Задачи по "Інженерної геодезії"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 Голоса)

88.

Задача. Обчислити фактичну та допустиму кутові нев`язки полігону, якщо сума його Восьми кутів дорівнює ...°..¢. (Вимірювання кутів проводилось теодолітом Т30).

89.

Задача. Визначте масштаб та висоту перерізу рельєфу даного фрагмента топокарти. Назвіть основні форми рельєфу та вкажіть у яких квадратах вони знаходяться

90.

Задача. Обчислити прирости координат лінії, якщо відомі довжина її горизонтальної проекції D=.... та дирекційний кутA=...°..¢.

91.

Задача. Магнітний азимут лінії Ам=...°..¢, Схилення магнітної стрілки західне D=..°..¢. Обчислити справжній румб лінії. Привести схему.

92.

Задача. Визначте відстань до точки нульових робіт та її висоту, якщо робочі висоти дорівнюють: Hпк4 = ... м, Hпк5 = ... м, проектна висота ПК4: H пк4 =... м, А ухил проектної лінії І=.... Приведіть схему.

93.

Задача. Визначити основні елементи та головні точки кривої, якщо відомі величина кута повороту A=..°..¢, радіус кривої R=... м, а вершина кута повороту знаходиться на ПК....

94.

Задача. Обчислити внутрішній правий по ходу кут полігону B2, якщо румби ліній, що його утворюють, відповідно дорівнюють: R1-2=...°, а R2-3=...°.

95.

Задача. Визначити кут нахилу лінії CD, розміщеної у північно-західній частині карти. Визначте висоту точки D. Назвіть умовні знаки шляхів сполучення, зображених на даному фрагменті карти, та приведіть їх характеристику.

96.

Задача. Визначте румб лінії 12-13 за відомими координатами її початку та кінця:

X12=... м; Y12= ... м; X13=... м; Y13=... м.

97.

Задача. Обчислити дирекційний кут лінії A1-2 , якщо азимут А1-2= ...°..¢, зближення меридіанів східне C= ... .

98.

Задача. Магнітний азимут лінії Ам=...°..¢, схилення магнітної стрілки східне D=...¢. Знайти істинний азимут лінії. Привести схему.

99.

Задача. Назвіть, яка з чотирьох зображених на фрагменті карти ліній AB, CD, KL, MN є лінією водозбору та визначте її ухил.

100.

Задача. Обчислити фактичну та допустиму нев`язки тахеометричного ходу, що опирається на репери 3 та 13, якщо сума середніх перевищень по ходу SHсер.=... м; висоти реперів HRp3 =... м; HRp13=... м; довжина ходу S=... м; кількість станцій N=...

101.

Задача. Визначити висоту рейкової точки при тахеометричній зйомці, якщо висота приладу I=... м; висота візування V=... м; кут нахилу C=... відстань від станції до точки s=... м; висота станції Hст.=... м.

102.

Задача. Обчислити магнітний азимут лінії полігону А2-3, якщо магнітний румб попередньої лінії R1-2 -..., а внутрішні праві по ходу кути дорівнюють: B2=...°..¢; B3=...°..¢ . Привести схему.

103.

Задача. Обчислити горизонтальну проекцію лінії 2-3, що складається з двох відрізків: перший від 0 до ... м з кутом нахилу ...°, другий - від ... До ... м з кутом нахилу..°. Привести схему.

104.

Задача. При допустимій кутовій нев`язці ув`язати кути полігону: B1=...°..¢ ; B2=...°..¢ ; B3=...°..¢ ; B4=...°..¢ ; B5=...°..¢ ; B 6=...°..¢. (Вимірювання кутів проводилось теодолітом Т30).

105.

Задача. Обчислити магнітний румб лінії 2-3, якщо істинний (географічний) азимут лінії 1-2 Дорівнює А1-2=...°..¢ , схилення магнітної стрілки східне D=..°..¢ , а внутрішній правий за ходом кут B2=...°..¢. Привести схему.

106.

Задача. Відкладіть лінію довжиною ... м на плані масштабу 1:..., користуючись масштабною лінійкою. Вкажіть точність масштабу плану.

107.

Задача. Що характеризують цифрові підписи у північно-східній частині карти: 18°07¢30¢¢; 54° та 6073. Наведіть кількісну та якісну характеристики умовних

45¢

Знаків об`єктів гідрографії на топокарті.

108.

Задача. Визначте висоту точки А, розміщеної у квадраті 12-13; 66-67 топокарти. Дайте характеристику рослинності, зображеної на даному фрагменті карти.

109.

Задача. На профілі проведено проектну лінію одного ухилу від ПК0 до ПК6. Проектна висота початку лінії Нпк0=... м , кінця - Нпк6=... м. Визначити ухил лінії та проектні висоти ПК2 та ПК2+50.

110.

Задача. Обчислити висоту проміжної точки ПК4+21 при геометричному нівелюванні, якщо Нпк4=... м ; Нпк5=... м ; задні відліки на ПК4 по чорній та червоній сторонах рейки відповідно ... та ..., а проміжний відлік на ПК4+21 становить .....

111.

Задача. Обчислити прямий магнітний румб лінії 2-3, якщо її зворотній азимут

А3-2=...°..¢. Привести схему.

112.

Задача. Визначте масштаб топокарти, висоту перерізу рельєфу та географічні

Координати точки А перетину доріг у квадраті 09-10; 73-74.

113.

Задача. Обчислити фактичну та допустиму кутові нев`язки діагонального ходу, якщо сума виміряних чотирьох його кутів дорівнює SB=...°..¢ , дирекційні кути ліній, на які він опирається, відповідно A1-2=...°..¢; A5-6=...°..¢. (Вимірювання кутів проводилось теодолітом Т30).

114.

Задача. Обчислити абсолютну та відносну нев`язки приростів координат зімкнутого полігону, якщо fx=SDX=...м; fy=SDY=...м, а периметр Р=... м.

115.

Задача. Визначити фактичну та допустиму нев`язки нівелірного ходу довжиною ... м, що опирається на репери з висотами: HRp3 =... м; HRp13=... м при сумі середніх перевищень SHсер.=... мм.

116.

Задача. Дайте класифікацію умовних знаків даного фрагменту топокарти. Приведіть приклади, розшифруйте їх характеристику. Що означають цифри у південно-східній частині карти 18°07¢30¢¢; 54° ?

45¢

117.

Задача. Визначте “місце нуля” (МО) та кут нахилу між станціями I Та II тахеометричного ходу, якщо відліки на Ст. II по вертикальному крузі склали: при крузі праворуч (КП): ...°..¢ , при крузі ліворуч (КЛ): ...°..¢

Задачи по "Інженерної геодезії" - 5.0 out of 5 based on 2 votes