Зображення озер, джерел, ям та каналів на карті

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.00 (1 Голос)

Зображення озер і інших водойм

Зазвичай при доборі озер та інших водоймищ керуються показниками, встановленими настановами (інструкціями) по складанню карт. Наприклад, у «Основних положеннях по створенню топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 передбачене обов'язкове нанесення на карти масштабів 1:50000 і 1:100000 всіх озер і інших водоймищ із площею, більшої 1 кв. мм у масштабі карти.

У тих випадках, коли район, що картографується, характеризується наявністю великої кількості озер меншого розміру, ніж зазначено в настановах (положеннях), частина з них на карту все-таки наноситься; при цьому необхідно зберегти загальний характер розміщення озер (ланцюжками, окремими групами тощо) та ступінь обводнення району. Незалежно від розмірів, показуються прісні озера в безводних районах, озера, що мають орієнтирне значення або є джерелами рік, мінеральні озера, що мають важливе промислове або лікувальне значення.

При генералізації озерних систем повинні бути відображені зв'язки між озерами, напрямок стоку й відмітки урізів води. Усі протоки, що з'єднують зображені на карті озера, повинні бути збережені. При узагальненні зображення берегової лінії великих озер і водоймищ особлива увага звертається на правильне відображення характеру всієї берегової зони — обривистості берегів, наявності обмілин, заростей очерету, заболоченості тощо. При узагальненні обрисів малих озер (менш 1 кв. см ) важливо зберегти особливості їхньої форми (округлі, овальні тощо). Не можна, як уже згадувалося, поєднувати кілька малих озер в одне велике озеро, тому що це спотворить характер району. Відмітки глибин, ізобати, якість води (солона, прісна), а також греблі, дамби й інші спорудження показуються відповідно до настанов (інструкцій) по складанню карт. Відмітки урізів води підписуються вище і нижче дамби або греблі.

Зображення каналів, ям і джерел.

Перед складанням карти необхідно ретельно вивчити характерні риси каналів, їх обриси і густоту розташування.

При складанні карти в першу чергу відбирають судноплавні і магістральні меліоративні канали з їхніми спорудженнями. Далі наносяться інші канали і канави відповідно до їх густоти і характером розташування. Щоб не завантажувати карту зайвими подробицями, при значній густоті каналів і канав частина з них не показується (канали і канави, розташовані близько одна до одної, короткі відгалуження їх і перемички).

Споруджувані і підземні канали наносяться, у залежності від їхньої важливості, відповідно до вказівок редакційного плану.

Узагальнення зображення каналів і канав повинне підкреслити їхні характерні риси і відмінність від рік і струмків. З цією метою при узагальненні необхідно зберегти геометрію малюнка: прямолінійність ділянок і чіткість кутів повороту.

Виділення найбільш важливих каналів досягається шляхом зображення їх у двох лініях або в одну стовщену лінію.

Значення джерел визначається можливістю їхнього використання з метою водопостачання або орієнтування на місцевості. На карті районів з добре розвиненою водною мережею наносяться тільки джерела, що є цілющими або служать джерелами рік. На карті степових, пустельних і малообжитих районів, де джерела (колодязі) є найважливішими об'єктами й орієнтирами, вони показуються з максимальною подробицею. Найбільш важливі колодязі показуються більш великим умовним знаком, ніж позначення інших колодязів.

Зображення озер, джерел, ям та каналів на карті - 4.0 out of 5 based on 1 vote