Макети для розчленованої ретуші негативів і заливальних елементів

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

Українські топографічні й оглядово-топографічні карти видаються багатоколірними. Очевидно, що для такого видання необхідно мати кілька друкованих форм, а саме стільки, скільки фарб прийнято для друкування даної карти. Наприклад, для друкування карти, що видається в сімох фарбах, потрібно сім друкованих форм.

Розрізняють друковані форми для штрихових елементів і фонові друковані форми.

Для одержання необхідної кількості штрихових друкованих форм із видавничого оригіналу (штрихового) виготовляється відповідне число негативів, на яких потім виробляється так названа розчленована ретуш. Вона полягає в тому, що на кожнім негативі світлонепроникною ретушованою фарбою покриваються всі штрихові елементи карти, крім одного, що друкується тією або іншою фарбою. Так на одному негативі будуть залишені не зафарбованими штрихові елементи, що друкуються чорною фарбою («контур»), на іншому — коричневою («рельєф»), на третьому — синьою («води») і так далі. З підготовлених у такий спосіб негативів виготовляються на спеціально оброблених алюмінієвих пластинах друковані форми для штрихових елементів.

Фонові друковані форми також готуються окремо для кожної фарби. Для цього беруть необхідну кількість алюмінієвих пластин і копіюють на них зображення з негатива видавничого оригіналу (штрихового).

Потім ділянки, призначені під «заливання» тією або іншою фарбою, піддають хімічній обробці, у результаті чого вони стають сприйнятливими до жирної друкованої фарби. Нарешті, при необхідності наносять на відповідні ділянки друкованої форми сітки і також роблять їх сприйнятливими до жирної фарби. Сітки зазвичай наносять світлокопіювальним способом зі спеціальних негативів.

Таким чином, поділ елементів карти за кольорами відбувається в процесі підготовки її до друку.

Для того щоб полегшити поділ елементів карти за кольорами і виключити можливі помилки при виконанні цієї роботи, додатково до видавничого оригіналу необхідно мати будь-який кольоровий оригінал. Таким оригіналом може бути або складальний оригінал карти, або макети для розчленованої ретуші негативів і «заливальних» елементів, що виготовляються спеціально. Одна з переваг нових методів підготовки карти до видання гравіюванням або кресленням на пластиках і полягає в тому, що тут цілком виключається такий трудомісткий процес, як розчленована ретуш негативів. Друкована форма для кожного штрихового елемента, що друкується тією або іншою фарбою, виготовляється безпосередньо з відповідного оригіналу, награвірованого або накресленого на пластику. Очевидно, що при цьому відпадає необхідність і у виготовленні макетів для розчленованої ретуші негативів.

Практикою встановлено, що при виданні нескладних за змістом аркушів топографічних і оглядово-топографічних карт усіх масштабів для виконання розчленованої ретуші негативів і одержання фонових друкованих форм можна використовувати їхні складальні оригінали. У цих випадках після виготовлення видавничих оригіналів на складальних оригіналах видаляється синє зображення і підсилюється зафарбування полотна шосейних і поліпшених ґрунтових доріг, кварталів населених пунктів, водних просторів і площ лісів. Додатково до цього зафарбовуються жовтою фарбою площі низькорослої деревної рослинності (карликові ліси, суцільні чагарники, виноградники тощо) і буреломів, що друкуються при виданні зеленою сіткою. Ці площі зафарбовуються в тому випадку, якщо при складанні карти для їхнього показу не застосовувалося фонове зафарбування.

Синє зображення зі складальних оригіналів видаляється шляхом обприскування їх десятипроцентним розчином щавлевокислого калію.

Для того, щоб при посиленні фонового зафарбування окремих ділянок оригіналу (наприклад, площ лісів) уникнути розмазування фарб, якими накреслені на них різні елементи (ріки, горизонталі тощо), ці ділянки попередньо покриваються запобіжним розчином, складеним за рецептом:

Ацетон.................................................................................. 100 г

Целулоїд або очищена від емульсії фотоплівка...………….......3 г

Підготовлені в такий спосіб складальні оригінали відокремлюються від твердої основи і передаються як макети у видання разом із видавничими оригіналами.

