Журнал досліджень та перевірок геодезичних приладів

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.44 (9 Голоса)

Міністерство аграрної політики України

 

Кафедра землевпорядкування та геодезії

Журнал досліджень та перевірок геодезичних приладів

 

Проведених бригадою _____курсу

______групи __________факультету

У складі :_______________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Перевірив: ___________________

Сімферополь – 20 рік

Розглянуті основні геодезичні прилади, за допомогою яких виконуються різні завдання учбового курсу „Геодезія”. Журнал досліджень та перевірок геодезичних приладів містить будову, дослідження та основні повірки приладу. Розкривається основна мета, порядок і методика виконання кожної повірки. Кожна повірка закінчується висновком. Розрахован для студенті

 

І. Дослідження теодоліта________№______

Результати загального огляду теодоліта (стан приладу, окремих його деталей та штатива; обертання алідади горизонтального круга; лімбів горизон-тального та вертикального кругів, труби; паралакс поділок на горизонтальному та вертикальному кругах, шліфовка внутрішніх поверхонь ампул рівней; сталість інструмента і т.ін)

___________________________________________________________________

 1. Перевірки та юстировка теодоліта _____№_____

 

 1. Перевірка рівней на алідаді горизонтального круга

п

\

п

Відхилення бульбашки рівня

На скільки виправили

Прізвище спостерігача

після встановлення його паралельно двом підйомним гвинтам

після повороту на 180°

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

Висновок__________________________________________________________________________

 1. Перевірка взаємного положення візирної вісі труби та вісі обертання труби (Візуємо на віддалену точку розташовану на висоті приладу).

№№ п/п

Відліки по ГК

Колімаційна помилка

 

 

Прізвище спостерігача

КЛ

ал

КП

ап

Визначення колімаційної помилки

1.

       

2.

       

Після виправлення

1.

       

2.

       

Сср.=_________

Висновок:____________________________________________________________________________

 1. Перевірка взаємного положення вісі обертання труби та вісі обертання приладу. (Візуємо на точку, розташовану під кутом нахилу n»30°).

№№п/п

Відліки по ГК

ап-ал

Відліки по ВК

n=КП-КЛ

2

i= 57°.3(ап+ал)

2

Прізвище спостерігача

КП (ап)

КЛ (ал)

КП

КЛ

                 
                 
                 
                 

Висновок:______________________________________________________

_____________________________________________________________

 1. Перевірка положення сітки ниток зорової труби

____________________________________________________

Висновок____________________________________________________

Схематичне креслення

 

 1. Визначення місця нуля (МО) вертикального круга теодоліту та приведення його до нуля.

№№ визначень

Відліки по ГК

МО= КЛ+КП

2

Прізвище спостерігача

КЛ

КП

Визначення МО

1.

       

2.

       

Після приведення МО до нуля

1.

       

2.

       

МОсеред =___________

Висновок______________________________________________________

 1. Визначення постійної складової ниткового віддалеміра

№№ точок

Відстані виміряні

С=d-cl

мірною

стрічкою

d

віддалеміром

прямий хід

зворотній хід

середнє значення

           
           
           
           
 
   

 Зауваження про роботу інструменту в польових умовах ________________________________________________________

________________________________________________________

Робота прийнята ,, _____’’ ________ 200__року.

Керівник______________________

ІІІ. Стрічка землемірна штриховаЛЗ-20 №______

Польовий компаратор довжиною______м виміряний двічі: прямо_________м та у зворотньому напрямку _____м.

Середній результат L=______м.

І. Дослідження теодоліта________№______

Результати загального огляду теодоліта (стан приладу, окремих його деталей та штатива; обертання алідади горизонтального круга; лімбів горизон-тального та вертикального кругів, труби; паралакс поділок на горизонтальному та вертикальному кругах, шліфовка внутрішніх поверхонь ампул рівней; сталість інструмента і т.ін)

_______________________________________________________________________________

2.Визначення точності відлікового пристрою горизонтального круга:

1) Штриховий мікроскоп: Ціна поділки лімба, l=

Точність відліку t = 0.1l=

2) Шкаловий мікроскоп : ціна поділки лімба, l= ;

ціна поділки шкали m= ; точність відліку t=0.1m=

Визначення рену r= Sk - l

Установки алідади

Відліки по кінцю шкали Sк

Рен

r= Sк - l

   

90°

   

180°

   

270°

   
     

 

(Якщо середній рен то прилад потрібно юстирувати в майстерні.)

