Обєкти промислови, комунальні та сільскогосподарского виробництва

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Умовні знаки для топографічної карти.

ОБЄКТИ ПРОМИСЛОВИ, КОМУНАЛЬНІ ТА СІЛЬСКОГОСПОДАРСКОГО ВИРОБНИЦТВА.

Таблиця.

   

УМОВНІ ЗНАКИ

     

60

61

62

63

64

Будівлі виробничого призначення (заводів, фабрик, електростанцій, млинів, котелень тощо) з трубами (цифри - Висоти труб у метрах) [104-105]:

1) з трубами, що є
орієнтирами

2) з трубами, що не є
орієнтирами (друго
рядні)

Споруди баштового типу капітальні (водонапірні та силосні башти, градирні, пожежні башти тощо) [106-108]

Вишки легкого типу (спостережні, прожекторні, спортивні тощо) [109]

1) Вишки нафтові та газові. їх призначення і номери [110]

2) Факели газові [111]

Телевізійні та радіо башти, щогли, ретранслятори тощо [112]

Будівлі виробничого призначення (заводів, фабрик, електростанцій, млинів, котелень тощо) з трубами: 1) з трубами, що є орієнтирами, 2) з трубами, що не є орієнтирами (друго рядні). Споруди баштового типу капітальні (водонапірні та силосні башти, градирні, пожежні башти тощо). Вишки легкого типу (спостережні, прожекторні, спортивні тощо). Вишки нафтові та газові. Факели газові. Телевізійні та радіо башти, щогли, ретранслятори тощо.

Таблиця 17

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

65

*

66

67

68

69

70

71

*

Устя основних шахтних стовбурів [113-117]:

1) прямокутного профілю

2) круглого профілю

Спеціалізація шахт, матеріал копрів та їх висота в метрах

Устя допоміжних шахтних стовбурів та експлуатаційних шурфів [113-117]:

1) прямокутного профілю

2) круглого профілю

Устя недіючих шахтних стовбурів та експлуатаційних шурфів [113-117]:

1) прямокутного профілю

2) круглого профілю

Устя діючих штолень [113-116]

Устя недіючих штолень [113-116]

Устя обвалених шахтних стовбурів, шурфів, штолень (цифри - Глибини ям в метрах) [118]

Устя розвідувальних (пошукових) геологічних шурфів (у чисельнику Дробу - номер шурфа. в ЗнаМеннику - Позначка землі біля шурфа) [119]

Устя основних шахтних стовбурів : 1) прямокутного профілю, 2) круглого профілю. Спеціалізація шахт, матеріал копрів та їх висота в метрах. Устя допоміжних шахтних стовбурів та експлуатаційних шурфів: 1) прямокутного профілю, 2) круглого профілю. Устя недіючих шахтних стовбурів та експлуатаційних шурфів: 1) прямокутного профілю, 2) круглого профілю. Устя діючих штолень. Устя недіючих штолень. Устя обвалених шахтних стовбурів, шурфів, штолень. Устя розвідувальних (пошукових) геологічних шурфів.

Таблиця

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

72

*

73

*

74

75

76

Лінійні об'єкти геологорозвідувального призначення [120,121]:

1) лінії розвідувальних геологічних шурфів

2) лінії розвідувальних геологічних свердловин

3) Канави геологічні

4) валики уздовж геологічних канав

Свердловини розвідувально-експлуатаційні і допоміжні (нафтові, газові та ін.),їх призначення та номери - е чисельнику дробу, позначка висот - у знаменнику [120-123]:

1) свердловини глибокого буріння

2) свердловини глибиною менше 500м

3) свердловини заглушені

Свердловини, розташовані кущем [120-122,124]

Відвали породи - териконі тощо (цифри - позначки і відносні висоти в метрах) [125,126]

Розробки відкриті твердих корисних копалин (кар'єри тощо),матеріал добування (иифри - Глибини в метрах) [127-130]

Лінійні об'єкти геологорозвідувального призначення. лінії розвідувальних геологічних шурфів.лінії розвідувальних геологічних свердловин.Канави геологічні. валики уздовж геологічних канав. Свердловини розвідувально-експлуатаційні і допоміжні (нафтові, газові та ін.). свердловини глибокого буріння. свердловини глибиною менше 500м.свердловини заглушені. Свердловини, розташовані кущем. Відвали породи - териконі тощо. Розробки відкриті твердих корисних копалин (кар'єри тощо),матеріал добування.