При виданні особливо складних аркушів топографічних і оглядово-топографічних карт усіх масштабів, а також всіх аркушів, підготовлених до видання без відпрацьовування складального оригіналу, для виконання розчленованої ретуші негативів і виготовлення фонових друкованих форм необхідно мати макети.

Для аркушів карт масштабів 1:25000—1:200000 і 1:1000000 зазвичай потрібно один сполучений або два роздільних макети (макет гідрографії і рельєфу, макет доріг і рослинного покриву). Для аркушів карти масштабу 1: 500 000, крім того, потрібно ще макет так названої «гіпсопідкладки», використовуваний при виданні цих аркушів з гіпсометричним розфарбуванням рельєфу.

Макети виготовляються в масштабі видання карти на синіх копіях

Копії отримані на картографічному папері з відкоректованого і виправленого видавничого оригіналу. На них яскравими, що різко відрізняються один від одного кольорами зображуються всі елементи карти, що друкуються різними фарбами, крім друкованих чорною фарбою і горизонталей. Так на макеті гідрографії і рельєфу :

— рожевим кольором — площі водних просторів (зафарбування смуги уздовж берегової лінії шириною 2—3 см);

— червоним кольором — елементи гідрографії;

— коричневим кольором — елементи рельєфу, що не виражаються горизонталями;

— яскраво-жовтим кольором — льодовики.

На макеті доріг і рослинного покриву зображується:

— жовтогарячим кольором — полотно шосейних доріг і суцільно забудовані вогнестійкі квартали населених пунктів;

— жовтим кольором — полотно поліпшених ґрунтових доріг і суцільно забудовані не вогнестійкі квартали населених пунктів;

— зеленим кольором — площі лісів, садів і плантацій з деревною рослинністю;

— фіолетовим кольором — площі низькорослої деревної рослинності (карликові ліси, поросль лісу, лісові розплідники і молоді посадки лісу, суцільні чагарники, стланик, саксаул, бамбук, виноградники, ягідні і змішані сади, чайні, плантації хмелю) і площі бурелому;

— зеленими точками — перехід від лісу до рідколісся.

Кольори фарб, застосовуваних при виготовленні макетів, підібрані з таким розрахунком, щоб дрібні об'єкти (малі озера, ріки, вимоїни) зафарбовувалися на них найбільше виразно і яскраво. Підйом на макетах таких елементів, як обриви, вимоїни, яри, робиться для того, щоб відокремити їх від насипів, виїмок, курганів. Останні, як відомо, при виданні друкуються чорною фарбою, а тому повинні бути залишені не зафарбованими на негативі «контур», тоді як перші друкуються коричневою фарбою й залишаються не зафарбованими на негативі «рельєф».

При виготовленні макетів рекомендується спочатку зробити зафарбування площ «заливальних» елементів, а потім уже приступати до підйому штрихових елементів карти. У зарамковому оформленні макетів містяться: номенклатура аркуша, назва макета і прийняті на макеті умовні позначки з поясненнями до них.

Зведення макетів виконуються і підписуються в порядку, передбаченому для видавничих оригіналів.

Складання макетів для розчленованої ретуші і «заливальних» елементів є відповідальною справою, що вимагає великої уваги від виконавця. Пропуск на макеті якого-небудь об'єкта спричинить за собою пропуск його при ретуші на негативі і, отже, призведе до друкування його при виданні карти невідповідним кольором.

Коректура макетів відбувається шляхом ретельного звірення їх зі складальним оригіналом; перевіряються макети обов'язково за елементом змісту карти, показуваним на макетах, причому приблизно в тому порядку, у якому вони відпрацьовуються при складанні.

Макети для розчленованої ретуші і «заливальних» елементів передаються у видання разом з видавничими оригіналами і служать керівними документами при виданні карти.

На цьому закінчується третій етап створення карти — підготовка карти до видання.

Макети для розчленованої ретуші негативів і заливальних елементів - 4.0 out of 5 based on 1 vote