 

3) Верньєр: ціна поділки лімба l=____;

число поділок верньєра n+1=______; точність верньєра =_____.

 1. Визначення ексцентриситета алідади горизонтального круга

Для теодолітів з одним відліковим пристроєм при горизонтальному крузі тре-ба вибрати чітко видиму точку на висоті приладу, виставити відлік близький до 0° на цю точку і взяти відлік на неї при КЛ і КП. Повторити визначення, змінюючи установки лімба ГК на 90°. Результати записати в таблицю.

№№ ви-зна-чень

Відліки по ГК

Різниці

d = КЛ - КП

Вплив ексцен-триситету

e=0,5(d –2c)

Прізвище спостерігача

КЛ

КП

         

90°

         

180°

         

270°

         
     

S=

   

=

 Визначення збільшення труби по рейці

№№ визначень

Число поділок на рейці

Збільшення труби

 

Прізвище спостерігача

видимих в трубу

N

видимих неозброєним оком n

 

1

       

2

       

3

       

4

       

uср=_________

 1. Визначення поля зору труби по горизонтальному кругу

№№ ви-зна-чень

Відлік по ГК

Поле зору труби

e = Lл –Lпр

Прізвище спостерігача

Правий край поля зору труби

L пр

Лівий край поля зору труби

1

       

2

       

3

       

4

       
   

S=

   

eср= _________

II.Перевірки та юстировка теодоліта _____№_____

 

 1. Перевірка рівней на алідаді горизонтального круга

п

\

п

Відхилення бульбашки рівня

На скільки виправили

Прізвище спостерігача

після встановлення його паралельно двом підйомним гвинтам

після повороту на 180°

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

Висновок_____________________________________________________________________________

 1. Перевірка взаємного положення візирної вісі труби та вісі обертання труби (Візуємо на віддалену точку розташовану на висоті приладу).

№№ п/п

Відліки по ГК

Колімаційна помилка

 

 

Прізвище спостерігача

КЛ

ал

КП

ап

Визначення колімаційної помилки

1.

       

2.

       

Після виправлення

1.

       

2.

       

Сср.=_________

Висновок:_____________________________________________________________________________

 1. Перевірка взаємного положення вісі обертання труби та вісі обертання приладу. (Візуємо на точку, розташовану під кутом нахилу n»30°).

№№п/п

Відліки по ГК

ап-ал

Відліки по ВК

n=КП-КЛ

2

i= 57°.3(ап+ал)

2

Прізвище спостерігача

КП (ап)

КЛ (ал)

КП

КЛ

                 
                 
                 
                 

Висновок:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ___

 1. Перевірка положення сітки ниток зорової труби

__________________________________________________________Висновок___________

Схематичне креслення

 

 1. Визначення місця нуля (МО) вертикального круга теодоліту та приведення його до нуля.

№№ визначень

Відліки по ГК

МО= КЛ+КП

2

Прізвище спостерігача

КЛ

КП

Визначення МО

1.

       

2.

       

Після приведення МО до нуля

1.

       

2.

       

МОсеред =__________

_

Висновок______________________________

 1. Визначення постійної складової ниткового віддалеміра

№№ точок

Відстані виміряні

С=d-cl

мірною

стрічкою

d

віддалеміром

прямий хід

зворотній хід

середнє значення

           
           
           
           

Зауваження про роботу інструменту в польових умовах _______________________________________________________

___________________________________________________

Робота прийнята ,, _____’’ ________ 200__року.

Керівник______________________

ІІІ.Стрічка землемірна штриховаЛЗ-20 №______

Польовий компаратор довжиною______м виміряний двічі: прямо_________м та у зворотньому напрямку _____м.

Середній результат L=______м.

Поправка закомпарування 

 

Довжина стрічки L= l +Dl = 20м +____м.

 

ІV.Екер дводзеркальний № __________

Перевірка взаємного положення дзеркал.

___________________________________________

Схематичне креслення

 1. Екліметр циліндричний №___________

Перевірка положення лінії нуля відносно лінії горизонта.