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

77

78

79

80

81

82

 

Таблиця 19

 

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

83

*

84

*

85

86

*

Естакади технологічні та вантажні [139-141]

Крани підйомні [142,143]:

1) настінно-консольні
поворотні

2) кран-балки

3) баштові та портальні
стаціонарні

4) баштові та портальні
на рейках

5) козлові на рейках

6) мостові на естакадах

Бункери саморозвантажувальні (на промислових підприємствах) [144]

Опори металеві [145-147]:

1) стовпи та ферми мета
леві

2) стовпи фермові

Естакади технологічні та вантажні. Крани підйомні: 1) настінно-консольні поворотні, 2) кран-балки, 3) баштові та портальні стаціонарні, 4) баштові та портальні на рейках, 5) козлові на рейках, 6) мостові на естакадах. Бункери саморозвантажувальні (на промислових підприємствах). Опори металеві : 1) стовпи та ферми металеві, 2) стовпи фермові.

Таблиця 21

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

87 38

89 *

90

91

*

Опори (стовпи та ферми) залізобетонні [145-147]

Опори дерев'яні [145-147]:

1) стовпи та ферми дерев'яні

2) стовпи дерев'яні З Підкосами або відтяжками

Блискавковідводи (громовідводи) на стовпах [148]

1) Ліхтарі електричні на стовпах [149]

2) Годинники електричні на стовпах [149]

3) Електрошафи [149]

1) Прожектори на стовпах [150]

2) Прожектори карликові постійні [150]

Опори (стовпи та ферми) залізобетонні. Опори дерев'яні: 1) стовпи та ферми дерев'яні, 2) стовпи дерев'яні. Підкосами або відтяжками. Блискавковідводи (громовідводи) на стовпах. Ліхтарі електричні на стовпах. Годинники електричні на стовпах. Електрошафи. Прожектори на стовпах. Прожектори карликові постійні.

Таблиця 22

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

92

*

93

94

*

1) Підстанції електричні, їх номери [151]

2) Будки трансформа торні, їх номери [152]

Трансформатори на стовпах та на постаментах [153]

Лінії електропередачі (ЛЕП) на незабудованій території [154-162]:

1)ЛЕП високої напруги на металевих фермах (цифри - Висоти ферм в метрах, напруга ЛЕП в кВ та кількість дротів)

2)ЛЕП високої напруги на залізобетонних фермах (цифри - Висота ферм в метрах, напруга ЛЕП в кВ та кількість дротів)

3) кабельна повітряна ЛЕП високої напруги на залізобетонних та дерев'яних стовпах (цифри - Напруга ЛЕП в кВ, кількість кабелів)

4)ЛЕП низької напруги на дерев'яних та металевих стовпах (цифри -Напруга ЛЕП у вольтах, кількість дротів і провис їх у метрах)

.Підстанції електричні, їх номери. Будки трансформа торні, їх номери. Трансформатори на стовпах та на постаментах. Лінії електропередачі (ЛЕП) на незабудованій території. ЛЕП високої напруги на металевих фермах. ЛЕП високої напруги на залізобетонних фермах. Кабельна повітряна ЛЕП високої напруги на залізобетонних та дерев'яних стовпах. ЛЕП низької напруги на дерев'яних та металевих стовпах.

Таблиця

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

95

96

97

Лінії електропередачі (ЛЕП) на забудованій території [154-162]:

1) ЛЕП високої напруги на металевих фермах (цифри - Висоти
ферм в метрах)

2) ЛЕП високої напруги на дерев'яних фермах (цифри - Висоти ферм в метрах)

3) ЛЕП високої напруги на стовпах

4) кабельна повітряна ЛЕП високої напруги на стовпах

5) ЛЕП низької напруги на стовпах

Місця переходу від повітряних ЛЕП до кабельних підземних ЛЕП [163]

Електрокабелі підземні [164-169]:

1) високої напруги (закладені в траншеї)

2) кабельні стовпчики-сторожки

Лінії електропередачі (ЛЕП) на забудованій території. ЛЕП високої напруги на металевих фермах. ЛЕП високої напруги на дерев'яних фермах. ЛЕП високої напруги на стовпах. Кабельна повітряна ЛЕП високої напруги на стовпах. ЛЕП низької напруги на стовпах. Місця переходу від повітряних ЛЕП до кабельних підземних ЛЕП. Електрокабелі підземні: 1) високої напруги (закладені в траншеї), 2) кабельні стовпчики-сторожки.

