного кута аркуша карти, за ходом годинникової стрілки — дороги всіх класів, що виходять на рамку);

— на дорогах виділяються і самостійно нумеруються ділянки, що мають різні характеристики (клас, ширину, матеріал покриття; кількість шляхів або вид для залізниць);

— розрив або перетинання зображення доріг іншими умовними знаками (мостами, тунелями) не є підставою для розподілу їх на окремі об'єкти.

Якщо дорога розривається населеним пунктом і її продовження можна чітко простежити за зображенням магістральних (головних) вулиць, вона продовжується на оригіналі службової інформації через населений пункт за його зображенням. Якщо до даного населеного пункту підходить дорога і не виходить з нього, вона продовжується до перетинання з головною вулицею.

Ділянкам доріг довжиною менш 3см, що не мають підписів характеристик, можуть бути дані характеристики дороги, що примикає, такого ж класу.

При простежуванні доріг від початкової точки до кінцевої в місцях їх перетинання і примикання, а також у місцях розривів умовними знаками дорожніх споруджень даються стрілки синього кольору, що вказують подальший напрямок цифрування. Місце розташування підготовлюваних до цифрування доріг у населених пунктах указується на оригіналі службової інформації лініями синього кольору.

Дорожні спорудження готуються до цифрування після нумерації всіх доріг послідовно для кожної дороги.

При підготовці до цифрування характерних ділянок доріг (наприклад, з великими ухилами) початок і кінець таких ділянок позначаються штрихами червоного кольору, що наносяться перпендикулярно осі дороги. Для позначення характерних ділянок, що мають точковий характер локалізації, застосовується один такий штрих.

Насипи (дороги по дамбах) і виїмки готуються до цифрування як двосторонні, так і однобічні. Двосторонні насипи і виїмки готуються до цифрування по осьовій лінії умовного знака дороги, напрямок їх цифрування довільний, а для однобічних воно вибирається так, щоб зубчики умовного знака знаходилися праворуч.

У випадку великого графічного навантаження (на розв'язках доріг із з'їздами, шляхопроводами і насипами) об'єкти для кращого знаходження їх при цифрування можуть виділятися на оригіналі службової інформації різними кольорами. Зразок оформлення оригіналу службової інформації сегмента 6 приведений у додатку.

Промислові, сільськогосподарські об'єкти та дорожня мережа на цифровій карті - 4.0 out of 5 based on 1 vote