______________________________________________

Схематичне креслення

 1. Дослідження нівеліра ________№________
 1. Результати загального обстеження приладу ( загальний стан приладу, окремих його деталей і штативу, шліфування внутрішніх поверхонь ампул рівней і т.ін.) _________________________________________________________________________
 2. Визначення збільшення труби по рейці.

№№ визначень

Число поділок на рейці

Збільшення труби

u= n

N

Прізвище спостерігача

Видимих в трубу

N

Видимих неозброєним оком

n

         
         
         

uср= _____________________

Визначення поля зору труби по рейці.

№ № визначень

Відстань від об`ктива труби до рейки (Scм)

Число сантиметровихподілок рейки, видимих в межах поля зору труби N

Поле зору труби

e°=57.3°N

S

Прізвище спостерігачів

1.

       

2.

       

3.

       

e°=__________________

 1. Визначення ціни поділки рівня по рейці

t=r²(b1-b2)

Sn

№ прийомів

Відстань

S м

Відлік по кінцямбульбашки рівня

Об`єкт. Окуляр

аоб аок

 

аоб+ аок n

3

Відлік по рейці

b1___

b2___

b1 - b2

мм

Прізвищаспостерігачів

   

+

-

       

1

 

+

-

       
   

+

-

       
   

+

-

       

2

 

+

-

       
   

+

-

       
   

+

-

       

3

 

+

-

       
   

+

-

       
   

+

-

       

4

 

+

-

       
   

+

-

       

tср =______________

 1. Дослідження незмінності положення візирної вісі при фокосуванні труби.

 

З центру

Поза центром

 

Прізвища

точок

Відліки по рейці

a1

Перевищення

h=a1-a2

Відліки по рейці

a1

Перевищення

h=a1-a2

h-h¢

спостерігачів

1

           

2

           

3

           

4

           

5

           

Висновки:______________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________

Схематичне креслення

 1. Перевірки та юстировка нівеліру_________№________

 

1.Перевірка круглого рівня.

 

№ п/п

Відхилення бульбашки рівня після

На скільки вип равили

Прізвища

спостерігачів

 

Приведення його

на середину

Повороту на 180°

 
 

1

         

2

         

3

         

4

         

Висновки:________________________________

 1. Перевірка сітки ниток.

№ п/п

Відліки по рейці накраю поля зору труби

bп-bл

Прізвища спостерігачів

правому

bп

лівому

bл

1

       

2

       

3

       

Схематичне креслення

Висновки:___________________________________________

 1. Перевірка головних умов.

1-а частина.Перевірка положення визирної вісі та вісі циліндричного рівня в паралельних стрімчастих площинах.

№ п.п.

Відлік по рейці

b

Нахил інструменту на 2-3 оберта

Вдліки по кінцях бульбашки рівня

Прізвища спостерігачів

aоб

+

aок

--

aоб -аок

2

   

немає

   

1

 

вправо

   
   

вліво

   
   

немає

   

2

 

вправо

   
   

вліво

   
   

немає

   

3

 

вправо

   
   

вліво

   
             

Висновки:___________________________________________________

Схематичне креслення

2-а частина. Перевірка положення візирного променю труби в робочому положенні нівеліру.

№№ п/п

№ установок нівеліра

Відліки по рейці

x

Вірний відлік

B=b2+x

Прізвище спостерігача

Ближній

l

Дальній

b

1

1

         

2

         

Сер.

         

2

1

         

2

         

Сер.

         

3

1

         

2

         

Сер.

         

Висновки:________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Схематичне креслення

Зауваження про роботу приладу в польових умовах: _______________________

____________________________________прийнятa²______²___________________200__року.

Керівник__________________________________________

 

Дослідження нівелірних рейок №________

 

1.Поверхня рейки,на якій нанесені поділки, повинна бути плоскістю. __________________________________________________________________

 

2.Дослідження довжини дециметрових поділок.

_____________________________________________________________________

 

3.Визначення різниці нулів, чорних та червоних сторін пари рейок.

№ визначень

Рейка №______________

Рейка №_____________

Взаємна

різниця

чорна

червона

Червона-чорна

чорна

червона

Червона-чорна

1

             

2

             

3

             

4

             
               

Робота прийнята²_____ ²__________________200___року.