Таблиця

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

*

98

*

3) низької напруги (за кладені в траншеї)

4) позначки землі і залягання кабеля

5) катодного захисту та контури заземлення

6) високої та низької напруги в блоках
(цифри - Кількість прокладок у блоці)

7) високої та низької напруги в каналах; ма
теріал каналу, колодязі оглядові, їх номери та
позначки (цифри В розриві знака - кількість
прокладок, індекси ww - Висока напруга, w - низька)

Електрокабелі підводні [164,170]:

1) високої напруги, на поверхні дна

2) низької напруги, на поверхні дна

3) високої та низької напруги, прокладені
під дном або перекриті наносами (цифри біля
стрілки - глибина від поверхні дна в метрах)

Низької напруги (за кладені в траншеї). Позначки землі і залягання кабеля. Катодного захисту та контури заземлення. Високої та низької напруги в блоках. Високої та низької напруги в каналах; матеріал каналу, колодязі оглядові. Електрокабелі підводні : 1) високої напруги, на поверхні дна, 2) низької напруги, на поверхні дна, 3) високої та низької напруги, прокладені під дном або перекриті наносами.

Таблиця 25

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

99

*

Колодязі оглядові (люки) підземних комунікацій [166,171-173]:

1) без поділу за призна
ченням

2) з поділом за призна
ченням:

На водопроводах

На каналізаційних мережах (побутові, виробничі, виробничо - зливні, умовно чистих вод, хімічно забруднених стоків тощо)

На каналізаційних мережах зливних

На дренажних трубопроводах

На газопроводах

На нафтопроводах

На тепломережах

На електрокабелях

На кабелях зв'язку і технічних засобів управління

На повітропроводах

На мазутопроводах

На бензопроводах

На попелопроводах

Колодязі оглядові (люки) підземних комунікацій: 1) без поділу за призначенням, 2) з поділом за призначенням: На водопроводах. На каналізаційних мережах. На каналізаційних мережах зливних. На дренажних трубопроводах. На газопроводах. На нафтопроводах. На тепломережах. На електрокабелях. На кабелях зв'язку і технічних засобів управління. На повітропроводах. На мазутопроводах. На бензопроводах. На попелопроводах.

Таблиця 26

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

100

*

101

102

103

104

Колодязі оглядові (люки) підземних комунікацій [174]:

1) зруйновані

2) знаходяться під асфальтом або бруківкою (замощені)

Люки підвальні [175]

Решітки стічні [189]

Ями вигрібні [176]

Трубопроводи наземні [177-182]:

1) на Ґрунті (букви - Індекси призначення трубопроводів)

2) на опорах (цифри - Висоти опор у метрах)

3) Без розподілу за при значенням

4) в коробах (підпис - Матеріал виготовлення коробу)

5) матеріал виготовлення труб та їх внутрішній діаметр у міліметрах, категорія тиску для газопроводів

6) вигини трубопроводів компенсаційні

Колодязі оглядові (люки) підземних комунікацій: 1) зруйновані, 2) знаходяться під асфальтом або бруківкою (замощені). Люки підвальні. Решітки стічні. Ями вигрібні. Трубопроводи наземні: 1) на Ґрунті, 2) на опорах, 3) Без розподілу за при значенням, 4) в коробах, 5) матеріал виготовлення труб та їх внутрішній діаметр у міліметрах, категорія тиску для газопроводів, 6) вигини трубопроводів компенсаційні.

Таблиця 27

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

105*

*

106

 

Трубопроводи підземні [177-179,183 184]:

1) трубопроводи с колодязями оглядовими (букви - Індекси призначення трубопроводів, Цифри - Номери та позначки колодязів)

2) трубопроводи прокладені поруч в одній траншеї (цифри - Кількість прокладок)

3) Напрямок течії рідини в самопливних прокладках

4) що споруджуються

5) недіючі

6) глибини залягання труб в метрах (до їх верху)

7) бункери та будки оглядові

8) ковери

9) пункти контрольно-розподільчі

Камери на трубопроводах [186]:

1) наземні, їх номери та колодязі оглядові

2) підземні, їх номери та колодязі оглядові

Трубопроводи підземні: 1) трубопроводи с колодязями оглядовими, 2) трубопроводи прокладені поруч в одній траншеї, 3) Напрямок течії рідини в самопливних прокладках, 4) що споруджуються, 5) недіючі, 6) глибини залягання труб в метрах (до їх верху), 7) бункери та будки оглядові, 8) ковери, 9) пункти контрольно-розподільчі. Камери на трубопроводах: 1) наземні, їх номери та колодязі оглядові, 2) підземні, їх номери та колодязі оглядові.

