Зображення гідрографії на карті

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (3 Голоса)

Моря, озера, водоймища, ставки, ріки, канали, канави і джерела, зображувані на топографічних і оглядово-топографічних картах розглядаються як природні рубежі, перешкоди, орієнтири, шляхи сполучення і джерела водопостачання. Крім зображення самих водних об'єктів, важливим елементом змісту карт є їхні характеристики: ширина і глибина рік, напрямок і швидкість течії, ґрунт дна, характер берегів, якість води, дебіт джерел тощо.

Робота з зображення гідрографії починається з її вивчення відповідно до вказівок редакційного плану. У результаті вивчення за основними і додатковими картографічними матеріалами визначаються головні об'єкти, що повинні бути виділені серед інших; установлюється ступінь навантаження карти другорядними об'єктами і деталями.

Зображення об'єктів гідрографії

— зафарбовування водних просторів (морів, озер, водоймищ, ставків, а також рік і каналів, зображуваних у двох ліній);

— зображення споруджень (мостів, шлюзів, гребель, дамб тощо);

— нанесення берегової лінії морів, великих озер, інших водойм і рік;

— зображення великих припливів рік;

— зображення малих припливів рік;

— зображення малих озер, каналів, ям, джерел;

— підпис назв.

У залежності від особливостей району порядок зображення об'єктів гідрографії може бути змінено; наприклад, при озерному характері району складання доцільно починати з зображення озер.

Підписання назв об'єктів гідрографії.

На картах масштабів 1:10 000—1:200 000 підписуються майже всі ріки, озера й інші водні об'єкти, що мають власні назви. Тому для цих картах, з огляду на те, що назви водних об'єктів, які мають значні розміри, часто підписуються кілька разів, особливе значення має встановлення мінімальної кількості підписів назв рік, каналів тощо, що дозволило б легко визначити назву будь-якого об'єкта. Характер і розмір шрифтів для підписів назв рік, озер і інших водних об'єктів встановлюються в залежності від їхнього значення і розмірів. Розмір шрифту для підпису назви ріки повинен зростати в міру віддалення підпису від джерела ріки і наближення до гирла.

При розміщенні підписів назв рік необхідно керуватися наступними положеннями:

— обов'язково підписувати назву ріки нижче впадання в неї великого припливу;

— не перетинати підписом берегів ріки і не закривати нею інших об'єктів;

— назви рік, зображених у двох лініях, підписувати за віссю русла; якщо ж ширина русла не дозволяє розміщати підпис між лініями берегів, її варто розташовувати з будь-якої сторони ріки, паралельно її руслу;

—  розташовувати підпис таким чином, щоб назву ріки можна було легко прочитати, не повертаючи карти

Зображення гідрографії на карті - 4.0 out of 5 based on 3 votes