Керівник____________________________________

ХІ.Повірка орієнтир-буссолі №___________

1.Результати зовнішнього огляду буссолі____________________
_______________________________

2.Перевірка чутливості магнитної стрілки____________________________________

Висновки:_________________________________________________________________

 1. перевірка врівноваженості магнітної стрілки ____________________

______________________________________________________________

Висновки:________________________________________________________

4.Визначення ексцентриситета магнітної стрілки.

№№ визначень

Відліки по кінцях стрілки

е=апн-апв

2

Прізвище спостерігачів

північному

апн

південному

апв

         
         
         

Висновки:__________________________________________________

5.Повірка положення діаметру кільця бусолі відносно межі коробки____________________________________

____________________________________________

Висновки:____________________________________

6.Зауваження про роботу бусолі в польових умовах________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Робота прийнята²______²___________200__р.

Керівник___________________________

 1. Дослідження та перевірки диференційної віддалемірної насадки______________№_______________
 1. Перевірка правильності встановлення насадки на трубі теодоліта ______________________________________

Висновок______________________________________________

Визначення сталої с та коефіціенту віддалеміра К.

Графік визначення сталих доданків шкал рейок с

 D= d0 – 100 l0 (см) D= d0 – 100 l0(см)

 d(cм) d(см)

основна сторона допоміжна сторона

 

Сторона рейки

Відліки по рейці

Середнє значення

L0

К=а0-с

2

Сума відліків

І

ІІ

 

основна

         
         
         

допоміжна

         
         
         
 

основна

         
         
         

допоміжна

         
         
         
 

основна

         
         
         

допоміжна

         
         
         
 

основна

         
         
         

допоміжна

         
         
         
 1. Зауваження про роботу дальномірної насадки в польових умовах

____________________________________________________________________________

Робота прийнята ²______² ________________200_____р.

Керівник______________________________________________

 

ХІІІ Перевірки та дослідження віддалеміра з постійним базисом _________№ ________

 1. Результати зовнішнього огляду комплекту ____________________________________________________________________
 2. Перевірка правильності встановлення біпризми (юстирування проводиться в майстерні) ________________________________________________________________

Висновок_______________________________________________________

3.Перевірка правильності встановлення щільової діафрагми ________________________________________________________

Висновок ___________________________________________________

4.Перевірка правильності встановлення віддалемірної насадки на зоровій трубі теодоліта _______________________________________________ ______________________________________________

Висновок_____________________

 1. Рен шкали мікроскопа не повинен бути більше товщини штриха (дослідження проводиться як у теодоліта).______________
 1. Визначення коефіціенту віддалеміра К та його сталої С

Станція1

Назва лінії

Рейка№ база t

Відліки

b=n1-n2

+Dn

-Dt

K=(d0-c+Dn-Dt)bср

n1

n2

             
     
     
     
     
     
             
     
     
     
     
     
             
     
     
     
     
     

Станція 2

Назва лінії

Рейка№ база t

Відліки

b=n1-n2

+Dn

-Dt

K=(d0-c+Dn-Dt)bср

n1

n2

             
     
     
     
     
     
             
     
     
     
     
     
             
     
     
     
     
     

7.Повірка візирних обладнань рейок _____________________

____________________________________________

Висновок:_____________________________________

_______________________________________

8.Зауваження про роботу віддалеміра в польових умовах ___________________________________________
________________________________

Робота прийнята ²_____²­­­­­­­ ________________200____р.

Керівник__________________________________

Зауваження при перевірці робіт

Дата

Зміст зауважень

Відмітки про виправлення

     

Вжурналі всього сторінок___________

З них заповнено ________________________

Журнал перевірив______________________

Зміст

І. Дослідження теодоліта

 1. Перевірка та юстировки теодоліта

ІІІ.Стрічка землемірна штрихова ЛЗ-20

 1. Екер дводзеркальний № __________
 2. Екліметр циліндричний №___________
 3. Дослідження нівеліра ________№________
 4. Повірки та юстировка нівеліру_________№________

IX.Перевірка мензули №________

Х.Дослідження та перевірки кіпрегеля ______ №________

ХІ.Повірка орієнтир-буссолі №___________

 1. Дослідження та перевірки диференційної віддалемірної насадки______________№_______________

ХІІІ Перевірки та дослідження віддалеміра з постійним базисом _________№ ________

Скачать - Журнал досліджень та перевірок геодезичних приладів

Журнал досліджень та перевірок геодезичних приладів - 2.4 out of 5 based on 9 votes