Таблиця 28

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

107

*

108

*

109

*

110

110

112

Непрохідні Для Підземних трубопроводів [177-179,187]:

1) канали та матеріал, з якого вони спорудже
ні

2) кількість та призна чення прокладок

3) Наземні камери на каналах

4) підземні камери на каналах

5) номери камер

6) колодязі оглядові

Канали напівпрохідні для підземних трубопроводів [177-179,187]

Канали прохідні для підземних трубопроводів (в розриві знака - характеристика прокладок: Ліворуч - Кількість, призначення та матеріал, праворуч - внутрішній діаметр умм [177-179,187]

Колектори загальні для підземних комунікацій (підпис - матеріал, з якого споруджено колектор) [177-1/9, 188]

Каналізація зливна відкрита [189]

Трубопроводи надводні на опорах (цифри В дужках - висоти над водою в метрах) [190]

Непрохідні Для Підземних трубопроводів: 1) канали та матеріал, з якого вони споруджені, 2) кількість та призначення прокладок, 3) Наземні камери на каналах, 4) підземні камери на каналах, 5) номери камер, 6) колодязі оглядові. Канали напівпрохідні для підземних трубопроводів. Канали прохідні для підземних трубопроводів. Колектори загальні для підземних комунікацій. Каналізація зливна відкрита. Трубопроводи надводні на опорах.

Таблиця 29

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

113

*

114

*

115

*

116

Трубопроводи підводні [191]:

1) на поверхні дна

2) прокладені під дном або перекриті наносами (цифри Біля стрілки - глибина від поверхні дна в метрах)

Лінії зв'язку і технічних засобів управління підводні кабельні [192,193]:

1) на поверхні дна

2) прокладені під дном або перекриті наносами (цифри Біля стрілки - глибина від поверхні дна в метрах)

Лінії зв'язку і технічних засобів управління підземні кабельні; колодязі оглядові, їх номери та позначки (цифри в Розриві знака - кількість прокладок) [166,167,192,194,195]

Лінії зв'язку і технічних засобів управління повітряні кабельні на незабудованій території [192, 195]

Трубопроводи підводні: 1) на поверхні дна, 2) прокладені під дном або перекриті наносами. Лінії зв'язку і технічних засобів управління підводні кабельні: 1) на поверхні дна, 2) прокладені під дном або перекриті наносами. Лінії зв'язку і технічних засобів управління підземні кабельні; колодязі оглядові, їх номери та позначки. Лінії зв'язку і технічних засобів управління повітряні кабельні на незабудованій території.

Таблиця 30

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   

117

118

*

119

*

120

121

*

122

 

Лінії зв'язку і технічних засобів управління повітряні дротяні на незабудованій території (цифри - Кількість дротів)

[192,195,196]

Лінії зв'язку і технічних засобів управління повітряні дротяні на забудованій території [192,195,196]

Місця переходів від повітряних ліній зв'язку і технічних засобів управління до кабельних підземних [197]

1) Будки телефонні поза будинками [198]

2) Шкафи телефонні розподільчі [198]

Станції метеорологічні [199]

Лінії зв'язку і технічних засобів управління повітряні дротяні на незабудованій території. Лінії зв'язку і технічних засобів управління повітряні дротяні на забудованій території. Місця переходів від повітряних ліній зв'язку і технічних засобів управління до кабельних підземних. Будки телефонні поза будинками. Шкафи телефонні розподільчі. Станції метеорологічні.

Таблиця 31

   

УМОВНІ ЗНАКИ

   
 

Двигуни вітряні [200]

Вітряки [200]:

1) кам'яні

2) дерев'яні

1) Млини водяні [200]

2) Лісопильні водяні
[200]

Пасіки [199]

Загони для тварин [199]

Печі для випалювання вапна, деревного вугілля [200]

Двигуни вітряні. Вітряки : 1) кам'яні, 2) дерев'яні. Млини водяні. Лісопильні водяні. Пасіки. Загони для тварин. Печі для випалювання вапна, деревного вугілля.

 

11

   

УМОВНІ ЗНАКИ

 
 

Для силосу, сінажу [201]:

1) ями і траншеї

2) ями і траншеї бетоновані

3) майданчики зі стінками

Відкриті склади вугілля, торфу, піску тощо; кавальєри-відвали грунту вирівняні (цифри - Висоти в метрах) [202-204]

1) Звалища [202,206]

2) Ділянки, покриті відходами промислових підприємств [202,205]

1) Пустирі [202,207] 2) Майданчики будівельні 1202,208]

Ділянки зі зритою поверхнею [202,209]

Вали корчування (цифри -Висоти в метрах) [202,210]

Для силосу, сінажу: 1) ями і траншеї, 2) ями і траншеї бетоновані, 3) майданчики зі стінками. Відкриті склади вугілля, торфу, піску тощо; кавальєри-відвали грунту вирівняні. Звалища. Ділянки, покриті відходами промислових підприємств. Пустирі. Майданчики будівельні. Ділянки зі зритою поверхнею. Вали корчування.

 

Обєкти промислови, комунальні та сільскогосподарского виробництва - 5.0 out of 5 based on 1 vote