Урівнювання теодолітних ходів способом вузлової точки

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

Міністерство аграрної політики України.

Факультет інженерів землевпорядкування

Кафедра геодезії та планування сільських населеных місць

Урівнювання теодолітних ходів способом вузлової точки

Виконав студент ІІ к. гр. ФІЗ:

Перевірив:

Харків 20.........р.

№ точ.

Внутрішні кути

Дирекці

Рум би

Горизон

Приростки

Координат

 

Вимерян-

Виправлен

йні кути

 

пролож.

Вирахувані

Ув’язні

       
 

ні

     

лінй

±

±

DY

±

±

DY

±

±

DY

1

2

3

4

5

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   


Кафедра геодезії

Відомість

Вируахуванна площ угідь планіметром № ціна поділк довжина ричага

врахував студент факультету курс група бригада

№к

Назва угідь

Відліки

Різниця

Сере-днє з

Площа

га

Коефіці

Вкраплені конту-ри

Чисті розмі-

         

о

н

т.

 

планім

етра

відліків

відліків

Неув’язка

Поправки

Ув’яза-ні

єнт

поправ.

       

ри

пло- шин

 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

№к

Назва угідь

Відліки

Різниця

Сере-днє з

Площа

га

Коефіці

Вкраплені конту-ри

Чисті розмі-

о

н

т.

 

планім

етра

відліків

відліків

Неув’язка

Поправки

Ув’яза-ні

єнт

поправ.

       

ри

пло- рин

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

Виконав

Перевірив

Кафедра геодезії

Буссольне зніманн.

Журнал буссольного знімання.

то

чо

к

Виміряні ази-мути магнітні Am

Нахил

стрел.

d

Азиму-ти истин-ні

Румби

истин-ні

Вимі-ряні длині

ліній

Кут

нахилу

g

Поп-равки з нахилу

Гори-зонта-льне проложення

Внутрішні кути

b

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

* див. індивідульне завдання.

Абрис

:

Урівнювання теодолітних ходів способом вузлової точки - 5.0 out of 5 based on 1 vote