Гідрографія

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Умовні знаки для топографічної карти

ГІДРОГРАФІЯ

Таблиця 44

  Умовні знаки.  
   
 

Лінії берегові постійні та визначені [278-280]

Лінії берегові невизначені (водотоків і водойм по болотах, низинних узбережжях, у суцільних заростях очерету тощо) [280]

Позначки урізів води [281,282]:

1) за фактичними
визначеннями з датою
вимірів

2) приведені до серед
нього меженного рівня

3) Комбіновані

Лінії берегові непостійні (водотоків та водойм сезонно-пересихаючих і сезонно-водних) [280]

Позначки висот непостійних берегових ліній [283]

Лінії берегові постійні та визначені. Лінії берегові невизначені (водотоків і водойм по болотах, низинних узбережжях, у суцільних заростях очерету тощо). Позначки урізів води : 1) за фактичними визначеннями з датою вимірів 2) приведені до серед нього меженного рівня 3) Комбіновані. Лінії берегові непостійні (водотоків та водойм сезонно-пересихаючих і сезонно-водних). Позначки висот непостійних берегових ліній.

Таблиця 45

     
   
 

Місяці, коли водотоки та водойми з непостійними береговими лініями мають воду [283]

Береги обривисті з пляжем, який не виражається в масштабі плану [284,285]

Береги обривисті без пляжу [284,286-288]:

1) річок та заток шириною на плані 1,5 мм і більше

2) річок та заток шириною на плані менше 1,5 мм

3) Глибини берегових обривів у метрах

Місяці, коли водотоки та водойми з непостійними береговими лініями мають воду. Береги обривисті з пляжем, який не виражається в масштабі плану. Береги обривисті без пляжу.: 1) річок та заток шириною на плані 1,5 мм і більше 2) річок та заток шириною на плані менше 1,5 мм 3) Глибини берегових обривів у метрах.

Таблиця 46

    Умовні знаки.
 
 

Смуги берегові (осушки) припливно-відпливних морів, озер і водосховищ зі змінним рівнем (* [289-292]

1) піщані

2) мулисті

3) Глинисті

4) галько-гравійні

5) черепашкові

6) кам'янисті

7) валунні

8) скелясті

Смуги берегові (осушки) припливно-відпливних морів, озер і водосховищ зі змінним рівнем: 1) піщані 2) мулисті 3) Глинисті 4) галько-гравійні 5) черепашкові 6) кам'янисті 7) валунні 8) скелясті

При змішаному характері берегових і донних відкладів передбачається комбінування відповідних позначень.

Таблиця 47

     
 
 

Межі обсихаючих берегових смуг (нижні) (* [293]

Банки малих розмірів (цифри - Глибина в метрах) [294]

Каменів водоймах [295]:

1) надводні, розташовані групами

2) надводні окремі

3) Підводні окремі

4) обсихаючі окремі

Скелі надводні (цифри -Висота над рівнем води в метрах) [296]

Межі обсихаючих берегових смуг (нижні). Банки малих розмірів (цифри - Глибина в метрах). Каменів водоймах : 1) надводні, розташовані групами 2) надводні окремі 3) Підводні окремі 4) обсихаючі окремі . Скелі надводні (цифри -Висота над рівнем води в метрах).

Таблиця 48

     
 
 

Скупчення плавнику [297]

Рослинність водяна без розподілу за життєвими формами [298,299]

Водорості [299]

Рослинність водяна трав'яна з плаваючим листям [299]

Скупчення плавнику. Рослинність водяна без розподілу за життєвими формами. Водорості. Рослинність водяна трав'яна з плаваючим листям.

Таблиця 49

     
 
 

Рослинність водяна трав'яна з зануреним листям [299]

Рослинність водяна мохова [299]

Плантації підводні [300]

Ізобати та їх підписи (* [301,302]

Глибини водойм в метрах [301,303]

Горизонталі для зображення дна водойм (* [304]

Рослинність водяна трав'яна з зануреним листям. Рослинність водяна мохова. Плантації підводні. Ізобати та їх підписи. Глибини водойм в метрах. Горизонталі для зображення дна водойм.

Таблиця 50

     
 
 

Річки та струмки [305]:

1) ширина яких не виражається в масштабі плану

2) ширина яких виражається в масштабі плану

Характеристики водостоків [306-308]:

1) напрям і швидкість течії (м/с)

2) ширина в метрах

3) глибина в метрах та ґрунт дна при поєднанні характеристик - ширина в Чисельнику, Глибина та ґрунт – у Знаменнику)

Русла річок і струмків з чергуванням постійно-водних і пересихаючих ділянок [309]

Русла річок і струмків зі зникаючими ділянками (підземними, що розливаються по болотах тощо)

[З10]

Річки та струмки: 1) ширина яких не виражається в масштабі плану 2) ширина яких виражається в масштабі плану. Характеристики водостоків : 1) напрям і швидкість течії (м/с) 2) ширина в метрах 3) глибина в метрах та ґрунт дна при поєднанні характеристик. Русла річок і струмків з чергуванням постійно-водних і пересихаючих ділянок. Русла річок і струмків зі зникаючими ділянками (підземними, що розливаються по болотах тощо).

Таблиця 51

     
 
 

Водоспади на річках (цифРи - Висота падіння води в метрах) [311]

Пороги на річках [312]:

1) що не виражаються по довжині в масштабі плану

2) що виражаються по довжині в масштабі плану

Перекати на річках [313]

Обмілини берегові і мілини руслові (без поділу за складом ґрунтів) [314]

Озера [315]:

1) прісні

2) солоні

3) гірко-солоні

Межі і площі розливів річок і озер, водосховищ, які створюються і діючих, що не досягають рівня НПГ [316-320]

Рослинність деревно-чагарникова затоплена [321]:

1) ділянки лісу

2) окремі дерева

3) чагарники

Водоспади на річках. Пороги на річках: 1) що не виражаються по довжині в масштабі плану 2) що виражаються по довжині в масштабі плану. Перекати на річках. Обмілини берегові і мілини руслові (без поділу за складом ґрунтів). Озера: 1) прісні 2) солоні 3) гірко-солоні. Межі і площі розливів річок і озер, водосховищ, які створюються і діючих, що не досягають рівня НПГ. Рослинність деревно-чагарникова затоплена: 1) ділянки лісу 2) окремі дерева 3) чагарники

Гідрографія - 5.0 out of 5 based on 1 vote