Геодезичні пункти

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Умовні знаки для топографічної карти

ГЕОДЕЗИЧНІ ПУНКТИ

Таблиця 1 .

    Умовні знаки.
   

1

2

Пункти державної геодезичної мережі (в чисельнику дробу - позначка центру, в знаменнику - позначка землі; ліворуч від знака - назва пункту)

(* [21-24]

Пункти державної геодезичної мережі [21-25]: 1) на курганах (цифри ліворуч - висоти курганів в метрах)

2) на скелях останцях (цифри ліворуч - висоти останців у метрах)

3) на будівлях (цифри та букви - характеристики будівель)

Пункти державної геодезичної мережі. Пункти державної геодезичної мережі:  1) на курганах  2) на скелях останцях  3) на будівлях.

Таблица 2

    Умовні знаки.
   

3

4

*

5

*

*

*

*

Пункти геодезичних мере згущення та їх номери

[21726-30]

Пункти геодезичних мере; згущення [21,26-30]:

1) на курганах (цифри знизу висоти курганів у метрах)

2) на скелях-останцях (варіанти підписів:

Біля лівого верхнього знака в чисельнику дробу - номер пункту, в знаменнику - позначка центру; біля решти в чисельнику дробу-позначка центру, в знаменнику - позначка землі, внизу - висота останця в метрах, ліворуч - номер пункт;

3) у стінах будівель

Точки планових зйомочних мереж [21,31-33]:

1) тривалого закріплення на місцевості

2) тимчасового закріплення на місцевості

3) у стінах будівель

4) на кутах капітальних будівель (координовані кути)

 

Пункти геодезичних мере; згущення : 1) на курганах (цифри знизу висоти курганів у метрах), 2) на скелях-останцях; 3) у стінах будівель. Точки планових зйомочних мереж : 1) тривалого закріплення на місцевості; 2) тимчасового закріплення на місцевості; 3) у стінах будівель; 4) на кутах капітальних будівель (координовані кути).

 

 

Таблиця 3

     
   

6

7

8

*

9

*

10

*

Пункти орієнтирні [34]

Знаки межові - межові стовпи [35]

Стовпи закріплення проекту планування та їх номери

[36]

Пункти закріплення розмічувальних мереж для будівництва, поперечників і осей будинків та споруд [37]

Знаки нівелірні [38-43]:

1) репери фундаментальні (в чисельнику дробу - позначка головки, в знаменнику - позначка землі; ліворуч - номер знака)

2) репери ґрунтові

3) репери ґрунтові координовані

4) репери ґрунтові будівельні, тривалого закріплення

Пункти орієнтирні. Знаки межові - межові стовпи. Стовпи закріплення проекту планування та їх номери. Пункти закріплення розмічувальних мереж для будівництва, поперечників і осей будинків та споруд. Знаки нівелірні: 1) репери фундаментальні, 2) репери ґрунтові, 3) репери ґрунтові координовані,4) репери ґрунтові будівельні, тривалого закріплення.

Таблиця 4

     
   

*

*

11

5) репери та марки скельні (в Чисельнику Дробу - номер знака, в Знаменнику - Позначка головки репера або центру марки)

6) репери та марки стінні

7) репери тимчасові

Перетин ліній координатної сітки [44]

Репери та марки скельні. Репери та марки стінні. Репери тимчасові. Перетин ліній координатної сітки.

Геодезичні пункти - 5.0 out of 5 based on 1 vote